Better Globes ponzi-scheme börjar fallera

Better Globe AS är ett företag registrerat i Norge som fram till år 2008 var registrerat i storbritannien. Genom företaget  Better Globe Forestry Ltd. planterar man och förvaltar träd i Kenya. Better Globe Forestry har lokala partners i Kenya t.ex.  KEFRI (Kenyan Forestry Research Institute).

Better Globe grundades efter att nätverksföretaget Green Planet avvecklades.

Better Globe grundades av norrmannen Rino Solberg som också är styrelseordförande i bolaget.
Aktiva i bolaget är även Jean-Paul Deprins och Jan Vandenabeele.
Jean-Paul Deprins är född i Belgien men har bott i Kenya större delen av sitt vuxna liv. Jean-Paul har varit med Better Globe ända sedan starten 2006 och arbetade innan dess som verkställande direktör för Total Quality Control i Nairobi, Kenya.
Jan Vandenabeele är också född i Belgien men numera är han Kenyansk medborgare. Jan är skogsvårdare och agronom till yrket.

Den förväntade avkastningen till investerare är ingen avkastning de fem första åren och sedan en en årlig avkastning på 15% år 5 till år 20 och därefter en summa på 10 gånger den ursprungliga investeringen i samband med slutavverkning.

Ansikten utåt för  better globe i Sverige har bl.a. varit profiler från ekonomibloggar om investeringar och passiva inkomster t.ex.  Jan Bolmeson från rikatillsammans, Lennart Göthe samt Charlie Söderberg från Ett rikare liv med flera andra investerare som får en andel när de värvar fler att investera.

Till skillnad från andra företag som kombinerar investeringar med utvecklingsprojekt t.ex. Trine så redovisar inte better globe sina finanser öppet. Eftersom man utlovar så pass hög avkastning finns det därmed anledning att tro att upplägget skulle kunna vara en form av långsiktig ponzi scheme d.v.s. där man använder nytillkomna investerares pengar för att betala ut avkastning till tidiga investerare för att skapa förtroende och så kan man fortsätta tills det inte längre är hållbart.

Det är också känt att grundaren till better globe Rino Solberg sedan tidigare är dömd för skattebrott och förskingring. Rino drev tidigare välgörenhetsorganisationen Child Africa där det försvann miljonbelopp och som medförde att Rino Solberg dömdes för skattebrott.

Det är inte heller så att man när man investerar äger en viss areal eller vissa specifika träd så eftersom finanserna inte redovisas öppet kan man inte säga om mängden planterade träd motsvarar omfattningen på investeringarna.

I slutet av 2022 informerade better globe investerare  att det ”föreligger problem med såväl skatter i Kenya som andra kostnader”  Därför har det tagits fram en ”Affärsplan fas 2” i samråd med  ”svenska investerare”
”Affärsplanen” innebär att alla träd ska konverteras till aktier i ett svenskt aktiebolag som enligt uppgift ska noteras i framtiden och det utlovas att det kommer vara attraktivt att äga aktier i det. Men ”man måste bedriva verksamheten i tre år innan man kan notera bolaget”. Bolaget ska enligt uppgift heta Tree Partner Solutions AB (TPS AB) och ett sådant bolag finns registrerat idag och drivs av en av Better Globes ambassadörer här i Sverige.

Det går dock fortfarande att köpa träd på webbsidan och Lennart Göhte uppmanar t.o.m. trädägare att snabbt köpa flera träd.

Källor:

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2013/millionbelop-forsvinner-pa-mystisk-vis/

https://j93302348.wordpress.com/2018/11/09/detta-pekar-pa-att-rikatillsammans-och-better-globe-ar-en-scam/

https://www.dn.se/ekonomi/konkurs-for-tidigare-modell/?fbclid=IwAR2P-n1f8YVG2-oKdCeHz_n14o12xmY9JS3ylW2lzFijqi4Ar4S8S86Ctj4

https://www.quora.com/What-are-your-thoughts-on-investments-in-Better-Globe?fbclid=IwAR0OMvYuwcShm_GnujxEDBOF0m_KTsVpT5VaJx1G7kkxk9hqwA2oZG6TSbA

https://www.flashback.org/t1037928?fbclid=IwAR3IFMIHEykghUDK3UU04hzzu4yHifzBz2lscW1PbdJUAT-VgLwuxyO-mJU

https://aktiepappa.blogspot.com/2017/08/bloggens-forsta-hater.html?fbclid=IwAR3oGMeV4j0oZdCJcQOVUqyPFmqmxl6igt5apnlYuITFFZUyVgEZt8tWQ5E

https://www.dn.se/ekonomi/tv-profilens-sparform-liknar-pyramidspel/?fbclid=IwAR17BXgMonEuwOb5bDgGKiBNm1LRr4qs3hObPM6R8bYzDjDg3jK5ji8onQI

http://ekonomiskfrihet.blogspot.com/2017/08/balansekonomi-och-better-globe.html?fbclid=IwAR3S97OROXk54AzPXJY2X_9mQVrQreJsS60TQL2PjU79yp8MbWVyBI3_Cn0

http://ekonomiskfrihet.blogspot.com/2015/12/pyramidspel.html?fbclid=IwAR1PN3bCymThYOvuBsPEuPYWszunt0l_AMw10TocZmwYFBUAY–EFpjqHWk

https://tradevenue.se/@aktiepappa/senaste-nytt-om-better-globe-1151

Olika former av marknadsmanipualtion

De två varianterna av aktiemanipulation är antingen genom handel eller informationsspridning, eller en kombination av dessa.

Enpetare eller kursvård
Ett klassiskt sätt att manipulera kursen genom handel är att genomföra s.k. enpetare, att köpa ett litet antal aktier i syfte att höja kursen eller kursvård, små aktieaffärer med syfte att hålla uppe kursen t.ex. bland storägare.

Momentum Ignition
Momentum ignition, handel som genomförs för att ”starta brasan” innebär relativt aggressiv handel med stora volymer för att starta en trend uppåt med förhoppningen om att fler ska haka på.

Layering eller spoofing
Layering eller spoofing innebär att man ligger med stora ofta dolda säljordrar, samtidigt som man försöker påverka kursen på köpsidan med köpordrar som ligger lite längre ner i orderboken, som är tänkta att pressa upp kursen.

Cross market manipulation
Genom cross market manipulation kan man utnyttja att det finns derivat på en marknad medans den underliggande tillgången handlas på en annan och man kan då lyckas påverka spreaden på den underliggande tillgången för att kunna köpa derivatet till ett lägre pris.

Cross product manipulation
Cross product manipulation innebär att man sålt ner en aktie för att sedan kunna köpa ett bullcertifikat med hävstång billigare för att sedan försöka handla upp aktien för att kunna sälja certifikatet dyrt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det omtalade maniulationssättet ”pump and dump” ofta handlar om kombinationer av manipulation genom handel och genom informationsspridning för att driva upp kursen för att sedan sälja sitt eget innehav.

SigmaStocks aktierobot

SigmaStocks tillhandahåller en aktierobot som automatiserar aktiesparandet åt dig utifrån din sparplan, dina värderingar tidshorisont och inställning till risk.

Med SigmaStocks investeras dina pengar direkt i aktier, i en skräddarsydd portfölj till låga avgifter utan mellanhänder försvinner.

En av marknadens lägsta avgifter

Den totala avgiften för aktieroboten ligger på 0,35-0,39% inklusive courtage och valutaväxling.

Portföljer utifrån matematiska modeller

SigmaStocks matematiska modeller går igenom runt 900 bolag varje dag, jämför dem med varandra och sätter ihop en portfölj som passar just dig. Vi tar hänsyn till de nyckeltal som forskning, tillsammans med våra egna tester, visar kan indikera överavkastning över tid. Bolagens specifika värden vägs även samman med aktiepriser, krav på riskspridning och dina personliga preferenser.

Skaffa ett konto på SigmaStocks här och kom igång med automatiska aktieinvesteringar på några minuter

Aktiebolags återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Ett företag kan återköpa aktier om de t.ex. har en stor kassa och inte vill använda den till investeringar eller dela ut den till aktieägarna.

Vanligtvis makulerar företaget aktierna de återköper vilket gör att framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Det blir alltså ett sätt att överföra pengar från bolagets kassa till ägarna. Historiskt har man ofta sagt att detta har en fördel jämfört med utdelning, som ju också innebär en överföring av pengar från bolagets kassa till ägarna, eftersom det inte utlöser någon skatt. En annan fördel med återköp kan vara att bolagen kan använda detta under enstaka år där de har mycket pengar i kassan som inte inte riktigt vet vad de ska göra med. Istället för att höja utdelningen ett år och sen behöva sänka den igen nästa år.

Vissa bolag har haft väldigt omfattande och långsiktiga återköp. Swedish Match har exempelvis mer än halverat antalet aktier sedan 2005 och Apple har återköpt aktier för svindlande 250 miljarder dollar.

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal. Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

Ett sätt att se på återköp är alltså att bolaget själva anser aktien vara köpvärd för närvarande. Men här får vi ett tydligt exempel på hur svår börsen och bolagets aktiekurs är att förutspå, till och med för bolagets styrelse som borde känna till bolagets framtid bäst av alla. Ett exempel som brukar nämnas är Fingerprint som återköpte aktier under 2016 för över 100 kr per aktie. Nu 5 år senare är är kursen 20kr per aktie.

Ett annat exempel på tajming av återköp är Kindred. Under två månader från slutet av juli till slutet av september 2021 återköpte Kindred varje börsdag 50 000 aktier när aktien stod i ca 150 kr och nu ett par månader senare så handlas aktien för under 120 kr.

En annan anledning till återköp kan vara om en storägare vill sälja. Ett exempel är när Sampo hösten 2021 sålde en stor del av sina aktier i Nordea. Mycket av de aktierna återköptes av Nordea. En del av pengarna som Sampo fick loss vid försäljningen av Nordea-aktier användes till just återköp av egna Sampo-aktier.

Hur påverkas bolagets och aktiens värde av återköp?

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Kanske är det uppköp på gång och aktierna ska användas som betalning vid uppköpet.

Ränta på ränta

Det är många som har hört talas om att ”ränta på ränta”- effekten men inte alla har förstått innebörden av den. Så vad är ränta på ränta, vilken nytta har man av den som sparare och hur är det enklast att förstå denna princip?

Om du sparar med ränta kommer du efter det första året att få en viss ränta/avkastning efter ett år. Året därpå kommer du få ränta på ditt ursprungliga kapital, men dessutom så får du ränta på avkastningen som du fick efter det första året. Med andra ord, ränta på räntan. Detta blir inte så jättemycket efter det första året med ränta på ränta.

Om du t.ex. har 1000kr och får 5% ränta så har du efter ett år fått 50kr i ränta. Efter andra året så får du ytterligare 50kr i ränta på ditt ursprungliga kapital men även 5% ränta på de 50kr som du fick i ränta efter år 1. Alltså får du efter det andra året 52,5kr i ränta.

Detta låter inte så mycket mer än de 50 kr man fick första året men det som ger den otroliga effekten är att tillväxten blir exponentiell.

Du kan enkelt se hur stor effekten blir efter ett visst antal år med en ränta på ränta kalkylator.

Efter 15 år kommer din tusenlapp mer än att fördubblas i värde vilket innebär att du då kommer att ha fått sammanlagt drygt 1000kr i ränta. Och efter ytterligare ett år så är räntan på räntan alltså inte alls så liten längre utan bara den är större än räntan du fick på ditt kapital efter det första året.

Denna ränta på ränta effekt kan man dra nytta av oavsett om man sparar på ett räntekonto eller om man sparar i aktier eller fonder. Om det är en volatil marknad ska man dock vara försiktig. Även om t.ex. en börs i snitt avkastar 8 % per år så finns ju risken att värdet minskar det första året.

Då uteblir inte bara avkastningen utan räntan eller avkastningen för år två kommer beräknas på ett mindre kapital än det ursprungliga.

Om man t.ex. investerar 1000kr på börsen och börsen minskar i värde med 10% under det första året har man bara 900kr kvar. Om börsen sedan går upp med 10 år två ökar värdet till 990kr så det är viktigt att inte förlora en stor del av kapitalet inledningsvis för att få en bra effekt av ränta på ränta. Det kan man göra genom att investera regelbundet eller välja tillgångsslag med låg volatilitet d.v.s. som inte riskerar att minska så mycket i värde.

Bolag med aktieägarförmåner

Det främsta syftet med att äga aktier är vanligen att man tror på en värdeökning för aktien eller att den ger kontantutdelning till aktieägarna.

Men som aktieägare har man också rätt att gå på bolagets årsstämma, där det ibland serveras tilltugg och delas ut goodiebags med produkter, men vissa företag har även andra förmåner för sina aktieägare.

Skistar

Skistar har en populär aktieägarrabatt som utnyttjas av många delägare som ger 15% rabatt på skipass, skidskola och skiduthyrning till alla aktieägare som äger minst 200 aktier.

SAS

SAS erbjuder ett aktieägarprogram som erbjuder 10-20% rabatt på resor som bokas på den här sidan och andra reseförmåner, bl.a. erbjudanden 2-3 gånger om året, som normalt är reserverade för SAS anställda eller Diamond-kunder. Dessa erbjudanden erbjuder rabatter på flygbiljetter med SAS för aktieägare som är Eurobonus-medlemmar och äger mer än 4 000 aktier.
De aktieägare som äger mellan 100 000 till en miljon aktier har också möjligheten att erhålla Eurobonus Gold-status och de aktieägare som har över en miljon aktier har möjlighet att erhålla Eurobonus Diamond-status.

Moment group (Tidigare 2entertain)

Moment group äger och driver bl.a. Wallmans, Oscarsteatern, Intiman, Hamburger börs, Chinateatern och Cirkusbygningen. De har ett aktieägarprogram erbjudanden kring koncernens produktioner i form av möjligheter till biljetter till utvalda smygpremiärer samtidigt som man hålls uppdaterad med aktuell information om bolagets verksamhet.

Utländska aktieägarförmåner

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway har över 60 innehav i sin portfölj och erbjuder därmed flera olika aktieägarförmåner genom portföljbolagen t.ex. 8% rabatt genom försäkringsbolaget GEICO.

Royal Carribean Cruise Lines

Royal Carribean Cruise Lines erbjuder rabatter på mellan 50 – 250 dollar till sina aktieägare som äger minst 100 aktier. Rabatten beror på hur lång resa du väljer att boka.

Carnival Coperation & PLC

Carnival Coperation & PLC är ett rederi och reseföretag som bland driver Carnival Cruise Lines, Seabourn, princess, cunard, Aida och Costa m.fl. varumärken som erbjuder kryssningsresor och ger rabatt på många av bolagets resor till aktieägare som äger minst 100 aktier.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd äger varumärkena Norwegian Cruise Lines, Oceania Cruises och Regent Seven Seas Cruises och ger med sitt aktieägarprogram “onboard credits” som kan användas på kryssningar på mellan 50 och 250 dollar till aktieägare som äger minst 100 aktier.

Ford Motor

Ford motor erbjuder aktieägare som äger minst 100 aktier i minst 6 månader att delta i programmet som kallas X-plan där deltagare får köpa en ny Ford till rabatterat pris (endast ca 4% högre än de anställdas priser).

IBM

IBM erbjuder en webshop för aktieägare med upp till 25% rabatt på hårdvaruprodukter så som laptops m.m. 

Onoterade bolag

Brewdog

Det onoterade bryggeriet Brewdog startades i Skottland år 2007 och har ett hundratal barer runt om i världen varav nästan hälften i storbrittanien. Bolagets kapitalresningar har gjorts genom crowdfunding och har tusentals investerare och delägare ges mellan 5 – 10% rabatt online samt i deras barer samt en gratis födelsedagsöl i någon av deras barer anslutning till sin födelsedag.

Tjäna pengar genom att låna ut via savelend

Tjäna pengar genom att låna ut via savelend. Savelend har gett en genomsnittlig avkastning till sina investerare på över 9 % per år sedan lanseringen 2014.

Investeringar i krediter var tidigare reserverat för banker, kreditbolag och andra större aktörer. Savelend ändrade på detta så att alla kan bygga upp en egen kreditportfölj. Savelend förmedlar i dagsläget krediter till ett värde av ca 100 miljoner kr varje månad.

Savelend erbjuder investeringar i konsumentkrediter, företagslån, fakturaköp och inkassoportföljer.

Börja här för att få ditt kapital att växa.

Passiv inkomst med blockchains och AI med autonio

Blockkedjan är en spårbar metod för datalagring med styrkor som transparens, säkerhet och tillgänglighet. Tillgångarna i blockkedjan kan ses som decentraliserat ägande som inte är beroende av en central regering eller verksamhet för att garantera tillgångens värde.

Artificiell intelligens eller maskininlärning är en typ av programvara som kan lösa nya problem baserat på data som den tidigare har erhållit.

När en AI har fått en ström av data, kör den en del korrelations- och regressionsanalyser på den för att förenkla data för vidare användning. Sedan, när den behöver tillämpa den kunskapen för att fatta beslut i den verkliga världen, använder den kondenserad information för att basera sina beslut. Därför kan blockkedjan eller blockchains vara mycket användbara för att utveckla en AI eftersom de direkt kan se historiken inom blockkedjan och också garantera att de uppgifter som genereras är korrekta och giltiga.

En av de första tillämpningarna av artificiell intelligens gjordes av BlackRock för att göra affärer på den hypotekslånade värdepappersmarknaden i USA vilket har resulterat i att de 2018 var världens största kapitalförvaltare med 6,29 miljarder dollar i förvaltade tillgångar i december 2017.

BlackRock uppnådde sin postition genom att använda ALADDIN AI för att hantera risker. ALADDIN, som står för Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, hanterar cirka 15 biljoner dollar i förmögenhet globalt, vilket är cirka 7% av världens rikedom.

På liknande sätt kan AI användas för handel med cryptocurrency baserat på historiska kartdata och tekniska diagrammönster. Människor är dåliga på att tolka och agera på signaler i en handelsmarknad eftersom man ofta är känslostyrd. Då kan AI vara användbart för att göra opartiska affärer, enbart baserat på historiska data.

En sådan plattform för AI-baserad cryptocurrency-handel är Autonio som är baserad på Ethereum. Plattformen låter användare skapa sin algoritm utifrån 20 tekniska indikatorer (inklusive RSI, MACD, EMA och Bollinger Band), samt valt tidsfönster t.ex. från 1 timme till 1 dag.

Som med alla andra former av investeringar är AI-baserad handel inte helt fri från risk, och det är viktigt att investerare förstår hur mycket risk de är villiga att ta på sina investeringar.

Utdelningsstrategier

Att investera i aktier som ger utdelning är ofta en trygg aktiestrategi. Genom att bolaget kan ge utdelning är det konfirmerat att man har kapital över som vanligtvis kommer från vinster och att det finns en framtidstro i bolaget att man inte kommer behöva dessa pengar för att täcka eventuella kommande förluster.

Men när man väljer sina utdelningsaktier finns det lite olika strategier att välja på.


Hög förväntad direktavkastning
Tror man på en vikande aktiemarknad (bear-market) kan man satsa på aktier med förväntat hög direktavkastning. Fördelen med detta är att man får en hög avkastning på sitt kapital. Det som talar emot denna strategi kan vara att dessa aktier kan vara övervärderade då det är lätt att leta fram aktierna som har hög direktavkastning och många kanske redan har köpt dem av denna anledning vilket kan ha pressat upp priset. Man kan också tänka att dessa bolag inte har tillräckligt attraktiva projekt att investera i vilket kan indikera att de passerat sin storhetstid.

Exempel på bolag med hög direktavkastning 2019 är Nordea (8,7%), Netent (7,6%), Telia (5,9%) och Axfood (4%)

Uthållighet i utdelning
Alternativt kan man fokusera på uthålligheten i utdelningen. Genom att titta på utdelningshistorik kan man se vilka bolag som under lång tid gett en stabil utdelning och därmed kan förväntas ge stabil utdelning även framöver. Även dessa kan vara högt värderade, men om man köper för att behålla under lång tid och få en regelbunden avkastning på sitt kapital spelar detta mindre roll.

Utdelningshöjare
Om man tror på en stigande aktiemarknad (bull-market) kan det vara ide att leta efter utdelningshöjare.

Exempel på aktier som haft en hög utdelningstillväxt i procent 2019 är NCAB, Midsona, Bravida och AAK.

Robotrådgivare

Robotrådgivare vid kapitalplaceringar som använder AI-teknik vid val av fonder eller aktier har blivit lätt tillgänglig för allmänheten.

Robotrådgvning handlar alltså om att algoritmer ger förslag på fond eller aktieplaceringar utifrån marknaden och kundens sparhorisont och riskprofil.

Ett bolag inom robotförvaltning som blivit uppmärksammat är bl.a. Lysa där bl.a. finansmannen Christer Gardell, den tidigare finansministern Anders Borg och HM-chefen Karl-Johan Persson gått in som investerare i bolagets andra finansieringsrunda på 40 miljoner hösten 2018. När Lysa grundades 2015 av Patrik Adamson, Henrik Littecke och Emelie Andersson investerade bl.a. Nicklas Storåkers men först år 2017 var den tekniska plattformen färdig och alla tillstånd på plats. Sedan gick det snabbt. Vid årsskiftet 2018-2019 hade bolaget ca 10 000 kunder och över 1 miljard kronor i förvaltat kapital. Med nuvarande kostnadsbas måste man dock upp i ca 5 miljarder kronor för att bli lönsamma. Och man kan med samma plattform hantera upp till 50 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Även robotrådgivarna Fundler och Opti var tidigt ute. Nätbankerna Avanza och Nordnet var inte sena att hänga på med sina robottjänster Avanza auto respektive Robosave som introducerades hösten 2017.

Även storbankerna har hakat på och slutet av 2017 lanserade Nordea sin robotrådgivare Nora.

Ett föregångsland är USA där det finns en mängd aktörer inom området och den största robotrådgivaren Betterment, som Stenbäcksfärens investmentbolag Kinnevik äger 16 % av, förvaltar över 100 miljarder kronor.

Robotsystemen baseras på modern portföljteori där tanken är att investeraren får bästa möjliga avkastning på sitt kapital genom fokus på portföljens diversifiering och sammansättning av olika tillgångar, istället för att leta upp och satsa på enskilda aktier samt att hålla nere förvaltningskostnaden genom att välja billiga indexfonder

Exempel på svenska robotrådgivare:

Opti
Lanserat 2016
Affärsmodell: Jämför nuvarande fonder med de bäst presterande. Erbjuder portföljförvaltning mot en avgift av upp till 0,9% årligen.
Ägare: Grundarna och Almi invest, Ann Grevelius m.fl.

——————————————————————————————————————
Partnerlänk:
Ladda ner opti till din Android eller iOS
_____________________________________________________________________________

Fundler (tidigare prime pilot)
Lanserat sommaren 2017
Affärsmodell: Sköter fondsparande och hjälper till att välja risknivå.
Årlig avgift: ca 0,7%

Waizer
Lanserat hösten 2017
Affärsmodell: Digital förvaltning som anpassas efter din situation och dina sparmål.
Årlig avgift: ca 0,5 %
Ägare: Grundarna och Benify.


Lysa
Lanserat våren 2017
Affärsmodell: Automatisk investeringstjänst som skräddarsyr och hanterar portföjen.
Årlig avgift: 0,3 – 0,4 % av det sparade kapitalet.
Ägare: Grundarna Patrik Adamson, Henrik Littecke och Emelie Andersson samt bl.a. Nicklas Storåkers, Christer Gardell, Anders Borg och Karl-Johan Persson.

Avanza Auto
Lanserat hösten 2017
Affärsmodell: Fondsparande i specialfonder för aktier, räntor och alternativa tillgångar som råvaror.
Årlig avgift: ca 0,5%
Kursutveckling 2018: -2,71 %

Robosave (Nordnet)
Lanserat hösten 2017
Affärsmodell: Automatiserad rådgivning för placering i börshandlade fonder, s.k. EFT.
Årlig avgift: 0,6 – 0,7 % per år.

Nora (Nordea)
Lanserat December 2017
Affärsmodell: Selektion från fem fonder med aktier respektive räntor med olika risknivåer.
Årlig avgift: 0,6 – 0,8

_____________________________________________________________________________

Det är alltid en risk att investera i fonder och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man satte in.