Upptäckten: Andra Farhad och Shoka Åhrman är olika personer

För några år sedan fick jag via media höra ett reportage om invandrartjejen som hade börjat med aktier och blivit miljonär. Hon hade köpt aktier och tjänat pengar, känt sig odödlig, köpt mer och förlorat det mesta och sedan börjat investera igen, nu med större försiktighet. Historien var alltså den vanliga. Det som gjorde att man uppmärksammade det i media var att det var en invandrartjej. Namnet var Andra Farhad. Alias börshajen.

Det gick några år och så fick jag återigen höra om invandrartjejen som hade investerat i aktier. Hon var visserligen mycket smalare än vad jag mindes henne från bilden i artikeln men med namnet Shoka Åhrman så förstår man ju att man är noga med att inte inte bli för överviktig för att inte ge bort några gratispoäng om man skulle vara med i en roast någon gång. Och nu hade hon tydligen gått och blivit sparekonom hos försäkringsbolaget spp pension och försäkring.Hur hinner hon med det om hon samtidigt ska vara influencer och föreläsare och…

Upptäckten: Andra Farhad och Shoka Åhrman är inte samma person.

…men vänta nu… Shoka Åhrman. Sa jag inte Andra farhad först..?
Förvirringen var total.
Inte konstigt att hon hunnit med så mycket. Det var två personer.
Historien för Shoka var densamma… Kom till Sverige som barn… började tidigt med sparande och aktier, brinner för kvinnors sparande etc. 
Inte konstigt att man inte bara blandat ihop dem utan trott att detta var en och samma person…Men nu vet vi det.
Det gäller bara att kunna skilja dem åt framöver.
Andra är den första och Shoka är den smala.

Men vilken av dessa ekonomiprofiler har det gått bäst för då?Shoka inkomst av tjänst  2020 var 587 905 kr och  inkomst av kapital  -14 466 kr
utöver det har hon ett AB som 2020 gav ett överskott på 49000kr
Shoka är folkbokförd i ett hus som 2018 köptes för 9 800 000kr
Andras Inkomst av tjänst 2020 var 552 756 och inkomst av kapital  -69 893 kr och även hon har ett AB som 2020 gav ett överskott på ca 1,3 miljoner efter att de två åren innan det gjort ett underskott på ungefär lika mycket.
Andra bor i en 1,5:a som år 2021 köptes för 5000 000kr jämt.

Att inkomst av kapital är negativt för dessa börsprofiler behöver inte vara så oroväckande eftersom här ingår ju också räntor på lån.

Man kan tänka att de med de bostadspriserna betalar räntor på kanske 40 000kr per år då Shoka inte bor själv i huset, vilket skulle innebära att Shoka skulle kunna ha 25000 i kapitalinkomster och Andra utöver räntorna skulle ha kapitalförluster på ungefär lika mycket.Det verkar som att börshajen inte satsat så mycket på utdelningsaktier eller så har hon sålt av några surdegar med förlust. Andra och Shoka har inte velat kommentera uppgifterna.

Spara pengar på att hålla koll på elpriset

Nu när elpriset varierar ganska mycket från dag till dag kan man spara mycket pengar genom att hålla koll på elpriset.

Naturligtvis kan man spara pengar genom att rent generellt använda mindre el t.ex. genom att köpa energisnålare vitvaror och lampor, släcka lampor i rum man inte befinner sig i etc. men bara genom att hålla koll på elpriset och anpassa sin förbrukning utifrån det kan man om man har ett rörligt elavtal spara en hel del.

Detta då man genom nordpool kan få veta historiskt och aktuellt elpris men ca kl. 13.45 varje dag publiceras även elpriset för kommande dag. Så om elpriset efterföljande dag kommer att vara avsevärt lägre än idag kan man med gott samvete skjuta upp aktiviteter med hög elförbrukning som att köra tvättmaskin och torktumlare eller dammsuga hela huset. Naturligtvis under förutsättning att man är lite flexibel med när man har tid att göra sysslorna.

Vissa elbolag erbjuder även timpriser och då kan man med ett rörligt timprisavtal spara ännu mer på att utföra aktiviteter med hög elförbrukning vid tidpunkter då elpriset är lågt eftersom man även kan se elpriset uppdelat per timme.

Om man har lite koll på elpriset kommer man efter ett tag automatiskt ha koll på t.ex. vilka tider på dygnet som elpriset är lågt. T.ex. är det ofta lägre på helger och nätter medans det är högt tidig kväll när förbrukningen är stor. Det finns också teknik som automatiskt kan hålla koll på elpriset och t.ex. ladda elbilen när priset är lågt.

Ta ut tidig pension

Det finns flera nackdelar ekonomiskt med att ta ut tidig pension.
Den mest uppenbara är att man får en lägre inkomstbaserade pension eftersom man har färre antal år med pensionsavsättningar samtidigt som pengarna ska räcka fler år.

Den som har en låg inkomstbaserad pension kan dock få garantipension. Men först från 65 års ålder. Så om man går i pension tidigare får man klara sig på sin inkomstbaserade pension.

Men även garantipensionen blir lägre om man slutar jobba tidigare. Garantipensionen beräknas nämligen på hur hög den inkomstbaserade pensionen hade blivit om uttaget skett vid 65 års ålder.

Om man t.ex. börjar ta ut allmän pension vid 62 års ålder. Baserat på den beräknade medellivslängden antas personen leva till 85 års ålder. Då måste pensionen räcka 23 år.

Men när garantipensionen beräknas utgår man från att samma intjänade inkomstpension ska räcka från 65 till 85 års ålder d.v.s. 20 år. Den beräknade inkomstpensionen blir därmed högre än den verkliga. Och eftersom garantipensionen bara är en utfyllnad, ett bidrag upp till en viss nivå, blir den märkbart lägre.

Det lägsta pensionsbeloppet man kan få är för närvarande (år 2022) 8779 kr (eller 9781kr efter höjningen under 2022) per månad för ensamstående respektive 7853 kr för gifta (före skatt).

Om man även har inkomstbaserade pension fyller garantipensionen ut så att pensionen kommer upp i en viss lägstanivå.

Vid inkomstpensioner över 5072 kr för ogifta och 4588kr för gifta börjar bidragsdelen att trappas av men samanlagt får man mer än det lägsta pensionsbeloppet.

Man får del av garantipensionen upp till 12794 kr per månad för ogifta (14882 kr efter höjningen 2022) och 11 389kr för gifta.
Men som sagt, vid beräkning av garantipensionen utgår man alltid från att inkomstpensionen har börjat tagits ut vid 65 års ålder och den beräknade inkomstpensionen blir därmed högre än den verkliga. Och ju högre den beräknade pensionen är desto lägre blir garantipensionen.

Skillnaden kan i vissa fall bli så stor att den beräknade inkomstpensionen hamnar över den övre gränsen för garantipension trots att det verkliga månadsbeloppet till synes borde ge rätt till garantipension.

Omvänt kan det hända att den som tar ut sin pension efter pensionsåldern (65 år 2022, 66 år 2023). kan ha rätt till garantipension trots att den verkliga inkomstbaserade pensionen är över den övre gränsen för grundskyddet.

Vidare behöver man betala högre skatt för sina pensionsinkomster fram till januari det år man fyller 66 år (67 år från 2023).


Skattefria intäkter från cashbacksidor som refunder

All inkomst över en viss nivå i Sverige är skattepliktig. Det är bl.a. därför som talesättet ”det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna som gör en rik”. gäller.

Om man betalar 50% i skatt så är alltså en sparad hundralapp värd lika mycket som en inkomstökning på 200kr.

Men det finns pengar som känns som inkomster men som egentligen är rabatter. Exempel på detta är inkomster från cashbacksidor t.ex. refunder. Det fungerar så att du får en återbäring på vanligtvis ett par procent när du handlar från t.ex. olika ebutiker.
Som tur är så räknas inte återbäringen från cashbacksidorna som inkomst. Återbäringen räknas som rabatt och behöver därför inte beskattas som inkomst.
Det är samma sak med rekryteringsbonus eller kompisbonusar. De är också en rabatt och därför ingen inkomst och därför betalar man ingen skatt på dessa inkomster.

Ännu en anledning till att använda cashbacksidor.

Just nu får du 50kr gratis när du skaffar konto på refunder. 50kr helt skattefritt.
Börja här.

Spara på att byta till ett billigare elavtal

Det är viktigt att göra ett aktivt val när det gäller sitt elavtal. Den som inte gör ett aktivt val får elbolagens dyraste alternativ ofta kallat tillsvidarepris, baspris, enkelpris eller anvisningspris och är det allmänna priset som elbolagen ger sina kunder när de själva får sätta priserna.

Det man istället kan göra är att välja fast eller rörligt pris. Med ett förutbestämt fast pris så betalar man ett fast pris per kWh under sin avtalsperiod och med ett rörligt pris så betalar man utifrån det dagliga elpriset på elbörsen nordpol, ofta med ett visst påslag per kWh och eller en fast månadsavgift på ett par tior. Det finns också elbolag som erbjuder timprisavtal vilket innebär att man betalar utefter hur elpriset varierar timma för timma vilket innebär att man betalar ett lägre pris för elen när förbrukningen är låg i förhållande till tillgången vilket ofta ger ett lägre pris t.ex. på natten.

Förutom att välja ett fast eller rörligt avtal kan man även välja vilket elbolag man vill för leveransen av el. Elnätsbolaget som äger själva elnätet där man bor kan man dock inte välja bort.

Det finns mycket att spara på att välja ett billigare elbolag. Ofta kan man få kampanjpriser t.ex. det första året så det lönar sig att se över sitt elavtal någon gång per år och se om man kan byta till ett billigare alternativ.

Hos elskling kan man lätt se från vilket elbolag man kan få det billigaste elpriset just nu.

Börja här

Författares ersättning för ljudböcker jämfört med tryckta böcker

Ljudboken har ändrat människors sätt att ta till sig litteratur. Detta påverkar också många författares och översättares inkomster.

Övergången från läsning till lyssning har gått snabbt. 2020 var närmare 57 procent av alla ”försålda” böcker digitala, och av dem merparten ljudböcker. Bara 43 procent var tryckta böcker. En konsekvens är att de tryckta upplagorna mer än halverats de senaste 10 åren, från 5 200 ex till 2 300 i snitt. Det reella försäljningsvärdet av tryckta böcker har sedan 2010 minskat med en tredjedel.

Ersättningsmodellen för tryckta böcker är ofta att förlagen står för kostnaderna, författarna får en fastställd royalty per såld bok, varav en del ofta betalades ut i förskott i form av ett garantibelopp.

Men när det gäller ljudböckerna så är den vanligt förekommande modellen så kallad revenue share. Den innebär att intäkterna från en strömningstjänst där en bok lagts upp fördelas jämnt över den totala lyssningstiden hos samtliga böcker i systemet. Förlagen får därefter betalt för hur mycket varje enskild bok har lyssnats på, räknat i sekunder (vilket innebär att barnböcker, poesi och annan litteratur med kvantitativt färre boksidor automatiskt blir förfördelade).

Om då intäkterna till exempel har stått still, medan den totala lyssningen ökat, sjunker ersättningen per bok. Ersättningen till förlaget från strömningsplattformen hamnar ofta på mellan två och tre kronor per lyssnad timme. Modellen missgynnar dessutom de mindre förlagens författare, eftersom deras förlag inte har muskler nog att förhandla sig till förmånligare ekonomiska avtal med ljudboksplattformarna.

En genomsnittlig tryckt bok ger förlagen en snittintäkt på 50 kronor, medan snittintäkten för en ljudbok är ca 17 kronor. Vid samma royaltysats innebär det att författaren i genomsnitt också tjänar en tredjedel på en ljudbok jämfört med en tryckt bok.

De normala royaltysatserna i författarnas ljudboksavtal är 17–22 procent. Det innebär att ersättningen till författaren för en genomsnittlig strömmad ljudbok är mellan 3 – 4 kr.

Olika former av marknadsmanipualtion

De två varianterna av aktiemanipulation är antingen genom handel eller informationsspridning, eller en kombination av dessa.

Enpetare eller kursvård
Ett klassiskt sätt att manipulera kursen genom handel är att genomföra s.k. enpetare, att köpa ett litet antal aktier i syfte att höja kursen eller kursvård, små aktieaffärer med syfte att hålla uppe kursen t.ex. bland storägare.

Momentum Ignition
Momentum ignition, handel som genomförs för att ”starta brasan” innebär relativt aggressiv handel med stora volymer för att starta en trend uppåt med förhoppningen om att fler ska haka på.

Layering eller spoofing
Layering eller spoofing innebär att man ligger med stora ofta dolda säljordrar, samtidigt som man försöker påverka kursen på köpsidan med köpordrar som ligger lite längre ner i orderboken, som är tänkta att pressa upp kursen.

Cross market manipulation
Genom cross market manipulation kan man utnyttja att det finns derivat på en marknad medans den underliggande tillgången handlas på en annan och man kan då lyckas påverka spreaden på den underliggande tillgången för att kunna köpa derivatet till ett lägre pris.

Cross product manipulation
Cross product manipulation innebär att man sålt ner en aktie för att sedan kunna köpa ett bullcertifikat med hävstång billigare för att sedan försöka handla upp aktien för att kunna sälja certifikatet dyrt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det omtalade maniulationssättet ”pump and dump” ofta handlar om kombinationer av manipulation genom handel och genom informationsspridning för att driva upp kursen för att sedan sälja sitt eget innehav.

SigmaStocks aktierobot

SigmaStocks tillhandahåller en aktierobot som automatiserar aktiesparandet åt dig utifrån din sparplan, dina värderingar tidshorisont och inställning till risk.

Med SigmaStocks investeras dina pengar direkt i aktier, i en skräddarsydd portfölj till låga avgifter utan mellanhänder försvinner.

En av marknadens lägsta avgifter

Den totala avgiften för aktieroboten ligger på 0,35-0,39% inklusive courtage och valutaväxling.

Portföljer utifrån matematiska modeller

SigmaStocks matematiska modeller går igenom runt 900 bolag varje dag, jämför dem med varandra och sätter ihop en portfölj som passar just dig. Vi tar hänsyn till de nyckeltal som forskning, tillsammans med våra egna tester, visar kan indikera överavkastning över tid. Bolagens specifika värden vägs även samman med aktiepriser, krav på riskspridning och dina personliga preferenser.

Skaffa ett konto på SigmaStocks här och kom igång med automatiska aktieinvesteringar på några minuter

Aktiebolags återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Ett företag kan återköpa aktier om de t.ex. har en stor kassa och inte vill använda den till investeringar eller dela ut den till aktieägarna.

Vanligtvis makulerar företaget aktierna de återköper vilket gör att framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Det blir alltså ett sätt att överföra pengar från bolagets kassa till ägarna. Historiskt har man ofta sagt att detta har en fördel jämfört med utdelning, som ju också innebär en överföring av pengar från bolagets kassa till ägarna, eftersom det inte utlöser någon skatt. En annan fördel med återköp kan vara att bolagen kan använda detta under enstaka år där de har mycket pengar i kassan som inte inte riktigt vet vad de ska göra med. Istället för att höja utdelningen ett år och sen behöva sänka den igen nästa år.

Vissa bolag har haft väldigt omfattande och långsiktiga återköp. Swedish Match har exempelvis mer än halverat antalet aktier sedan 2005 och Apple har återköpt aktier för svindlande 250 miljarder dollar.

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal. Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

Ett sätt att se på återköp är alltså att bolaget själva anser aktien vara köpvärd för närvarande. Men här får vi ett tydligt exempel på hur svår börsen och bolagets aktiekurs är att förutspå, till och med för bolagets styrelse som borde känna till bolagets framtid bäst av alla. Ett exempel som brukar nämnas är Fingerprint som återköpte aktier under 2016 för över 100 kr per aktie. Nu 5 år senare är är kursen 20kr per aktie.

Ett annat exempel på tajming av återköp är Kindred. Under två månader från slutet av juli till slutet av september 2021 återköpte Kindred varje börsdag 50 000 aktier när aktien stod i ca 150 kr och nu ett par månader senare så handlas aktien för under 120 kr.

En annan anledning till återköp kan vara om en storägare vill sälja. Ett exempel är när Sampo hösten 2021 sålde en stor del av sina aktier i Nordea. Mycket av de aktierna återköptes av Nordea. En del av pengarna som Sampo fick loss vid försäljningen av Nordea-aktier användes till just återköp av egna Sampo-aktier.

Hur påverkas bolagets och aktiens värde av återköp?

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Kanske är det uppköp på gång och aktierna ska användas som betalning vid uppköpet.

Tjäna pengar på online annonser

Unsplash 

Internet ger idag många möjligheter till att skaffa en inkomst som inte följer traditionella yrken och strategier. En passiv och ganska simple källa till inkomst är att bli en affiliate partner i någon utsträckning. Enkelt uttryckt handlar det hela om annonser online som du ger plats åt på exempelvis en hemsida, en blogg eller ditt instagramkonto. Det kan verka krångligt och svårt men det krävs inte speciellt mycket för att bli en affiliate.

Det rör sig ofta om en länk som skickar dina besökare vidare till exempelvis en online shop för t-shirts med speciella tryck, till Amazon eller en så kallad lead generation-site. Det smidigaste sättet att visa annonser på din plattform är att ansluta sig, bli en affiliate i ett affiliatenätverk, även kallat ett annonsnätverk. Några av de mest lönsamma branscherna att vara affiliate i är t.ex. casino-branschen (där bland annat svenska online casinot Casumo har ett affiliate program), hemlarm (se t.ex. svenskaalarm.se) och finans (se lanekoll.se).

En snabb sammanfattning av hur det fungerar är princip följande:

Du tjänar pengar när besökare till din plattform, låt oss säga din blogg, klickar sig vidare och köper något eller uppfyller något annat krav. Exempelvis skapar ett konto hos en spelsajt, vilket ger dig som annonsförmedlare en provision. Denna provision kan vara en förutbestämd summa eller en viss procent av summan på ett köp.

I dag finns det många olika affiliatenätverk att gå med i och det enda du egentligen behöver är någonstans att förmedla annonserna. Bloggar är ett ganska vanligt sätt starta med affiliatemarketing men som sagt, ett instagramkonto kan fungera det också.

En mer praktisk aspekt av det hela handlar om din målgrupp. Det är knappast värt att delta i, låt oss säga, Casumos affiliate program om du inte vanligtvis riktar dig till personer med ett intresse för online spel. Ditt val av annonser bör, till viss del, åtminstone stämma överens med resten av det conten du skapar. Handlar din blogg om film eller böcker kanske du ska annonsera för Netflix eller Storytel.

Börjar du annonserar för mängder av olika saker riskerar du att tappa besökare vilket blir kontraproduktivt och du tjänar inget alls på att vara en affiliate.

Eftersom du är mellanhanden mellan annonsören och nätverket så måste du också vara beredd på att det är annonsörerna som avgör om de vill ha ett samarbete med dig. 

Registrera dig hos ett affiliatenätverk och anmäl ditt intresse, resten är upp till de företag som har annonser för ditt intresseområde. Några nätverk som finns tillgängliga är bland annat Adtraction, Awin, Adservice och Adrecord. Du har alltså stora möjligheter att tjäna pengar som affiliate så länge som du och annonsörerna klickar med varandra.