Hur mycket kostar julbelysningen?

Julbelysning med elektriska lampor, ljus och slingor har blivit allt populärare både inomhus och utomhus. Men hur mycket kostar det att lysa upp huset och trädgården och vad kan du göra för att hålla kostnaderna nere?

I takt med stigande elpriserna är det viktigt att ha koll på all elförbrukning för att ha kontroll över den skenande elräkningen.

Och visst går det att spara även på julbelysningar även om det för de flesta är en ganska liten del av husets totala elkostnader. I genomsnitt går 50% av elen för ett hus till uppvärmningen, 20% till varmvatten och 30% till hushållsel där belysningen vanligtvis är en mindre andel.

Nästan all julbelysning som säljs idag är uppbyggd med energisnåla LED-lampor, lysdioder. Jämfört med gamla tiders glödtrådslampor ger LED-tekniken ett bra ljus, men nästan helt utan värmeförluster.

Om man räknar med ett elpris på 2 kronor per kWh, vilket är ett relativt högt snittpris men mycket väl kan inträffa vintertid i elområde 3 och 4 så ser vi följande.

En lysande gran i normal storlek med LED-belysning drar exempelvis 6 watt. Vilket blir cirka 10 kronor per månad om den lyser dygnet runt. Ingen betydande del av elräkningen med andra ord. Men har man julbelysning i hela huset och trädgården kan man naturligtvis minska ner på det för att minska elförbrukningen. 

Minska elen med 50% 

Med rätt typ av lampor kostar en normal julbelysning alltså inte många kronor. Men ofta har vi gamla lampor kvar i julbelysningen. En halogenlampa drar t.ex. cirka 50 procent mer än en led-lampa och en julgransbelysning med glödlampor drar 16 gånger mer el än en med ledlampor.

En 7-armad adventsljusstake med LED-lampor drar 2 Watt. Vilket blir ungefär 3 kronor per månad om den står på dygnet runt. En 5 meter lång ljusslinga med 160 LED-lampor drar 6 watt. Vilket blir cirka 10 kronor per månad om den lyser dygnet runt.

Om vi använder en adventsstjärna med E14-lampa drar den 1,5 watt. Vilket är cirka 2:40 kronor per månad, tänd dygnet runt.

Men även om det är relativt små summor är det ändå onödigt att låta julbelysningen står på dygnet runt. Genom att stänga av julbelysningen när det är dagsljus och under småtimmarna på natten så kan man ändå spara in halva kostnaden för julbelysningen utan att minska på julstämningen. Man kan använda en fjärrkontroll, app eller timer, men tänk på att även timern ofta har en effekt på 0,5-1 W även när lampan inte är på. Det bästa du kan göra är helt enkelt att stänga av all belysning med en strömbrytare.

Spara pengar genom att utnyttja mobiloperatörernas kampanjer

Att ringa med mobil har blivit ganska billigt. De flesta abbonemang har fria samtal och sms och prisnivån bestäms vanligtvis av hur mycket surf man vill ha till sitt abbonemang.

De billigaste abbonemangen kostar vanligtvis runt 100kr per månad och upp till några hundralappar om man vill ha mer surf. Men flera operatörer har kampanjer där man t.ex. får halva priset de första tre månaderna och extra surf.

Detta gör att man kan komma ganska mycket billigare undan genom att utnyttja dessa kampanjer och växla mellan olika operatörer. Naturligtvis kan man flytta med sitt telefonnummer.

Två operatörer som nästan alltid har introduktionskampanjer är Vimla och Hallon. Genom att utnyttja introduktionserbjudandet kan man ha den ena operatören några månader och sedan byta till den andra. Om det är en kampanj som ger extra surf vid tecknandet kan man dessutom välja ett billigt abbonemang men ändå ha relativt mycket surf under dessa månader.

Visst kan det vara lite pilligt att byta simkort ett par gånger per år men genom att man sparar ett par hundra per år kan det vara värt det.

Byt till Vimla eller Hallon för ett billigare mobilabbonemang.

Spekulation på Nasdaq Commodities kan påverka elpriset

Elpriserna stiger och många pekar på det minskade gasflödet från ryssland till tyskland som orsak.

Men priserna kan också drivas upp genom spekulation.

Nasdaq Commodities används främst som en metod för elbolagen eller stora företag att kunna säkra framtida intäkter eller inköpspris på el.

För på den nordiska elmarknaden finns det inte bara en, utan två börser. En där elbolag kan köpa el, och en där man kan spekulera i priset på el, Nasdaq Commodities. Elbolagen köper här sin el i huvudsak på förhand och säkrar priset ibland till och med flera år på förhand. Men det finns också aktörer som inte handlar med faktisk el, men som verkar på den finansiella marknaden för att spekulera.

Den kanske mest kända elspekulanten på elbörsen är Einar Aas. En norrman som gjorde strålande affärer på elbörsen i början av 2000-talet. 2013 hade han intäkter på 330 miljoner norska kronor. 2014 hade han tjänat ca. 500 miljoner och 2016 drog han in 833 miljoner norska kronor.

Men år 2018 satsade han stort på att de tyska elfuturpriserna var för höga och skulle komma ner, samtidigt som de nordiska elfuturerna var för lågt prissatta och de nordiska elpriserna skulle bli dyrare. Men det började regna i Norge, vattenreserverna ökade och priserna gick ner. Samtidigt införs nya hårdare regler kring utsläppsrätter som får det tyska elpriset att skjuta i höjden. Einar Aas positioner tvångssåldes av Nasdaq, till ett underskott av en miljard kronor, pengar som de övriga handlande på börsen fick skjuta till. Einar Aas hotades av personlig konkurs men undvek personlig konkurs genom att sluta ett avtal med några av marknadens aktörer, och 2020 hade han fått ett nytt jobb som analytiker av den nordiska elmarknaden.

När ett elbolag gör ett avtal om att köpa el på Nasdaq Commodities för till exempel kommande vinter, sker det genom värdepapper som kallas futures eller derivat. Också stora industriföretag köper sin el i förväg med hjälp av futures. Privatpersoner kan inte handla här och marknaden är så komplicerad att också företagen använder specialiserade konsultbolag för sina affärer.

Ett sådant konsultbolag är Power Deriva. Företaget ägs av några lokala elbolag, bland annat Vasa elektriska, Karleby Energi samt Pohjois-Karjalan Sähkö och Savon voima.

Den ryska gasen och vädret är en stor orsak till att elpriserna går upp och ner. När det blåser eller är sol produceras förnyelsebar energi men när så inte sker startas kolkraft som blir dyr som följd av utsläppsrätter och eftersom elpriset prissätts efter den dyraste eltillgången går priset då upp. Det förklarar också varför priset är högre när efterfrågan är stor. Men vädret förklarar inte hela prisuppgången på marknaden. Eftersom hela norra Europa är ett enda sammanlänkat marknadsområde blir det högsta priset i norra europa avgörande för hela området.

Priserna för elen går upp i en sådan takt att ingen längre vet om de bottnar i något verkligt, det vill säga elpriset.

Även börserna tjänar pengar på ett svängande elpris. Redan år 2019 ökade Nordpool sin likviditet med en halv miljard norska kronor och delade ut 50 miljoner norska kronor till ägarna.

Bull och Bear El

Även privatpersoner kan spekulera i uppgång eller nedgång på elmarknaden. Men det sker till stora risker. Bland annat står Handelsbanken bakom tre certifikat som bland annat återfinns på nätmäklarens Avanzas plattform. Certifikaten genererar på olika sätt värde i förhållande till prisutvecklingen på el.

Ett certifikat riktar sig mot placerare som vill spekulera i en prisnedgång, vilket gett en negativ avkastning på nära 90 procent under 2021. De som i stället trodde på stigande elpriser under 2021 och investerade i det certifikat som speglar prisutvecklingen fick en värdeutveckling på ca 400 procent. 

Men certifikaten följer inte spotpriset på elbörsen Nordpool, som man kanske skulle kunna tro.

Det kan konstateras genom att att se att när spotpriset på el en vecka hade stigit med hela 125 procent så hade Bull El endast stigit med 7 procent under samma tid, och då har certifikatet ändå en hävstång på två gånger insatsen. Det här beror på att Bull och Bear El följer löpande kvartalsterminer på el. Det betyder att du som köper Bull El idag spekulerar i vilka elpriser som gäller om ett kvartal.

Det tredje, och mest riskfyllda, certifikatet har en hävstång som förstärker marknadsrörelsen i elpriset med fyra gånger. Men dessa produkter är inget man ska äga under längre tidsperioder. Generellt lämpar sig denna typ av instrument för kortsiktig handel under dagen. Dessutom finns det andra faktorer som styr prissättningen utöver prisutvecklingen på den underliggande exponeringen, såsom spread, valuta och kreditrisk. Det är viktigt att man som privatsparare läser produkternas prospekt och faktablad för att bilda sig en uppfattning om vad det är man köper och dess riskprofil. 

Genom att göra det mer lönsamt att starta och driva företag kan arbetslösheten minska

Nyföretagandet är lågt i Sverige. Men nästan hälften av svenskarna, 49 procent, kan tänka sig att starta eget.  det visar en studie gjord på 1200 personer mellan 25 och 65 år. Det är tanken på att förverkliga sig själv som lockar. Det är anmärkningsvärt med tanke på att andra undersökningar har visat att intresset för företagande och entreprenörskap är störst bland ungdomar. Och de under 25 är inte ens med i denna undersökning.

Kvinnor vill enligt undersökningen starta eget inom handel eller hälso- och sjukvård, medan männen drömmer om något inom bygg-, hantverks- eller databranschen.

Så en väg bort från den höga arbetslösheten är att göra det enklare och lönsammare att jobba som egen företagare så att skillnaden mellan att vara en medelmåttigt framgångsrik företagare och ha en anställning eller få bidrag minskar. För även om viljan och ambitionen finns där så är det få som tar steget om beräkningar visar att de skulle tjäna 12000kr i månaden som egna företagare. Men kan få 15000 kr i månaden i bidrag.

Aktie- och fondsparande som funkar precis för dig

För den som jobbar idag är det extra viktigt att hålla sig god med sin egen ekonomi. Det finns så många sätt att kunna spara till en bra budget. Ditt sparande och kan göras på olika sätt och här finns det många bra sparandeformer som också kan ge dig mer pengar än du satt in i det längre perspektivet. 

Källa: Unsplash

Spara i fonder – för dig med mindre risk

Idag när det finns så många olika sparformer är det viktigt att ha koll på hur man vill spara, till vad, hur länge och hur din egen inkomst ser ut. För dig som vill ha ett säkert sparande och kanske både vill spara på längre sikt och på kortare finns det aktiefonder. Det här är det, statistiskt sett, bästa sättet att spara på utan att du måste ta så stora risker. Här kan du sätta upp ett månadssparande där du väljer olika fonder som du sparar i. För den som är intresserad finns det även möjlighet att spara i hållbara fonder, något som kan vara viktigt för väldigt många idag. Har man dock längre utsikter och har pengar att avvara kan aktier vara ett bra sätt att spara i. Här finns det dock risk för förlust men också för stora vinster.

Allt fler unga väljer att spara i aktier och fonder

Det blir bara fler och fler som sparar och idag är det väldigt jämnt fördelat. Mycket tack vare den digitala utvecklingen vilket har gjort det väldigt enkelt för många att dels starta upp ett ISK, dels kunna köpa sina fonder eller aktier på ett bra och enkelt sätt. Framför allt är det fler unga idag som satsar på ett bra sparande. På bara 5 år har cirka en halv miljon svenskar börjat spara i aktier och fonder, vilket är väldigt många i förhållande till det hur det brukar vara. Det mest anmärkningsvärda här är att det är så många unga svenskar som har börjat med sitt sparande. Något som är i det närmaste unikt. 

VD:n tycker att aktier är det bästa sparandet

Spiltans VD och grundare, Per H Börjesson, tycker dock att man bör spara alla sina pengar i aktier. Aktier har en förmåga att gå upp och ned vilket gör att det innehåller lite mer risk. Det här kan vara bra för den som har pengar att avvara eller pengar som du inte behöver just i detta nu eller inom en snar framtid. Historiskt har ju aktier gett minst 8–10 procent i årlig avkastning medan och ränteplaceringar kanske gett 1–2 procent om året”, menar Börjesson. 

Se ditt sparande som din ekonomiska krislåda

Idag är det många som investerar sina pengar i aktier och fonder online. Därför är det väldigt viktigt att kunna ha tillgång till internet hela tiden. Med en digital krislåda får du möjlighet att koppla upp din mobil, dator eller surfplatta när du vill. Eftersom dina aktier förändras dagligen, men också under dagen, är det viktigt att kunna ha koll precis när du vill. Med din digitala krislåda får du möjlighet att koppla upp din apparat till internet eller nätverk var som helst. Med krislådan kan du ansluta även om det blir strömavbrott.

Källa: Unsplash

Sparande ska vara både kul, intressant och något som ska vara tillgängligt för alla. Välj den sparform som passar dig bäst och läs gärna på mer om vilka fonder och aktier just du kan investera i. Kom alltid ihåg att marknaden går upp och ned och att investeringar inte alltid resulterar i avkastning just för dig.

Spara kontoutdrag från din bank

Att allt mer blir digitalt är ofta praktiskt och underlättar livet. Att kunna gå in och kolla gjorda banktransaktioner på datorn istället för att leta bland pappersutskrifter är smidigt.

Men ofta har man bara tillgång till banktransaktioner ett par år bakåt i tiden via sin internetbank. Om man vill se transaktioner eller saldo längre tillbaks i tiden behöver man kontakta sin bank och få ett utdrag skickade till sig. Ofta kostar det en liten slant också, vanligen 50 kr.

Inte så mycket pengar man genom att årligen spara en pdf av föregående års kontoutdrag på sin dator så sparar man in denna summa och dessutom så behöver man inte vänta någon vecka på att banken ska skicka kontoutdraget.

Sprid ditt pensionssparande mellan fonder, aktier och valutor

Idag när vi byter arbetsplats, boendeplats och annat mer ofta blir sparande mer och mer viktigt för framtiden. I en tid när allt går väldigt snabbt och förändringarna är stora blir det än mer viktigt att kunna hålla sig ajour med hur ens pengar används och hur man bäst kan investera i dem för att ha ett bra kapital när man blir äldre och går i pension.

Källa: Unsplash

Välj några fonder som grund för ditt sparande
Ett ganska enkelt, och bra steg, för att starta sitt pensionssparande, är att göra det i fonder. På det här sättet har du ett tryggt sparande i en eller flera fonder som sen, i takt med att tiden går, kan öka i värde och ge dig lite extra avkastning. Det här gör också att pengarna är låsta vilket gör det svårare för dig som sparare att använda pengar. Att sprida riskerna i olika fonder investerar du dina pengar brett vilket gör att risken inte blir lika hög. Här kan man välja olika typer av fonder i olika branscher, antingen som man känner igen eller gillar, eller i olika branscher som gör att du sprider det över flera marknader.
Handla med aktier i olika branscher
Ett annat sätt att spara till pensionen är att göra detta i aktier. Idag när aktier har blivit enklare att handla med i takt med den tekniska utvecklingen har det också gjort det enklare för många att handla med den här typen av värdepapper. Börsveteranen Per H Börjesson menar att unga människor idag bör spara 100 procent av sitt sparande i aktier. Ju längre tid man har på sig att spara desto bättre blir det i det långa loppet. Tiden är ofta det som många har emot sig när man sparar och ju tidigare man börjar investera pengar desto mer kan de öka i värdet. Både på lång och kort sikt. Med aktier kan du öka ditt kapital avsevärt. Speciellt om du kan spara under en lång tid. Idag lever vi dessutom längre vilket gör att vi kan behöva mer pengar senare i livet.


Valutahandel ger en högre risk men kan också öka ditt kapital
Ett tredje och minst lika bra sätt att handla med värdepapper för ditt sparande är att handla med valutor. Som valutahandlare kan du spara mycket pengar under lång tid och det är också enkelt idag med alla tjänster som finns online. Idag är det dock vanligt att handla med EUR/SEK aktie då Euron är minst lika stark som den amerikanska dollarn. Mycket eftersom den amerikanska dollarn också kan vara oerhört skör i svåra tider. När det kommer till valutor är risken lite högre, men du har också möjlighet att tjäna mer pengar när du väl gör det. Det är dock viktigt att läsa på om de olika valutorna på ett bra sätt och få en insikt i hur allt fungerar innan man börjar. Forex trading, som det heter på engelska, innebär att du köper och säljer en valuta mot en annan och på så sätt kan göra en vinst på detta. Det normala är att man handlar i den valutan man själv har i sitt land men kasnke vill köpa en valuta som har högt värde på marknaden. Här finns bland annat den amerikanska dollarn och det brittiska pundet.

Källa: Unsplash

Handel av olika slag och köp och sälj kan höja din pension och ditt sparande både på kort och lång sikt. Med hjälp av rätt metoder och olika typer av handel så som fonder, aktier och valutor kan du få en bra bredd och sprida dina risker, både över tid och i hur du lägger din portfolio. Välj med omsorg och ha tålamod.

Upptäckten: Andra Farhad och Shoka Åhrman är olika personer

För några år sedan fick jag via media höra ett reportage om invandrartjejen som hade börjat med aktier och blivit miljonär. Hon hade köpt aktier och tjänat pengar, känt sig odödlig, köpt mer och förlorat det mesta och sedan börjat investera igen, nu med större försiktighet. Historien var alltså den vanliga. Det som gjorde att man uppmärksammade det i media var att det var en invandrartjej. Namnet var Andra Farhad. Alias börshajen.

Det gick några år och så fick jag återigen höra om invandrartjejen som hade investerat i aktier. Hon var visserligen mycket smalare än vad jag mindes henne från bilden i artikeln men med namnet Shoka Åhrman så förstår man ju att man är noga med att inte inte bli för överviktig för att inte ge bort några gratispoäng om man skulle vara med i en roast någon gång. Och nu hade hon tydligen gått och blivit sparekonom hos försäkringsbolaget spp pension och försäkring.Hur hinner hon med det om hon samtidigt ska vara influencer och föreläsare och…

Upptäckten: Andra Farhad och Shoka Åhrman är inte samma person.

…men vänta nu… Shoka Åhrman. Sa jag inte Andra farhad först..?
Förvirringen var total.
Inte konstigt att hon hunnit med så mycket. Det var två personer.
Historien för Shoka var densamma… Kom till Sverige som barn… började tidigt med sparande och aktier, brinner för kvinnors sparande etc. 
Inte konstigt att man inte bara blandat ihop dem utan trott att detta var en och samma person…Men nu vet vi det.
Det gäller bara att kunna skilja dem åt framöver.
Andra är den första och Shoka är den smala.

Men vilken av dessa ekonomiprofiler har det gått bäst för då?Shoka inkomst av tjänst  2020 var 587 905 kr och  inkomst av kapital  -14 466 kr
utöver det har hon ett AB som 2020 gav ett överskott på 49000kr
Shoka är folkbokförd i ett hus som 2018 köptes för 9 800 000kr
Andras Inkomst av tjänst 2020 var 552 756 och inkomst av kapital  -69 893 kr och även hon har ett AB som 2020 gav ett överskott på ca 1,3 miljoner efter att de två åren innan det gjort ett underskott på ungefär lika mycket.
Andra bor i en 1,5:a som år 2021 köptes för 5000 000kr jämt.

Att inkomst av kapital är negativt för dessa börsprofiler behöver inte vara så oroväckande eftersom här ingår ju också räntor på lån.

Man kan tänka att de med de bostadspriserna betalar räntor på kanske 40 000kr per år då Shoka inte bor själv i huset, vilket skulle innebära att Shoka skulle kunna ha 25000 i kapitalinkomster och Andra utöver räntorna skulle ha kapitalförluster på ungefär lika mycket.Det verkar som att börshajen inte satsat så mycket på utdelningsaktier eller så har hon sålt av några surdegar med förlust. Andra och Shoka har inte velat kommentera uppgifterna.

Ta ut tidig pension

Det finns flera nackdelar ekonomiskt med att ta ut tidig pension.
Den mest uppenbara är att man får en lägre inkomstbaserade pension eftersom man har färre antal år med pensionsavsättningar samtidigt som pengarna ska räcka fler år.

Den som har en låg inkomstbaserad pension kan dock få garantipension. Men först från 65 års ålder. Så om man går i pension tidigare får man klara sig på sin inkomstbaserade pension.

Men även garantipensionen blir lägre om man slutar jobba tidigare. Garantipensionen beräknas nämligen på hur hög den inkomstbaserade pensionen hade blivit om uttaget skett vid 65 års ålder.

Om man t.ex. börjar ta ut allmän pension vid 62 års ålder. Baserat på den beräknade medellivslängden antas personen leva till 85 års ålder. Då måste pensionen räcka 23 år.

Men när garantipensionen beräknas utgår man från att samma intjänade inkomstpension ska räcka från 65 till 85 års ålder d.v.s. 20 år. Den beräknade inkomstpensionen blir därmed högre än den verkliga. Och eftersom garantipensionen bara är en utfyllnad, ett bidrag upp till en viss nivå, blir den märkbart lägre.

Det lägsta pensionsbeloppet man kan få är för närvarande (år 2022) 8779 kr (eller 9781kr efter höjningen under 2022) per månad för ensamstående respektive 7853 kr för gifta (före skatt).

Om man även har inkomstbaserade pension fyller garantipensionen ut så att pensionen kommer upp i en viss lägstanivå.

Vid inkomstpensioner över 5072 kr för ogifta och 4588kr för gifta börjar bidragsdelen att trappas av men samanlagt får man mer än det lägsta pensionsbeloppet.

Man får del av garantipensionen upp till 12794 kr per månad för ogifta (14882 kr efter höjningen 2022) och 11 389kr för gifta.
Men som sagt, vid beräkning av garantipensionen utgår man alltid från att inkomstpensionen har börjat tagits ut vid 65 års ålder och den beräknade inkomstpensionen blir därmed högre än den verkliga. Och ju högre den beräknade pensionen är desto lägre blir garantipensionen.

Skillnaden kan i vissa fall bli så stor att den beräknade inkomstpensionen hamnar över den övre gränsen för garantipension trots att det verkliga månadsbeloppet till synes borde ge rätt till garantipension.

Omvänt kan det hända att den som tar ut sin pension efter pensionsåldern (65 år 2022, 66 år 2023). kan ha rätt till garantipension trots att den verkliga inkomstbaserade pensionen är över den övre gränsen för grundskyddet.

Vidare behöver man betala högre skatt för sina pensionsinkomster fram till januari det år man fyller 66 år (67 år från 2023).


Skattefria intäkter från cashbacksidor som refunder

All inkomst över en viss nivå i Sverige är skattepliktig. Det är bl.a. därför som talesättet ”det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna som gör en rik”. gäller.

Om man betalar 50% i skatt så är alltså en sparad hundralapp värd lika mycket som en inkomstökning på 200kr.

Men det finns pengar som känns som inkomster men som egentligen är rabatter. Exempel på detta är inkomster från cashbacksidor t.ex. refunder. Det fungerar så att du får en återbäring på vanligtvis ett par procent när du handlar från t.ex. olika ebutiker.
Som tur är så räknas inte återbäringen från cashbacksidorna som inkomst. Återbäringen räknas som rabatt och behöver därför inte beskattas som inkomst.
Det är samma sak med rekryteringsbonus eller kompisbonusar. De är också en rabatt och därför ingen inkomst och därför betalar man ingen skatt på dessa inkomster.

Ännu en anledning till att använda cashbacksidor.

Just nu får du 50kr gratis när du skaffar konto på refunder. 50kr helt skattefritt.
Börja här.