Arbeta till 72

Kd vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Men ideen att man kan trappa ner arbetad tid de sista åren är bra. Det är nog många som där omställningen från heltidsarbetande till pensionär blir ganska chockartad. Men varför ska ett sådant lagförslag krävas? En arbetsgivare anställer väl vem man vill oavsett om denne är 19 eller 79. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras livssituation. Och få betalt utifrån vad man kan erbjuda sin arbetsgivare.