Spara pengar på att hålla koll på elpriset

Nu när elpriset varierar ganska mycket från dag till dag kan man spara mycket pengar genom att hålla koll på elpriset.

Naturligtvis kan man spara pengar genom att rent generellt använda mindre el t.ex. genom att köpa energisnålare vitvaror och lampor, släcka lampor i rum man inte befinner sig i etc. men bara genom att hålla koll på elpriset och anpassa sin förbrukning utifrån det kan man om man har ett rörligt elavtal spara en hel del.

Detta då man genom nordpool kan få veta historiskt och aktuellt elpris men ca kl. 13.45 varje dag publiceras även elpriset för kommande dag. Så om elpriset efterföljande dag kommer att vara avsevärt lägre än idag kan man med gott samvete skjuta upp aktiviteter med hög elförbrukning som att köra tvättmaskin och torktumlare eller dammsuga hela huset. Naturligtvis under förutsättning att man är lite flexibel med när man har tid att göra sysslorna.

Vissa elbolag erbjuder även timpriser och då kan man med ett rörligt timprisavtal spara ännu mer på att utföra aktiviteter med hög elförbrukning vid tidpunkter då elpriset är lågt t.ex. på natten eller mitt på dagen om det är soligt.

Om man har lite koll på elpriset kommer man efter ett tag automatiskt ha koll på t.ex. vilka tider på dygnet som elpriset är lågt. T.ex. är det ofta lägre på helger och nätter medans det är högt tidig kväll när förbrukningen är stor. Det finns också teknik som automatiskt kan hålla koll på elpriset och t.ex. ladda elbilen när priset är lågt.

Så mycket betalas ut i a-kassa per år i Sverige

Enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation (AKS) betalade de svenska a-kassorna ut sammanlagt 43,7 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning 2022. Av dessa var 38,8 miljarder kronor arbetslöshetsersättning och 4,9 miljarder kronor föräldrapenningtillägg till arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsersättningen betalas ut till personer som är arbetslösa och har varit medlem i en a-kassa i minst ett år. Den är inkomstgrundad, vilket innebär att den baseras på den försäkrades tidigare inkomster. Arbetslöshetsersättningen betalas ut i upp till 300 dagar.

Det totala antalet personer som fick arbetslöshetsersättning från a-kassorna 2022 var 440 000. Av dessa var 390 000 personer berättigade till arbetslöshetsersättning och 50 000 personer berättigade till föräldrapenningtillägg till arbetslöshetsersättning.

De vanligaste orsakerna till arbetslöshet är uppsägning, konkurs och egenföretagarverksamhet som upphört.

Den genomsnittliga månadsersättningen för arbetslöshetsersättning var 18 900 kronor före skatt 2022.

Kostnaderna för administration av a-kassa

Enligt en rapport från Svensk Arbetsförmedling från 2022 ligger de genomsnittliga administrationskostnaderna för utbetalning av a-kassa i Sverige på cirka 10 procent av de totala utbetalningarna. Det innebär att utbetalningar på ca 40 miljarder medför administrationskostnader på ca 4 miljarder kronor.

De största delarna av administrationskostnaderna är kostnader för handläggning (60-70 procent), kostnader för IT (20-30 procent) och kostnader för lokalhyror och andra overheadkostnader (10-20 procent).

Handläggningskostnaderna inkluderar kostnader för att ta emot och granska ansökningar, bedöma rätten till ersättning och fatta beslut. IT-kostnaderna inkluderar kostnader för att utveckla och underhålla a-kassans IT-system. Lokalhyror och andra overheadkostnader inkluderar kostnader för kontor, personalutrymmen, IT-infrastruktur och andra gemensamma kostnader.

A-kassorna arbetar kontinuerligt med att effektivisera administrationen. Bland annat har man infört e-tjänster för att underlätta för kunderna att ansöka om ersättning och man har investerat i automatiseringslösningar för att minska manuell handläggning.

Så mycket betalar försäkringskassan ut i sjukpenning, sjukersättning och VAB

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 186,2 miljarder kronor i sjukersättning och sjukpenning. Av dessa var 112,3 miljarder kronor sjukersättning och 73,9 miljarder kronor sjukpenning.

Sjukersättningen utgör den största delen av Försäkringskassans kostnader för sjukförsäkringen. Den betalas ut till personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte kan arbeta eller söka arbete. Sjukersättningen är inkomstgrundad, vilket innebär att den baseras på den försäkrades tidigare inkomster.

Sjukpenningen betalas ut till personer som är sjuka och inte kan arbeta. Den är också inkomstgrundad, men är lägre än sjukersättningen. Sjukpenningen betalas ut i upp till 364 dagar.

Det totala antalet personer som fick sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 660 000 personer berättigade till sjukersättning och 940 000 personer berättigade till sjukpenning.

De vanligaste diagnoserna som leder till sjukersättning är psykiska diagnoser, följt av rörelseorganiska diagnoser och neurologiska diagnoser. De vanligaste diagnoserna som leder till sjukpenning är luftvägsinfektioner, följt av rörelseorganiska diagnoser och psykiska diagnoser.

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 12,2 miljarder kronor i ersättning för vård av barn (vab) under året. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med 2021.

Den genomsnittliga vab-ersättningen per dag var 729 kronor före skatt.

Det totala antalet dagar som ersättning för vab betalades ut för under 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 1,2 miljoner dagar för barn under 1 år och 400 000 dagar för barn mellan 1 och 12 år.

De vanligaste diagnoserna som gav upphov till vab under 2022 var luftvägsinfektioner, följt av magsjuka och allergier.

Den genomsnittliga vab-perioden var 5,3 dagar.

Så mycket kostar administrationen av utbetalning av sjukersättning och sjukpenning

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 kostade administrationen av sjukpenning och sjukersättning 11,2 miljarder kronor.

Administrationskostnaderna hade ökat med 1,8 procent jämfört med 2021. Den största kostnadsökningen beror på att antalet ärenden har ökat.
Under 2022 handlade Försäkringskassan 7,5 miljoner ärenden om sjukpenning och sjukersättning, vilket är en ökning med 2,3 procent.

De största delarna av administrationskostnaderna är kostnader för handläggning (6,5 miljarder kronor), kostnader för IT (3,1 miljarder kronor) och kostnader för utredningar (1,7 miljarder kronor).

Handläggningskostnaderna inkluderar kostnader för att ta emot och granska ansökningar, bedöma rätten till ersättning och fatta beslut. IT-kostnaderna inkluderar kostnader för att utveckla och underhålla Försäkringskassans IT-system. Utredningskostnaderna inkluderar kostnader för att anlita läkare, psykologer och andra experter för att utreda ärenden.

Tjäna pengar på extraknäck (extrajobb)

Ett extraknäck är ett jobb eller annan sysselsättning vid sidan om en ordinarie anställning eller sysselsättning som ger en extrainkomst.

Vanligtvis ska man meddela sin arbetsgivare om man har ett varaktigt extraknäck t.ex. om man startar ett eget företag men så länge det inte går ut över jobbet eller är inom samma bransch som man jobbar inom eller på annat sätt konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet så brukar det inte vara några problem. Även om man har sjukersättning eller andra bidrag så tillåts ibland extraknäck upp till en viss nivå.

Ett bra extraknäck ska vara relativt fritt t.ex. att man kan välja själv när man ska utföra arbetsuppgifterna eftersom man antagligen har tider att passa på sin ordinarie anställning.

Virtuell assistent

Vad gör en virtuell assistent? Det handlar i princip om supportuppgifter som du utför hemifrån. Vad som ingår i en tjänst skiljer sig givetvis från arbetsgivare till arbetsgivare, men man kan säga att det handlar om support via e-post, telefon och chattar. Ibland ingår också skribentuppgifter. 

Bloggare

En bloggare är en person som skriver inlägg inom ett visst ämne och riktar dem mot en viss publik. Det kan handla om allt från blomsterodling till trimning av bilar. Som bloggare kan man, om antalet läsare är tillräckligt stort, tjäna pengar bland annat som affiliate och genom andra samarbeten med företag.

Starta en informativ kanal på Youtube

Youtube låter vem som helst starta en kanal och lägga upp videoklipp. Om du får många prenumeranter och visningar kan du dels få betalt för reklam som visas i anslutning till dina videos eller göra egna samarbeten med företag och varumärken.

Starta webbutik med dropshipping

Dropshipping innebär att man aldrig har något eget lager hemma. I stället gör man en beställning från en leverantör när man får in en order. Det är ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att driva en webbutik. Att starta en webbutik är i sig mycket enkelt, men det kostar en del, tar lite tid att komma igång och det tar ett tag innan man får besökare och försäljningar.

Hyr ut verktyg och maskiner

Om du har verktyg i god kvalitet hemma kan du hyra ut dem till andra som behöver dem för något enstaka tillfälle. Det finns flera tjänster som du kan använda dig av för att hitta personer att hyra ut till. Marketplace kan också fungera som ett bra forum för att hitta andra som vill hyra.

Telefonförsäljning hemifrån

Vissa telemarketingföretag tillåter sina telefonförsäljare att jobba hemifrån. På så sätt kan du sitta hemma och kontakta presumtiva kunder och få betalt för det. Om det låter intressant, kontakta olika telemarketingföretag för att se på möjligheterna.

Om telefonförsäljning inte känns som din grej kan kanske marknadsundersökningar/intervjuer vara det. Du arbetar normalt utifrån en färdig mall och ansvarar för att ta in uppgifter och åsikter från dem som du intervjuar. Arbetet sker oftast per telefon men kan också göras ansikte mot ansikte.

Idrottsledare, tränare eller domare

Om du är verksam inom en sport kan du förena nytta med nöje genom att engagera dig som ledare, tränare eller domare som extraknäck på fritiden. För förstnämnda två kan du dock inte alltid räkna med att kunna få ersättning. Som domare, oavsett det gäller fotboll, basket, ishockey eller något annat får du vanligtvis betalt.

Sälja foton online

Det finns ett antal marknadsplatser för foton på nätet där man kan sälja sina alster. Det går till så att man laddar upp sina foton och sedan får betalt när någon köper ett exemplar. Det finns också sajter där man laddar upp sina foton och får hoppas på att de som laddar ned ger en donation på en mindre slant som tack för hjälpen.

Läxläsning

Med RUT-avdraget är det idag inte särskilt dyrt för föräldrar att ta hjälp av utomstående med barnens läxor. Extraknäcket ”läxläsning” går ut på att man hjälper ett barn eller en ungdom med ett visst ämne. Detta extraknäck är öppet för både ungdomar, unga vuxna och även pensionärer.

Korrekturläsare och översättare

Är du duktig på svenska? Har du ett öga för detaljer? Är du noggrann? Då kan du definitivt ha ett extraknäck som korrekturläsare. Uppgiften går ut på att läsa och kommentera olika manuskript – mer komplicerat än så är inte detta extraknäck!

Talar du ett annat språk än svenska flytande? Då kan du undersöka möjligheten till att arbeta som översättare. Du kan arbeta som frilans och hitta egna kunder eller arbeta för en översättningsbyrå. För sistnämnda gäller dock normalt att du måste ha dokumenterade kunskaper.

Frilansskribent

Om du är duktig på svenska har du alla möjligheter att ta dig an skribentuppdrag och få betalt ganska omgående. Vi ska dock lägga in en liten ”varning”. En mycket stor del av alla texter som efterfrågas handlar om lån/krediter och spel (casino, betting, med mera).

Nakenmodell för kroki

Har du inga problem med att visa upp dig naken för okända människor? Då kan du extraknäcka som krokimodell och få en slant för besväret. Uppgiften är att visa upp människokroppen för personer som vill måla av dig på olika sätt.

Hundvakt eller låna ut din hund

Oavsett du har en egen hund eller inte kan du skapa ett extraknäck med våra fyrbenta vänner i fokus. Om du har hund kan du låna ut den för en symbolisk summa till en person som gärna umgås med den för en tid. 

Om du tar hand om någon annans hund för en tid eller kanske bara för ett antal timmar per dag eller vecka kan du ta betalt för den tjänsten. Det är inget extraknäck att bli rik på, men du förenar nytta med nöje!

Gå med i undersökningspaneler

Ett extraknäck som du kan komma igång med på mindre än en minut är undersökningar. Internet svämmar över av paneler och undersökningsföretag av olika slag och alla betalar dig för dina åsikter. Med medlemskap i ett par, tre paneler och ett hyfsat flitigt användande kan du säkerligen tjäna upp till 200-300 kr extra i månaden. 

Undersköterska/hemtjänst

Det saknas alltid folk inom vården. Det är ett faktum som har varit aktuellt i många år nu, och med en åldrande befolkning kommer behovet av arbetskraft alltid att vara stort. Det är kanske framför allt inom hemtjänsten som behovet är skriande stort och här söker vårdgivarna nästan alltid efter personal för heltidstjänster eller tjänster på timme. Det är såklart en fördel att vara undersköterska, men det är inte alltid ett måste.

Köra ut mat

Du känner igen dem på de färgglada kläderna – matbuden från aktörer som Foodora och Wolt. De flesta som kör ut mat gör det mer eller mindre som heltidssysselsättning men det finns också chanser till extraknäck. Undersök möjligheterna hos de olika aktörerna för hemkörning av mat.

Flippa saker

Är du duktig på att renovera gamla saker? Är du skicklig på att se värde i vad andra kanske bara tycker är skräp? Det finns många möjligheter till att ”flippa”, det vill säga att 1) ta något gammalt, 2) renovera/fräscha upp, och 3) sälja till ett högre pris.

Det går att flippa alla möjliga saker, från möbler till bilar, från leksaker till samlingar av olika slag. Var hittar man sakerna att flippa? På Blocket, Marketplace och såklart också på lokala loppisar!

Sälj din kunskap

Om du är duktig inom ett visst ämne kan du definitivt skapa dig ett extraknäck som lärare. Det kan till exempel handla om ett specifikt skolämne, ett instrument eller ett språk. Du kan ha privatlektioner både rent fysiskt och på distans. Du kan också spela in videor på ditt favoritämne och publicera på sociala medier. 

Professionell kramare

Det här extraknäcket har kanske inte slagit igenom riktigt i Sverige men i många andra delar av världen finns professionella kramare, det vill säga personer som tar betalt för att kramas! Det handlar då om en helt professionell tjänst som inte är olaglig på något sätt. Kanske kan den här idén slå i Sverige också förr eller senare?

Boktips om finans

 1. ”The Big Short: Inside the Doomsday Machine” av Michael Lewis
  Sammanfattning: Denna kritiskt hyllade boken reder ut de komplexa händelserna och besluten som ledde till finanskrisen 2008. Lewis ger en ögonöppnande inblick i Wall Streets misslyckanden.
 2. ”Liar’s Poker” av Michael Lewis
  Sammanfattning: En personlig skildring av Lewis tid på Wall Street under 1980-talet, där osund konkurrens och girighet präglade branschen. Boken ger en unik inblick i finansbranschen och dess aktörer.
 3. ”The Intelligent Investor” av Benjamin Graham
  Sammanfattning: Detta är en obligatorisk läsning för alla som är intresserade av att investering. Graham delar sina strategier för att göra smarta, långsiktiga investeringar, med tonvikt på grundlig analys och långsiktig planering.
 4. ”A Random Walk Down Wall Street” av Burton Malkiel
  Sammanfattning: Malkiel argumenterar för att aktiemarknadspriser inte kan förutsägas på kort sikt, och att det därför är bäst att investera i indexfonder på lång sikt. Boken granskar populära investeringsstrategier och finansiella bubblor genom historien.
 5. ”Rich Dad, Poor Dad” av Robert Kiyosaki
  Sammanfattning: Boken är en inspirerande berättelse om författarens två fäder – hans rika fader och hans stackars biologiske far – och värderingarna som varje man lärde honom om pengar och investeringar.
 6. ”Flash Boys” av Michael Lewis
  Sammanfattning: Lewis avslöjar hur högfrekvenshandeln har förändrat Wall Street och diskuterar dess inverkan på den globala ekonomin. Boken kastar ljus på de skuggiga aspekterna av finansbranschen.
 7. ”Den svarta svanen: Konsekvenserna av det otänkbara” av Nassim Nicholas Taleb
  Sammanfattning: Boken undersöker hur okonventionella händelser eller ”Svarta svanar” kan orsaka enorma störningar i finansvärlden. Taleb argumenterar för att dessa okända, otänkbara händelser ofta har de mest odramatiska effekterna på ekonomins tillstånd.
 8. ”Freakonomics” av Steven D. Levitt och Stephen J. Dubner
  Sammanfattning: Denna banbrytande bok erbjuder en otraditionell titt på ekonomiska fenomen genom att applicera ekonomiska teorier på ovanliga ämnen, vilket ger djup förståelse för den ekonomiska världen.
 9. ”Too Big To Fail” av Andrew Ross Sorkin
  Sammanfattning: Sorkin erbjuder en detaljerad titt på finanskrisen 2008, med första hand-konton från de högsta nivåer av affärer och politik.
 10. ”No Logo” av Naomi Klein
  Sammanfattning: Klein tittar på hur företag använder marknadsföring för att påverka konsumenterna och påverka våra vardagliga liv. Boken ger även en kritisk analys av globalisering och företagens makt.
 11. ”Naked Economics: Undressing the Dismal Science” av Charles Wheelan
  Sammanfattning: Boken gör samhällsekonomi tillgänglig och förståelig för allmänheten, genom att förklara de grundläggande principerna utan att använda ekonomisk jargong. Wheelan avslöjar den underliggande ekonomin bakom dagliga affärer och politik.
 12. ”Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty” av Abhijit V. Banerjee och Esther Duflo
  Sammanfattning: Boken utforskar fattigdomen i världen och erbjuder insikter om hur man bäst kan bekämpa detta genom ekonomiska strategier. Författarna använder noggrann forskning för att presentera både problemen och lösningarna på dagens fattigdom.
https://app.zapt.ai/

Innehavare av kreditupplysnings­tillstånd

För att bedriva kreditupplysningsverksamhet behövs normalt IMY:s tillstånd. Här finns en lista med kreditupplysningsföretag och andra företag kreditupplysningstillstånd.

Informationen presenteras alfabetiskt i följande ordning:

 1. Företagets namn
 2. Organisationsnummer (inte angivet när det handlar om enskild firma)
 3. Ort
 4. Diarienummer

Rikstäckande kreditupplysningsföretag

Med rikstäckande personnummer. Med detta menas att kreditupplysningsföretaget har samtliga svenskar som är över 15 år i sitt register – oavsett om man har betalningsanmärkningar eller inte.

Alektum Risk Optimisation AB (Se Valitive Credit AB) 

Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB
556022-4692
Solna
3139-1995

Bisnode Kredit AB (se Dun & Bradstreet Credit AB)

CreditSafe i Sverige AB
556514-4408
Göteborg
5161-1997

Dun & Bradstreet Credit AB 
556485-5582
Solna
302-1999

Krafman AB
556274-9894
Domsten
968-2016

Safenode AB
556623-9355
Stockholm
1278-2016

Sergel Kredittjänster AB
556264-8310
Stockholm
2372-2000

Syna AB
556049-7314
Malmö
2391-1999

UC AB
556137-5113
Stockholm
1090-1997

Valitive Credit AB (Tidigare Alektum Risk Optimisation AB)
556721-3714
Göteborg
123-2007

Övriga kreditupplysningsföretag

Atradius filial Sverige
516402-6113
Stockholm
371-2010

Biluthyrarna Sverige
802015-0333
Stockholm
4020-1997

Breadify AB
559395-7763
Täby
IMY-2022-7878

Coface Sverige Services AB
556590-0429
Stockholm
DI-2018-9635

Colligent Inkasso AB (hette tidigare Collector Finans & Law AB)
556527-5418
Göteborg
2962-1998

Credon AB
559129-8335
Stockholm
DI-2020-1865

CredPoint Sverige AB
Org.nr 559250-5407
Solna
DI-2020-10425

Euler Hermes Service AB
556754-9125
Stockholm
DI-2021-8627

Euler Hermes Sverige filial
516407-6233
Stockholm
18-2012

Inyett AB
556780-4348
Helsingborg
DI-2019-4434

Neufeld, Robert med firma Neufeld’s Creditinformation
Hägersten
157-2004

PublicTech AB (fd DoubleCheck AB)
556753-4978
Danderyd
989-2009

SFK Estate Market Service AB
556250-3598
Stockholm
377-2017

Trejo information AB
556777-0705
Stockholm
00594-2009

We Circle Service Solutions AB
559153-3004
Danderyd
DI-2019-10238

Senast uppdaterad: 5 juli 2023

Innehavare av kreditupplysningstillstånd |IMY

Sanningen bakom nyhetsmedias snyftreportage om fattigdom

När public service och andra nyhetsmedier ska skriva ett reportage om ökade levnadskostnader och den utbredda fattigdomen letar de vanligtvis på någon person med dålig ekonomi och gör ett snyftreportage om hur svårt det är att klara sig under rådande förhållanden.

Men man får sällan veta något om hur situationen verkligen ser ut så att man kan göra en egen bedömning om det verkligen är så illa ställt som reportaget vill få det att framstå som.

En person som varit med i två sådana här reportage är ”Mia”

https://www.tv4.se/artikel/6WL37q8zz81WldYGYDIskx/ensamstaende-mamman-mia-har-knappt-rad-med-mat-till-sonen (28 november 2022)

https://tv.aftonbladet.se/video/355649/oron-infoer-sommarlovet-har-inte-rad-att-aeta (5 juli 2023)

Båda reportagen är gjorda av samma journalist.

Den storyn som man visar upp är att Mia är en ensamstående mamma som jobbar som elevassistent på en gymnasieskola. Hon och hennes 9-åriga son lever på existensminimum.

I reportaget från november 2022 uppger hon att hon har 3000kr kvar att leva på efter att hyra och fasta utgifter är betalda. I juli 2023 att hon har 1500kr per månad kvar till mat.

I reportaget från 2022 uppger hon att hon bara äter ett mål mat om dagen, det som hon får gratis på skolan i samband med ”pedagogisk lunch”. I reportaget från 2023 uppger Mia att hon även kan ta hem matlådor från skolan, något som upphör under semestern då heller inte den 10-åriga sonen får skollunch så då lagar hon mat till sonen och äter själv det som blir över, vilket verkar bli en del då hon i reportaget står och lagar mat som verkar vara lagom 4 personer.

Men bara genom att titta på reportagen ser man att det skulle gå att leva mycket mer sparsamt än vad hon gör. T.ex. verkar de konsumera ganska mycket läsk som kan bytas ut mot vatten och hon använder charlottenlök och oatly imat i sin stroganoff som är dyrare än gul lök och mjölk eller grädde.

Bilden från Mias instagramkonto och facebook är också en annan. Där visar hon upp en mer glamourös sida med läppfillers, tatueringar, restaurangbesök, prosecco och glass samt att de har skaffat katt och kattungar. Nu ska man naturligtvis inte dra för stora slutsatser av detta då det är allmänt känt att de flesta väljer att bara visa upp den positiva bilden på sociala medier.

Vissa av bilderna är också ett par år tillbaka i tiden då ekonomin kanske inte var lika ansträngd, men det påminner oss iallafall om att inte lägga pengar på lyxkonsumtion förrän vi har en ordentlig budget för sämre tider.

Sedan visar det sig också att hennes problem inte alls beror på inflation eller låga löner utan på att hon har varit spelmissbrukare, har skulder hos kronofogden och löneutmätning.

Eftersom man inte redovisar varken inkomster eller utgiftsposter i reportagen så får man försöka ta reda på det som går att få fram utifrån offentliga uppgifter:

Inkomst 2022: 354 220kr
Underskott av kapital 2022: 15 815kr
Betalningsanmärkning: Ja
Källa: Ratsit


Det innebär en nettolön om cirka 23 500kr/månad

Barnbidrag: 1250kr/månad
Underhållsstöd för en nioåring: 1823kr/månad
Källa: Försäkringskassan

Det ger en total inkomst om ca 26 500kr/månad efter skatt om hon inte får bostadsbidrag.


Eftersom hon har löneutmätning så hjälper det inte att ta ett extrajobb på helgen eftersom hon inte inte skulle få behålla mer sålänge hon jobbar vitt, utan istället har hon försökt låna mer pengar av privatpersoner för att få lite vardagslyx.

I oktober 2022 försökte hon låna 5000kr av en privatperson. Enligt hennes uppgift skulle hon kunna betala av skulden på två månader. Om hon verkligen tänkt betala tillbaka eller om hon bara tänkt bygga på skulderna lite är svårt att veta.

Hur ser det då ut med utgifterna? Låt oss gissa att hon betalar totalt 11 000kr för boende, tv och wifi.

Hon bor alltså inneboende med eget kök och ingång i en villa i Järfälla. Att leta billigare boende är antagligen inte lönt som tips för att bättre klara av ekonomin eftersom vid löneutmätning så är det ett visst belopp som man får behålla utöver boendekostnader. Visst skulle skulderna kunna betalas av snabbare om hon hittade ett billigare boende men det brukar inte vara en så intressant lösning för den med löneutmätning.

Efter löneutmätningen får hon alltså behålla kostnaden för boende och ett s.k. normalbelopp som ska täcka

 • mat
 • kläder
 • hygien
 • telefon
 • hushållsel
 • försäkringar
 • andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Dessutom kan man få extra tillägg för vissa kostnader som barnomsorgsavgift och resor till och från arbete, glasögon och viss tandvård etc. etc.

Normalbeloppet är 5 717 kronor för en ensamstående vuxen och 3 667 kronor för barn (7–10 år)
Källa: https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/kravet-ar-faststallt—du-ska-betala-eller-gora-nagot/du-foretaget-kan-inte-betala/vad-du-far-behalla-i-en-loneutmatning

Så hennes utgifter skulle kunna vara:

Boende: 11000kr
Mat kläder, hygienartiklar, telefon, försäkringar (Normalbelopp) 9384kr
Extra avdrag från löneutmätning (fritids, resa till och från jobbet etc) 2000kr
Löneutmätning: 4000kr

Eftersom hon får gratis mat på jobbet så borde normalbeloppet iochförsig räknas ner men tveksamt om någon på kronofogdemyndigheten skulle besvära sig med att göra detta.

Så om hon inte lägger väldigt mycket pengar på kläder smink och telefon så borde det finnas långt mer än både 1500kr och 3000kr per månad till mat för henne och hennes son. Det är något i reportaget som inte framgår. Kanske har hon kvar ett spelberoende eller skickar pengar till släktingar. Eller så har hon inkassokostnader som inte ligger hos kronofogden.

Men det är förkastligt av reportern och personen i reportaget att lyfta fram att hon har 1500kr till mat per månad när hon efter löneutmätning borde ha kvar åtminstone över 8000kr för mat, kläder och nöjen till sig och sin son.

Problemet man borde lyfta fram istället kanske är att det s.k. existensminimum inte alls är existensminimum utan att det går att klara sig och leva bra på bra mycket mindre än det som i vårt land kallas existensminimum.

Det visar sig också att Mia år 2020 dömts till en månads fängelse för grovt rattfylleri december 2019 efter att ha kört bil med sin då 6-årige son med hela 2,22 promille i blodet och kört in in en annan bil och då fått betala 800kr till brottsofferfonden och 400kr för provanalys men det påverkar ju inte hennes ekonomi i dagsläget.

Miljardärerna som dog på undervattensfarkosten Titan

Hamish Harding
En av de som dog på undervattensfarkosten Titan var brittiska miljardären Hamish Harding, 58. Hamish Harding var en brittisk affärsman, pilot och äventyrare baserad i Förenade Arabemiraten (UAE). Han var grundaren av Action Group och var ordförande för Action Aviation, ett internationellt flygmäklarföretag med huvudkontor i Dubai. Som medlem i The Explorers Club besökte han Sydpolen flera gånger, varit på botten av marianergraven, rest ut i rymden och hade flera Guinness världsrekord.

Hamish Hardings familj hedrar i en skriftlig kommentar mannen de brukade kalla för en ”levande legend”.

”Han var den ende i sitt slag och vi avgudade honom. Han var en passionerad utforskare, oavsett terrängen, som levde sitt liv för familjen, affärerna och nästa äventyr. Vad han uppnådde under sin livstid var verkligen enastående. Om vi ska finna någon liten tröst i den här tragedin är det att vi förlorade honom när han gjorde något han älskade”, skriver familjen samt att man är ”förenad i sorg med de andra familjerna som förlorat sina älskade”. 

”Han lämnar ett hål i våra liv som aldrig kan fyllas”, skriver familjen.

Paul-Henri Nargeolet
Även fransmannen Paul-Henri Nargeolet, 77, dog på ubåten. Paul Henry Nargeolet var under 25 år officer i den franska marinen. Han tjänstgjorde bland annat som djuphavsdykare och förare av miniubåtar – liknande den som nu är försvunnen.

Efter sin tjänstgöring i marinen gick han till Franska havsforskningsinstitutet (Ifremer). Nargeolet har lett flera expeditioner till Titanics vrak och har varit involverad i flera vetenskapliga expeditioner runt om i världen.

Nargeolet har bland annat varit befälhavare för ubåten Deep Submersible Nautile, en farkost som kan ta sig ner till 6000 meter.

Hans många besök vid Titanics vrak har på vissa håll gett honom smeknamnet ”Mr Titanic”.

Nargeolets familj ”Våra hjärtan är krossade över att ha förlorat vår extraordinära pappa och make”, och bedömer att han kommer att bli hågkommen som ”en av de främsta havsutforskarna i modern tid”.

Men det vi kommer att minnas mest är hans stora hjärta, hans fantastiska sinne för humor och hur mycket han älskade sin familj. Vi kommer att sakna honom i dag och varje dag för resten av våra liv”, skriver familjen.

Shahzada och Suleman Dawood
Shahzada Dawood, 48, och hans 19-årige son Suleman Dawood var också ombord på Titan.
Shahzada Dawood var en pakistansk affärsman, investerare och filantrop. 
Suleman studerade på Strathclyde Business School vid universitetet i Glasgow.

Även deras familj skriver efter olyckan om sin ”djupa sorg” efter den ”ofattbara förlusten”.

Stockton Rush
Amerikanen och flygingenjören Stockton Rush är vd och grundare av Oceangate, ägare till den ubåt som saknas.

Rush blev redan som 19-åring pilot och flög bland annat som förstepilot på långdistanssträckor till Mellanöstern för flera olika flygbolag. 1989 byggde han ett eget litet experimentflygplan, Glasair.

De senaste 20 åren har han varit involverad i flera projekt som rör undervattensteknologi, ekolodssystem, fjärrstyrning och liknande. Rush har också skrivit flera artiklar om bemannade miniubåtar och vilka möjligheter de har att verka på stora djup.

2009 grundade han företaget Oceangate.

Better Globes ponzi-scheme börjar fallera

Better Globe AS är ett företag registrerat i Norge som fram till år 2008 var registrerat i storbritannien. Genom företaget  Better Globe Forestry Ltd. planterar man och förvaltar träd i Kenya. Better Globe Forestry har lokala partners i Kenya t.ex.  KEFRI (Kenyan Forestry Research Institute).

Better Globe grundades efter att nätverksföretaget Green Planet avvecklades.

Better Globe grundades av norrmannen Rino Solberg som också är styrelseordförande i bolaget.
Aktiva i bolaget är även Jean-Paul Deprins och Jan Vandenabeele.
Jean-Paul Deprins är född i Belgien men har bott i Kenya större delen av sitt vuxna liv. Jean-Paul har varit med Better Globe ända sedan starten 2006 och arbetade innan dess som verkställande direktör för Total Quality Control i Nairobi, Kenya.
Jan Vandenabeele är också född i Belgien men numera är han Kenyansk medborgare. Jan är skogsvårdare och agronom till yrket.

Den förväntade avkastningen till investerare är ingen avkastning de fem första åren och sedan en en årlig avkastning på 15% år 5 till år 20 och därefter en summa på 10 gånger den ursprungliga investeringen i samband med slutavverkning.

Ansikten utåt för  better globe i Sverige har bl.a. varit profiler från ekonomibloggar om investeringar och passiva inkomster t.ex.  Jan Bolmeson från rikatillsammans, Lennart Göthe samt Charlie Söderberg från Ett rikare liv med flera andra investerare som får en andel när de värvar fler att investera.

Till skillnad från andra företag som kombinerar investeringar med utvecklingsprojekt t.ex. Trine så redovisar inte better globe sina finanser öppet. Eftersom man utlovar så pass hög avkastning finns det därmed anledning att tro att upplägget skulle kunna vara en form av långsiktig ponzi scheme d.v.s. där man använder nytillkomna investerares pengar för att betala ut avkastning till tidiga investerare för att skapa förtroende och så kan man fortsätta tills det inte längre är hållbart.

Det är också känt att grundaren till better globe Rino Solberg sedan tidigare är dömd för skattebrott och förskingring. Rino drev tidigare välgörenhetsorganisationen Child Africa där det försvann miljonbelopp och som medförde att Rino Solberg dömdes för skattebrott.

Det är inte heller så att man när man investerar äger en viss areal eller vissa specifika träd så eftersom finanserna inte redovisas öppet kan man inte säga om mängden planterade träd motsvarar omfattningen på investeringarna.

I slutet av 2022 informerade better globe investerare  att det ”föreligger problem med såväl skatter i Kenya som andra kostnader”  Därför har det tagits fram en ”Affärsplan fas 2” i samråd med  ”svenska investerare”
”Affärsplanen” innebär att alla träd ska konverteras till aktier i ett svenskt aktiebolag som enligt uppgift ska noteras i framtiden och det utlovas att det kommer vara attraktivt att äga aktier i det. Men ”man måste bedriva verksamheten i tre år innan man kan notera bolaget”. Bolaget ska enligt uppgift heta Tree Partner Solutions AB (TPS AB) och ett sådant bolag finns registrerat idag och drivs av en av Better Globes ambassadörer här i Sverige.

Det går dock fortfarande att köpa träd på webbsidan och Lennart Göhte uppmanar t.o.m. trädägare att snabbt köpa flera träd.

Källor:

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2013/millionbelop-forsvinner-pa-mystisk-vis/

https://j93302348.wordpress.com/2018/11/09/detta-pekar-pa-att-rikatillsammans-och-better-globe-ar-en-scam/

https://www.dn.se/ekonomi/konkurs-for-tidigare-modell/?fbclid=IwAR2P-n1f8YVG2-oKdCeHz_n14o12xmY9JS3ylW2lzFijqi4Ar4S8S86Ctj4

https://www.quora.com/What-are-your-thoughts-on-investments-in-Better-Globe?fbclid=IwAR0OMvYuwcShm_GnujxEDBOF0m_KTsVpT5VaJx1G7kkxk9hqwA2oZG6TSbA

https://www.flashback.org/t1037928?fbclid=IwAR3IFMIHEykghUDK3UU04hzzu4yHifzBz2lscW1PbdJUAT-VgLwuxyO-mJU

https://aktiepappa.blogspot.com/2017/08/bloggens-forsta-hater.html?fbclid=IwAR3oGMeV4j0oZdCJcQOVUqyPFmqmxl6igt5apnlYuITFFZUyVgEZt8tWQ5E

https://www.dn.se/ekonomi/tv-profilens-sparform-liknar-pyramidspel/?fbclid=IwAR17BXgMonEuwOb5bDgGKiBNm1LRr4qs3hObPM6R8bYzDjDg3jK5ji8onQI

http://ekonomiskfrihet.blogspot.com/2017/08/balansekonomi-och-better-globe.html?fbclid=IwAR3S97OROXk54AzPXJY2X_9mQVrQreJsS60TQL2PjU79yp8MbWVyBI3_Cn0

http://ekonomiskfrihet.blogspot.com/2015/12/pyramidspel.html?fbclid=IwAR1PN3bCymThYOvuBsPEuPYWszunt0l_AMw10TocZmwYFBUAY–EFpjqHWk

https://tradevenue.se/@aktiepappa/senaste-nytt-om-better-globe-1151

Tjäna pengar med chatGPT

AI har verkligen slagit igenom stort och utvecklingen går snabbt framåt.

För den som hänger med i utvecklingen och lyckas skapa tjänster som är användbara för andra så kan man tjäna mycket pengar på det.

Här är några exempel som man kan använda chat-GPT till och tjäna pengar:

 1. Skapa en chatbot för kundsupport: Många företag använder chatbots för att hantera kundsupportfrågor. Genom att använda en chat-GPT som ChatGPT kan du skapa en mer avancerad och intelligens chatbot som kan hjälpa kunderna att lösa sina problem och svara på deras frågor. Du kan sedan sälja denna chatbot till företag och ta betalt för det.
 2. Erbjuda textgenereringstjänster: ChatGPT kan generera text på ett naturligt och läsbart sätt. Du kan använda denna förmåga för att erbjuda textgenereringstjänster till företag eller enskilda personer som behöver hjälp med att skriva artiklar, blogginlägg, produktbeskrivningar eller annat. Du kan ta betalt per ord eller per projekt.
 3. Skapa en personlig assistent-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en personlig assistent som kan hjälpa människor att planera sin dag, påminna om viktiga händelser, hitta information på internet och annat. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.
 4. Skapa en datingcoach-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en virtuell datingcoach som kan hjälpa människor att förbättra sina chanser att hitta kärleken. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.
 5. Skapa en översättningstjänst: ChatGPT kan användas för att översätta text från ett språk till ett annat. Du kan skapa en översättningstjänst som tar betalt för att översätta text åt kunder. Du kan ta betalt per ord eller per projekt.
 6. Skapa en chatbot för e-handel: Du kan använda ChatGPT för att skapa en chatbot för e-handel som kan hjälpa kunder att hitta och köpa produkter. Chatboten kan också ge rekommendationer och svara på frågor om produkterna. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en andel av försäljningen.
 7. Skapa en personlig tränare-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en personlig tränare som kan hjälpa människor att planera sin träning och kost. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.
 8. Skapa en språktjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en språktjänst som kan översätta text och tal från ett språk till ett annat. Du kan ta betalt per ord eller per projekt.
 9. Skapa en virtuell assistent-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en virtuell assistent som kan hjälpa människor med att organisera sin tid, boka möten och göra andra administrativa uppgifter. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.
 10. Skapa en fråge-och-svar-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en fråge-och-svar-tjänst där människor kan ställa frågor och få svar på olika ämnen. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller per fråga.
 11. Skapa en talterapi-tjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en talterapi-tjänst där människor kan få stöd och rådgivning för att förbättra sin tal- och kommunikationsförmåga. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.
 12. Skapa en juridisk rådgivningstjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en juridisk rådgivningstjänst där människor kan få rådgivning om juridiska frågor och problem. Du kan ta betalt per fråga eller per projekt.
 13. Skapa en medicinsk rådgivningstjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en medicinsk rådgivningstjänst där människor kan få rådgivning om hälsoproblem och sjukdomar. Du kan ta betalt per fråga eller per projekt.
 14. Skapa en reseplaneringstjänst: ChatGPT kan användas för att skapa en reseplaneringstjänst där människor kan få hjälp med att planera sin resa och boka boende och transport. Du kan ta betalt för denna tjänst genom en månadsavgift eller en engångsavgift.

Källa: ChatGPT