Aktiekapital i aktiebolag

Funderar du på att starta aktiebolag? Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att det lagstadgade kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag sänks till 50 000 kr. I dag ligger minimigränsen på 100 000 kr. Som ett alternativ föreslår utredningen att aktiekapitalet successivt ska kunna betalas in vid nybildning av privat aktiebolag. Syftet med förslagen är att ge fler mindre företag möjlighet att välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010. Privata aktiebolag som bildats före ikraftträdandet har därefter möjlighet att minska aktiekapitalet till 50 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att ändringen genomförs från 1 april 2010.

Ett alternativ för att komma runt kravet på startkapital är att köpa ett befintligt aktiebolag. Eller kanske du vill ta över ett aktivt företag med kunder och allt.

Du kan leta efter företag till salubolagsplatsen, svensk företagsförmedling, nexxt.se, swedbankff.se eller lania.se.