Spara pengar med smarta tips om att hitta rätt lån

Att hitta ett lån som passar dina behov och budget kan vara en utmaning. Om du vill försäkra dig om att du gör det bästa valet när det gäller att låna pengar, finns det några smarta tips som kan hjälpa dig att spara pengar. 

Ha en god kreditvärdighet

För att få ett så bra lån som möjligt är det viktigt att du har en god kreditvärdighet. Det innebär att du ska betala dina räkningar i tid och inte ha för många lån eller krediter samtidigt. Du bör också se till att inte ta för stora lån, eftersom det kan leda till problem med att betala dem i tid. Det är också viktigt att hålla koll på din kreditupplysning, så du vet vilka uppgifter som finns registrerade om en. Om du har dessa goda vanor kan det hjälpa till att bygga upp en bra kreditvärdighet, som ger möjligheter till lägre räntor när du ansöker om lån.

Jämför de olika lånealternativen

Att jämföra lån hos loanster.se är en viktig del i att hitta ett bra lån. Genom att använda en jämförelsetjänst på nätet kan du hitta det lånet som passar dig. Du kan se hur mycket ränta varje långivare erbjuder, vilka avgifter som tillkommer och hur stor den totala kostnaden blir för ditt lån. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa saker när du jämför lånen, så att du inte betalar mer än nödvändigt. Naturligtvis bör du också ta reda på om det finns andra villkor som kan ha stor inverkan på din budget.

Vilket lån passar dig bäst?

Innan du tar ett lån är det viktigt att tänka igenom dina möjligheter och förstå vilken typ av lån som passar bäst för dig. Det är viktigt att ta reda på hur mycket ränta du kommer att betala, hur lång tid det tar innan du kan betala tillbaka hela beloppet och om det finns några extra avgifter som ska betalas. Du bör också undersöka om det finns några andra alternativ som kan hjälpa dig att undvika att ta ett lån, såsom sparande eller budgetering. När du har bestämt dig för vilket lån som passar bäst för dig, se till att du har en plan för hur du ska betala tillbaka hela beloppet inom den angivna tiden.

Att hitta ett bra lån är inte alltid enkelt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till som räntor, avgifter och amorteringstider. Genom att jämföra olika låneerbjudanden och använda smarta tips kan du spara mycket pengar.

Så fungerar inkassoverksamheten – en guide för företagare

Inkassoverksamhet är ett viktigt verktyg för företagare som vill hantera sina kundfakturor. Det kan hjälpa till att säkerställa att dina pengar betalas in i tid och att du inte lider någon ekonomisk skada om en kund inte betalar. Inkassoverksamhet fungerar genom att man anlitar ett inkassoföretag som tar hand om alla aspekter av inkasso. Företaget samlar in pengar från obetalda kundfakturor, identifierar kunder som inte har betalat, skickar ut notifieringar och rapporter till dig och din organisation, samt hanterar alla juridiska frågor relaterade till inkasso. 

Vad är inkassoverksamhet?

Inkassoverksamhet är processen att samla in pengar som en person är skyldig ett företag eller organisation. Inkassoverksamhet kan involvera att skicka ut fakturor, kontakta den som är skyldig och driva in betalningar. Det kan också involvera att ta juridiska steg för att tvinga personen till betalning, såsom att ansöka om domstolsbeslut eller begära ersättning genom en inkassoagent. Inkassoverksamhet är ofta nödvändigt när andra metoder för att driva in betalningar har misslyckats.

Ta hjälp av Ropo Capital

Ropo Capital är ett företag som erbjuder professionella inkassotjänster. De har lång erfarenhet av att hantera komplexa inkasso situationer och kan hjälpa dig att sköta din inkasso på ett effektivt sätt. Företaget har genom sin erfarenhet möjlighet att anpassa sin hjälp till kunderna utifrån deras specifika behov. Ropo Capital använder modern teknik och arbetar med en digitaliserad faktureringsprocess, vilket gör det möjligt för dem att ge dig den bästa tjänsten när det gäller inkasso. Deras tjänster är mycket prisvärda och de ger dig tillgång till all den information du behöver för att skapa en effektiv strategi för din verksamhet.

Inkassoprocesser – en inblick i hur det fungerar

Inkassoprocesser är ett komplext system som involverar många olika aktörer. Det är även en del lagar som appliceras inom detta område, så det är viktigt att få professionell hjälp. Först och främst är det den ursprungliga kreditgivaren som ansvarar för att samla in pengar från sina skuldsatta kunder. Om en skuld inte betalas i tid, kan kreditgivaren vända sig till en inkassobyrå för att hjälpa till med att samla in pengarna. Inkassobyrån tar då hand om alla administrativa uppgifter, såsom att skicka ut räkningar och påminnelser, samt att ta hand om eventuella juridiska processer som kan behövas. När inkassobyrån har gjort sitt jobb, återbetalas de ursprungliga lånen till kreditgivaren och inkassobyrån tar ut en avgift för sin tjänst. Det finns många olika typer av inkassoprocesser som används beroende på situationen, men alla har ett gemensamt syfte: att skydda borgenärens intressen och se till att de faktiskt får betalt för det de är skyldiga.

Spekulation på Nasdaq Commodities kan påverka elpriset

Elpriserna stiger och många pekar på det minskade gasflödet från ryssland till tyskland som orsak.

Men priserna kan också drivas upp genom spekulation.

Nasdaq Commodities används främst som en metod för elbolagen eller stora företag att kunna säkra framtida intäkter eller inköpspris på el.

För på den nordiska elmarknaden finns det inte bara en, utan två börser. En där elbolag kan köpa el, och en där man kan spekulera i priset på el, Nasdaq Commodities. Elbolagen köper här sin el i huvudsak på förhand och säkrar priset ibland till och med flera år på förhand. Men det finns också aktörer som inte handlar med faktisk el, men som verkar på den finansiella marknaden för att spekulera.

Den kanske mest kända elspekulanten på elbörsen är Einar Aas. En norrman som gjorde strålande affärer på elbörsen i början av 2000-talet. 2013 hade han intäkter på 330 miljoner norska kronor. 2014 hade han tjänat ca. 500 miljoner och 2016 drog han in 833 miljoner norska kronor.

Men år 2018 satsade han stort på att de tyska elfuturpriserna var för höga och skulle komma ner, samtidigt som de nordiska elfuturerna var för lågt prissatta och de nordiska elpriserna skulle bli dyrare. Men det började regna i Norge, vattenreserverna ökade och priserna gick ner. Samtidigt införs nya hårdare regler kring utsläppsrätter som får det tyska elpriset att skjuta i höjden. Einar Aas positioner tvångssåldes av Nasdaq, till ett underskott av en miljard kronor, pengar som de övriga handlande på börsen fick skjuta till. Einar Aas hotades av personlig konkurs men undvek personlig konkurs genom att sluta ett avtal med några av marknadens aktörer, och 2020 hade han fått ett nytt jobb som analytiker av den nordiska elmarknaden.

När ett elbolag gör ett avtal om att köpa el på Nasdaq Commodities för till exempel kommande vinter, sker det genom värdepapper som kallas futures eller derivat. Också stora industriföretag köper sin el i förväg med hjälp av futures. Privatpersoner kan inte handla här och marknaden är så komplicerad att också företagen använder specialiserade konsultbolag för sina affärer.

Ett sådant konsultbolag är Power Deriva. Företaget ägs av några lokala elbolag, bland annat Vasa elektriska, Karleby Energi samt Pohjois-Karjalan Sähkö och Savon voima.

Den ryska gasen och vädret är en stor orsak till att elpriserna går upp och ner. När det blåser eller är sol produceras förnyelsebar energi men när så inte sker startas kolkraft som blir dyr som följd av utsläppsrätter och eftersom elpriset prissätts efter den dyraste eltillgången går priset då upp. Det förklarar också varför priset är högre när efterfrågan är stor. Men vädret förklarar inte hela prisuppgången på marknaden. Eftersom hela norra Europa är ett enda sammanlänkat marknadsområde blir det högsta priset i norra europa avgörande för hela området.

Priserna för elen går upp i en sådan takt att ingen längre vet om de bottnar i något verkligt, det vill säga elpriset.

Även börserna tjänar pengar på ett svängande elpris. Redan år 2019 ökade Nordpool sin likviditet med en halv miljard norska kronor och delade ut 50 miljoner norska kronor till ägarna.

Bull och Bear El

Även privatpersoner kan spekulera i uppgång eller nedgång på elmarknaden. Men det sker till stora risker. Bland annat står Handelsbanken bakom tre certifikat som bland annat återfinns på nätmäklarens Avanzas plattform. Certifikaten genererar på olika sätt värde i förhållande till prisutvecklingen på el.

Ett certifikat riktar sig mot placerare som vill spekulera i en prisnedgång, vilket gett en negativ avkastning på nära 90 procent under 2021. De som i stället trodde på stigande elpriser under 2021 och investerade i det certifikat som speglar prisutvecklingen fick en värdeutveckling på ca 400 procent. 

Men certifikaten följer inte spotpriset på elbörsen Nordpool, som man kanske skulle kunna tro.

Det kan konstateras genom att att se att när spotpriset på el en vecka hade stigit med hela 125 procent så hade Bull El endast stigit med 7 procent under samma tid, och då har certifikatet ändå en hävstång på två gånger insatsen. Det här beror på att Bull och Bear El följer löpande kvartalsterminer på el. Det betyder att du som köper Bull El idag spekulerar i vilka elpriser som gäller om ett kvartal.

Det tredje, och mest riskfyllda, certifikatet har en hävstång som förstärker marknadsrörelsen i elpriset med fyra gånger. Men dessa produkter är inget man ska äga under längre tidsperioder. Generellt lämpar sig denna typ av instrument för kortsiktig handel under dagen. Dessutom finns det andra faktorer som styr prissättningen utöver prisutvecklingen på den underliggande exponeringen, såsom spread, valuta och kreditrisk. Det är viktigt att man som privatsparare läser produkternas prospekt och faktablad för att bilda sig en uppfattning om vad det är man köper och dess riskprofil. 

Aktie- och fondsparande som funkar precis för dig

För den som jobbar idag är det extra viktigt att hålla sig god med sin egen ekonomi. Det finns så många sätt att kunna spara till en bra budget. Ditt sparande och kan göras på olika sätt och här finns det många bra sparandeformer som också kan ge dig mer pengar än du satt in i det längre perspektivet. 

Källa: Unsplash

Spara i fonder – för dig med mindre risk

Idag när det finns så många olika sparformer är det viktigt att ha koll på hur man vill spara, till vad, hur länge och hur din egen inkomst ser ut. För dig som vill ha ett säkert sparande och kanske både vill spara på längre sikt och på kortare finns det aktiefonder. Det här är det, statistiskt sett, bästa sättet att spara på utan att du måste ta så stora risker. Här kan du sätta upp ett månadssparande där du väljer olika fonder som du sparar i. För den som är intresserad finns det även möjlighet att spara i hållbara fonder, något som kan vara viktigt för väldigt många idag. Har man dock längre utsikter och har pengar att avvara kan aktier vara ett bra sätt att spara i. Här finns det dock risk för förlust men också för stora vinster.

Allt fler unga väljer att spara i aktier och fonder

Det blir bara fler och fler som sparar och idag är det väldigt jämnt fördelat. Mycket tack vare den digitala utvecklingen vilket har gjort det väldigt enkelt för många att dels starta upp ett ISK, dels kunna köpa sina fonder eller aktier på ett bra och enkelt sätt. Framför allt är det fler unga idag som satsar på ett bra sparande. På bara 5 år har cirka en halv miljon svenskar börjat spara i aktier och fonder, vilket är väldigt många i förhållande till det hur det brukar vara. Det mest anmärkningsvärda här är att det är så många unga svenskar som har börjat med sitt sparande. Något som är i det närmaste unikt. 

VD:n tycker att aktier är det bästa sparandet

Spiltans VD och grundare, Per H Börjesson, tycker dock att man bör spara alla sina pengar i aktier. Aktier har en förmåga att gå upp och ned vilket gör att det innehåller lite mer risk. Det här kan vara bra för den som har pengar att avvara eller pengar som du inte behöver just i detta nu eller inom en snar framtid. Historiskt har ju aktier gett minst 8–10 procent i årlig avkastning medan och ränteplaceringar kanske gett 1–2 procent om året”, menar Börjesson. 

Se ditt sparande som din ekonomiska krislåda

Idag är det många som investerar sina pengar i aktier och fonder online. Därför är det väldigt viktigt att kunna ha tillgång till internet hela tiden. Med en digital krislåda får du möjlighet att koppla upp din mobil, dator eller surfplatta när du vill. Eftersom dina aktier förändras dagligen, men också under dagen, är det viktigt att kunna ha koll precis när du vill. Med din digitala krislåda får du möjlighet att koppla upp din apparat till internet eller nätverk var som helst. Med krislådan kan du ansluta även om det blir strömavbrott.

Källa: Unsplash

Sparande ska vara både kul, intressant och något som ska vara tillgängligt för alla. Välj den sparform som passar dig bäst och läs gärna på mer om vilka fonder och aktier just du kan investera i. Kom alltid ihåg att marknaden går upp och ned och att investeringar inte alltid resulterar i avkastning just för dig.

Hitta det lån som passar just din situation

Det finns en mängd olika lån på marknaden som alla fyller olika funktioner. Ska du ta ett lån så är det viktigt att du tittar på vad det finns för tillgängliga lån och vad de har för paketering. Alltså vad de avser vara till för. Det skiljer sig stort mellan olika former av lån och att ta fel form av lån kan innebära att du riskerar högre kostnader än nödvändigt.

Om du funderat på vilket lån du ska ta så har du säkert redan noterat att det finns många olika sorters lån. Lånen är utformade för att passa olika situationer och olika behov. De kan vara uppdelade på kortare eller längre avbetalningstid. Samtidigt kan räntan och avgifterna man ska betala variera stort också.

Detta kan verka stort och komplext för en person som inte är inne i branschen. Men det brukar vara ganska lättförståeligt om man bara känner till ett par grundprinciper. Låt oss därför gå igenom ett par vanliga begrepp.

Snabblån

Ett snabblån är ett mindre lån med en kortare avbetalningstid. Summan är lägre för att passa de gånger man tar ett lån för att täcka en lägre avgift. Avbetalningstiden kan då regleras och bli lägre då det är troligt att man har råd att betala av lånet snabbare.

Det finns många långivare som idag erbjuder dessa lån och det är värt att jämföra dessa för att hitta de som har ett erbjudande som passar just dig.

Bostadslån

Att köpa en bostad är kostsamt. En lägenhet i en storstadsregion går på ett par miljoner och de mindre städerna kommer tätt därefter. Det handlar då om betydligt större summor som behöver lånas. De lån som betecknas som bostadslån är normalt sett uppdelade på mycket lång tid. Det handlar om 30 år eller mer.

Detta då man ska ha en rimlig chans att betala de amorteringar man ska göra varje månad. Skulle återbetalningstiden vara kortare hade inte många haft råd att betala av på sina bostadslån.

Ränta

Räntan som tas ut på ett lån är en procentsats om läggs på lånet varje månad. Om räntan är fem procent så läggs fem procent på den totala lånesumman varje månad. Räntan är det sätt som långivaren tar betalt för lånet och den varierar mellan olika låneformer och lånegivare.

På de två exempel vi har ovan är skillnaderna mycket stora. På snabblånet är räntan betydligt högre då långivaren ska ta ut den summa de ska tjäna på lånet på kortare tid. Bostadslånet har i kontrast en betydligt lägre ränta, men den tas också ut över betydligt längre tid.

Jämförelsetjänster

Det finns jämförelsetjänster online där man kan jämföra olika typer av lån. De presenterar lånen på ett pedagogiskt sätt och redovisar de räntor och avgifter som kommer med lånet. På detta sätt får du en god överblick över vad lånen kommer ha för totalkostnad och vilka villkor som kommer med lånen.

Villkor

Det är viktigt att titta på de övriga villkoren också när man tar ett lån. Det är bra att vara välinformerad så du vet vad som gäller i olika situationer. Till exempel vad gäller om du skulle behöva uppskov på att betala på lånet en månad? Kan du då begära detta och nästkommande månad betala extra?

En annan viktig fråga gäller avbetalningstiden. Kan du lösa hela lånet i förtid om du får möjlighet till detta? Eller om du skulle ha extra pengar en månad, är det då okej att betala lite extra för att sänka kostnaderna andra månader? Detta är bara ett par exempel på saker du bör vara uppmärksam på när du tar ett lån.

Dokumentärer och serier om ekonomi

Dokumentärer och serier om ekonomi

Dirty Money

Betting on Zero

Saving Capitalism

Inequality for All

Requiem for the American Dream

Inside Job

Too Big to Fail

Enron-kraschen

Capitalism: A Love Story

The Corporation

We’re Not Broke

Becoming Warren Buffett

Park Avenue: Money, Power and the American Dream

The End of Poverty

Four Horsemen

Money for Nothing: Inside the Federal Reserve

Överdos: en film om nästa finanskris

Traders: Millions by the minute