Spekulation på Nasdaq Commodities kan påverka elpriset

Elpriserna stiger och många pekar på det minskade gasflödet från ryssland till tyskland som orsak.

Men priserna kan också drivas upp genom spekulation.

Nasdaq Commodities används främst som en metod för elbolagen eller stora företag att kunna säkra framtida intäkter eller inköpspris på el.

För på den nordiska elmarknaden finns det inte bara en, utan två börser. En där elbolag kan köpa el, och en där man kan spekulera i priset på el, Nasdaq Commodities. Elbolagen köper här sin el i huvudsak på förhand och säkrar priset ibland till och med flera år på förhand. Men det finns också aktörer som inte handlar med faktisk el, men som verkar på den finansiella marknaden för att spekulera.

Den kanske mest kända elspekulanten på elbörsen är Einar Aas. En norrman som gjorde strålande affärer på elbörsen i början av 2000-talet. 2013 hade han intäkter på 330 miljoner norska kronor. 2014 hade han tjänat ca. 500 miljoner och 2016 drog han in 833 miljoner norska kronor.

Men år 2018 satsade han stort på att de tyska elfuturpriserna var för höga och skulle komma ner, samtidigt som de nordiska elfuturerna var för lågt prissatta och de nordiska elpriserna skulle bli dyrare. Men det började regna i Norge, vattenreserverna ökade och priserna gick ner. Samtidigt införs nya hårdare regler kring utsläppsrätter som får det tyska elpriset att skjuta i höjden. Einar Aas positioner tvångssåldes av Nasdaq, till ett underskott av en miljard kronor, pengar som de övriga handlande på börsen fick skjuta till. Einar Aas hotades av personlig konkurs men undvek personlig konkurs genom att sluta ett avtal med några av marknadens aktörer, och 2020 hade han fått ett nytt jobb som analytiker av den nordiska elmarknaden.

När ett elbolag gör ett avtal om att köpa el på Nasdaq Commodities för till exempel kommande vinter, sker det genom värdepapper som kallas futures eller derivat. Också stora industriföretag köper sin el i förväg med hjälp av futures. Privatpersoner kan inte handla här och marknaden är så komplicerad att också företagen använder specialiserade konsultbolag för sina affärer.

Ett sådant konsultbolag är Power Deriva. Företaget ägs av några lokala elbolag, bland annat Vasa elektriska, Karleby Energi samt Pohjois-Karjalan Sähkö och Savon voima.

Den ryska gasen och vädret är en stor orsak till att elpriserna går upp och ner. När det blåser eller är sol produceras förnyelsebar energi men när så inte sker startas kolkraft som blir dyr som följd av utsläppsrätter och eftersom elpriset prissätts efter den dyraste eltillgången går priset då upp. Det förklarar också varför priset är högre när efterfrågan är stor. Men vädret förklarar inte hela prisuppgången på marknaden. Eftersom hela norra Europa är ett enda sammanlänkat marknadsområde blir det högsta priset i norra europa avgörande för hela området.

Priserna för elen går upp i en sådan takt att ingen längre vet om de bottnar i något verkligt, det vill säga elpriset.

Även börserna tjänar pengar på ett svängande elpris. Redan år 2019 ökade Nordpool sin likviditet med en halv miljard norska kronor och delade ut 50 miljoner norska kronor till ägarna.

Bull och Bear El

Även privatpersoner kan spekulera i uppgång eller nedgång på elmarknaden. Men det sker till stora risker. Bland annat står Handelsbanken bakom tre certifikat som bland annat återfinns på nätmäklarens Avanzas plattform. Certifikaten genererar på olika sätt värde i förhållande till prisutvecklingen på el.

Ett certifikat riktar sig mot placerare som vill spekulera i en prisnedgång, vilket gett en negativ avkastning på nära 90 procent under 2021. De som i stället trodde på stigande elpriser under 2021 och investerade i det certifikat som speglar prisutvecklingen fick en värdeutveckling på ca 400 procent. 

Men certifikaten följer inte spotpriset på elbörsen Nordpool, som man kanske skulle kunna tro.

Det kan konstateras genom att att se att när spotpriset på el en vecka hade stigit med hela 125 procent så hade Bull El endast stigit med 7 procent under samma tid, och då har certifikatet ändå en hävstång på två gånger insatsen. Det här beror på att Bull och Bear El följer löpande kvartalsterminer på el. Det betyder att du som köper Bull El idag spekulerar i vilka elpriser som gäller om ett kvartal.

Det tredje, och mest riskfyllda, certifikatet har en hävstång som förstärker marknadsrörelsen i elpriset med fyra gånger. Men dessa produkter är inget man ska äga under längre tidsperioder. Generellt lämpar sig denna typ av instrument för kortsiktig handel under dagen. Dessutom finns det andra faktorer som styr prissättningen utöver prisutvecklingen på den underliggande exponeringen, såsom spread, valuta och kreditrisk. Det är viktigt att man som privatsparare läser produkternas prospekt och faktablad för att bilda sig en uppfattning om vad det är man köper och dess riskprofil. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *