Spara på att byta till ett billigare elavtal

Det är viktigt att göra ett aktivt val när det gäller sitt elavtal. Den som inte gör ett aktivt val får elbolagens dyraste alternativ ofta kallat tillsvidarepris, baspris, enkelpris eller anvisningspris och är det allmänna priset som elbolagen ger sina kunder när de själva får sätta priserna.

Det man istället kan göra är att välja fast eller rörligt pris. Med ett förutbestämt fast pris så betalar man ett fast pris per kWh under sin avtalsperiod och med ett rörligt pris så betalar man utifrån det dagliga elpriset på elbörsen nordpol, ofta med ett visst påslag per kWh och eller en fast månadsavgift på ett par tior. Det finns också elbolag som erbjuder timprisavtal vilket innebär att man betalar utefter hur elpriset varierar timma för timma vilket innebär att man betalar ett lägre pris för elen när förbrukningen är låg i förhållande till tillgången vilket ofta ger ett lägre pris t.ex. på natten.

Förutom att välja ett fast eller rörligt avtal kan man även välja vilket elbolag man vill för leveransen av el. Elnätsbolaget som äger själva elnätet där man bor kan man dock inte välja bort.

Det finns mycket att spara på att välja ett billigare elbolag. Ofta kan man få kampanjpriser t.ex. det första året så det lönar sig att se över sitt elavtal någon gång per år och se om man kan byta till ett billigare alternativ.

Författares ersättning för ljudböcker jämfört med tryckta böcker

Ljudboken har ändrat människors sätt att ta till sig litteratur. Detta påverkar också många författares och översättares inkomster.

Övergången från läsning till lyssning har gått snabbt. 2020 var närmare 57 procent av alla ”försålda” böcker digitala, och av dem merparten ljudböcker. Bara 43 procent var tryckta böcker. En konsekvens är att de tryckta upplagorna mer än halverats de senaste 10 åren, från 5 200 ex till 2 300 i snitt. Det reella försäljningsvärdet av tryckta böcker har sedan 2010 minskat med en tredjedel.

Ersättningsmodellen för tryckta böcker är ofta att förlagen står för kostnaderna, författarna får en fastställd royalty per såld bok, varav en del ofta betalades ut i förskott i form av ett garantibelopp.

Men när det gäller ljudböckerna så är den vanligt förekommande modellen så kallad revenue share. Den innebär att intäkterna från en strömningstjänst där en bok lagts upp fördelas jämnt över den totala lyssningstiden hos samtliga böcker i systemet. Förlagen får därefter betalt för hur mycket varje enskild bok har lyssnats på, räknat i sekunder (vilket innebär att barnböcker, poesi och annan litteratur med kvantitativt färre boksidor automatiskt blir förfördelade).

Om då intäkterna till exempel har stått still, medan den totala lyssningen ökat, sjunker ersättningen per bok. Ersättningen till förlaget från strömningsplattformen hamnar ofta på mellan två och tre kronor per lyssnad timme. Modellen missgynnar dessutom de mindre förlagens författare, eftersom deras förlag inte har muskler nog att förhandla sig till förmånligare ekonomiska avtal med ljudboksplattformarna.

En genomsnittlig tryckt bok ger förlagen en snittintäkt på 50 kronor, medan snittintäkten för en ljudbok är ca 17 kronor. Vid samma royaltysats innebär det att författaren i genomsnitt också tjänar en tredjedel på en ljudbok jämfört med en tryckt bok.

De normala royaltysatserna i författarnas ljudboksavtal är 17–22 procent. Det innebär att ersättningen till författaren för en genomsnittlig strömmad ljudbok är mellan 3 – 4 kr.

Olika former av marknadsmanipualtion

De två varianterna av aktiemanipulation är antingen genom handel eller informationsspridning, eller en kombination av dessa.

Enpetare eller kursvård
Ett klassiskt sätt att manipulera kursen genom handel är att genomföra s.k. enpetare, att köpa ett litet antal aktier i syfte att höja kursen eller kursvård, små aktieaffärer med syfte att hålla uppe kursen t.ex. bland storägare.

Momentum Ignition
Momentum ignition, handel som genomförs för att ”starta brasan” innebär relativt aggressiv handel med stora volymer för att starta en trend uppåt med förhoppningen om att fler ska haka på.

Layering eller spoofing
Layering eller spoofing innebär att man ligger med stora ofta dolda säljordrar, samtidigt som man försöker påverka kursen på köpsidan med köpordrar som ligger lite längre ner i orderboken, som är tänkta att pressa upp kursen.

Cross market manipulation
Genom cross market manipulation kan man utnyttja att det finns derivat på en marknad medans den underliggande tillgången handlas på en annan och man kan då lyckas påverka spreaden på den underliggande tillgången för att kunna köpa derivatet till ett lägre pris.

Cross product manipulation
Cross product manipulation innebär att man sålt ner en aktie för att sedan kunna köpa ett bullcertifikat med hävstång billigare för att sedan försöka handla upp aktien för att kunna sälja certifikatet dyrt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det omtalade maniulationssättet ”pump and dump” ofta handlar om kombinationer av manipulation genom handel och genom informationsspridning för att driva upp kursen för att sedan sälja sitt eget innehav.

SigmaStocks aktierobot

SigmaStocks tillhandahåller en aktierobot som automatiserar aktiesparandet åt dig utifrån din sparplan, dina värderingar tidshorisont och inställning till risk.

Med SigmaStocks investeras dina pengar direkt i aktier, i en skräddarsydd portfölj till låga avgifter utan mellanhänder försvinner.

En av marknadens lägsta avgifter

Den totala avgiften för aktieroboten ligger på 0,35-0,39% inklusive courtage och valutaväxling.

Portföljer utifrån matematiska modeller

SigmaStocks matematiska modeller går igenom runt 900 bolag varje dag, jämför dem med varandra och sätter ihop en portfölj som passar just dig. Vi tar hänsyn till de nyckeltal som forskning, tillsammans med våra egna tester, visar kan indikera överavkastning över tid. Bolagens specifika värden vägs även samman med aktiepriser, krav på riskspridning och dina personliga preferenser.

Skaffa ett konto på SigmaStocks här och kom igång med automatiska aktieinvesteringar på några minuter

Aktiebolags återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Ett företag kan återköpa aktier om de t.ex. har en stor kassa och inte vill använda den till investeringar eller dela ut den till aktieägarna.

Vanligtvis makulerar företaget aktierna de återköper vilket gör att framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Det blir alltså ett sätt att överföra pengar från bolagets kassa till ägarna. Historiskt har man ofta sagt att detta har en fördel jämfört med utdelning, som ju också innebär en överföring av pengar från bolagets kassa till ägarna, eftersom det inte utlöser någon skatt. En annan fördel med återköp kan vara att bolagen kan använda detta under enstaka år där de har mycket pengar i kassan som inte inte riktigt vet vad de ska göra med. Istället för att höja utdelningen ett år och sen behöva sänka den igen nästa år.

Vissa bolag har haft väldigt omfattande och långsiktiga återköp. Swedish Match har exempelvis mer än halverat antalet aktier sedan 2005 och Apple har återköpt aktier för svindlande 250 miljarder dollar.

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal. Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

Ett sätt att se på återköp är alltså att bolaget själva anser aktien vara köpvärd för närvarande. Men här får vi ett tydligt exempel på hur svår börsen och bolagets aktiekurs är att förutspå, till och med för bolagets styrelse som borde känna till bolagets framtid bäst av alla. Ett exempel som brukar nämnas är Fingerprint som återköpte aktier under 2016 för över 100 kr per aktie. Nu 5 år senare är är kursen 20kr per aktie.

Ett annat exempel på tajming av återköp är Kindred. Under två månader från slutet av juli till slutet av september 2021 återköpte Kindred varje börsdag 50 000 aktier när aktien stod i ca 150 kr och nu ett par månader senare så handlas aktien för under 120 kr.

En annan anledning till återköp kan vara om en storägare vill sälja. Ett exempel är när Sampo hösten 2021 sålde en stor del av sina aktier i Nordea. Mycket av de aktierna återköptes av Nordea. En del av pengarna som Sampo fick loss vid försäljningen av Nordea-aktier användes till just återköp av egna Sampo-aktier.

Hur påverkas bolagets och aktiens värde av återköp?

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Kanske är det uppköp på gång och aktierna ska användas som betalning vid uppköpet.

Tjäna pengar på online annonser

Unsplash 

Internet ger idag många möjligheter till att skaffa en inkomst som inte följer traditionella yrken och strategier. En passiv och ganska simple källa till inkomst är att bli en affiliate partner i någon utsträckning. Enkelt uttryckt handlar det hela om annonser online som du ger plats åt på exempelvis en hemsida, en blogg eller ditt instagramkonto. Det kan verka krångligt och svårt men det krävs inte speciellt mycket för att bli en affiliate.

Det rör sig ofta om en länk som skickar dina besökare vidare till exempelvis en online shop för t-shirts med speciella tryck, till Amazon eller en så kallad lead generation-site. Det smidigaste sättet att visa annonser på din plattform är att ansluta sig, bli en affiliate i ett affiliatenätverk, även kallat ett annonsnätverk. Några av de mest lönsamma branscherna att vara affiliate i är t.ex. casino-branschen (där bland annat svenska online casinot Casumo har ett affiliate program), hemlarm (se t.ex. svenskaalarm.se) och finans (se lanekoll.se).

En snabb sammanfattning av hur det fungerar är princip följande:

Du tjänar pengar när besökare till din plattform, låt oss säga din blogg, klickar sig vidare och köper något eller uppfyller något annat krav. Exempelvis skapar ett konto hos en spelsajt, vilket ger dig som annonsförmedlare en provision. Denna provision kan vara en förutbestämd summa eller en viss procent av summan på ett köp.

I dag finns det många olika affiliatenätverk att gå med i och det enda du egentligen behöver är någonstans att förmedla annonserna. Bloggar är ett ganska vanligt sätt starta med affiliatemarketing men som sagt, ett instagramkonto kan fungera det också.

En mer praktisk aspekt av det hela handlar om din målgrupp. Det är knappast värt att delta i, låt oss säga, Casumos affiliate program om du inte vanligtvis riktar dig till personer med ett intresse för online spel. Ditt val av annonser bör, till viss del, åtminstone stämma överens med resten av det conten du skapar. Handlar din blogg om film eller böcker kanske du ska annonsera för Netflix eller Storytel.

Börjar du annonserar för mängder av olika saker riskerar du att tappa besökare vilket blir kontraproduktivt och du tjänar inget alls på att vara en affiliate.

Eftersom du är mellanhanden mellan annonsören och nätverket så måste du också vara beredd på att det är annonsörerna som avgör om de vill ha ett samarbete med dig. 

Registrera dig hos ett affiliatenätverk och anmäl ditt intresse, resten är upp till de företag som har annonser för ditt intresseområde. Några nätverk som finns tillgängliga är bland annat Adtraction, Awin, Adservice och Adrecord. Du har alltså stora möjligheter att tjäna pengar som affiliate så länge som du och annonsörerna klickar med varandra.

Hitta det lån som passar just din situation

Det finns en mängd olika lån på marknaden som alla fyller olika funktioner. Ska du ta ett lån så är det viktigt att du tittar på vad det finns för tillgängliga lån och vad de har för paketering. Alltså vad de avser vara till för. Det skiljer sig stort mellan olika former av lån och att ta fel form av lån kan innebära att du riskerar högre kostnader än nödvändigt.

Om du funderat på vilket lån du ska ta så har du säkert redan noterat att det finns många olika sorters lån. Lånen är utformade för att passa olika situationer och olika behov. De kan vara uppdelade på kortare eller längre avbetalningstid. Samtidigt kan räntan och avgifterna man ska betala variera stort också.

Detta kan verka stort och komplext för en person som inte är inne i branschen. Men det brukar vara ganska lättförståeligt om man bara känner till ett par grundprinciper. Låt oss därför gå igenom ett par vanliga begrepp.

Snabblån

Ett snabblån är ett mindre lån med en kortare avbetalningstid. Summan är lägre för att passa de gånger man tar ett lån för att täcka en lägre avgift. Avbetalningstiden kan då regleras och bli lägre då det är troligt att man har råd att betala av lånet snabbare.

Det finns många långivare som idag erbjuder dessa lån och det är värt att jämföra dessa för att hitta de som har ett erbjudande som passar just dig.

Bostadslån

Att köpa en bostad är kostsamt. En lägenhet i en storstadsregion går på ett par miljoner och de mindre städerna kommer tätt därefter. Det handlar då om betydligt större summor som behöver lånas. De lån som betecknas som bostadslån är normalt sett uppdelade på mycket lång tid. Det handlar om 30 år eller mer.

Detta då man ska ha en rimlig chans att betala de amorteringar man ska göra varje månad. Skulle återbetalningstiden vara kortare hade inte många haft råd att betala av på sina bostadslån.

Ränta

Räntan som tas ut på ett lån är en procentsats om läggs på lånet varje månad. Om räntan är fem procent så läggs fem procent på den totala lånesumman varje månad. Räntan är det sätt som långivaren tar betalt för lånet och den varierar mellan olika låneformer och lånegivare.

På de två exempel vi har ovan är skillnaderna mycket stora. På snabblånet är räntan betydligt högre då långivaren ska ta ut den summa de ska tjäna på lånet på kortare tid. Bostadslånet har i kontrast en betydligt lägre ränta, men den tas också ut över betydligt längre tid.

Jämförelsetjänster

Det finns jämförelsetjänster online där man kan jämföra olika typer av lån. De presenterar lånen på ett pedagogiskt sätt och redovisar de räntor och avgifter som kommer med lånet. På detta sätt får du en god överblick över vad lånen kommer ha för totalkostnad och vilka villkor som kommer med lånen.

Villkor

Det är viktigt att titta på de övriga villkoren också när man tar ett lån. Det är bra att vara välinformerad så du vet vad som gäller i olika situationer. Till exempel vad gäller om du skulle behöva uppskov på att betala på lånet en månad? Kan du då begära detta och nästkommande månad betala extra?

En annan viktig fråga gäller avbetalningstiden. Kan du lösa hela lånet i förtid om du får möjlighet till detta? Eller om du skulle ha extra pengar en månad, är det då okej att betala lite extra för att sänka kostnaderna andra månader? Detta är bara ett par exempel på saker du bör vara uppmärksam på när du tar ett lån.

Tjäna pengar på NFT:s

NFT står för Non-Fungible Token. Icke-fungibel pollett vilket antagligen kräver ytterligare förklaring. Fungibla ting är saker som är så lika varandra att de är direkt utbytbara. T.ex. mynt. Alla enkronor från ett visst år är lika mycket värda. Om jag byter min enkrona mot din enkrona så är de fortfarande lika mycket värda. Såvida det inte är något ovanligt tryckfel som gör ett mynt unikt och ger det ett samlarvärde av den anledningen.

På samma sätt är kryptovalotor fungibla. Du kan växla en bitcoin och få tillbaka en annan bitcoin och de kommer vara lika mycket värda. De är utbytbara mot varandra.

Men en NFT är alltså inte fungibel. En NFT kan vara en unik digital bild, filmklipp eller liknande med inkluderad metadata försett med en kryptografisk stämpel härbärgerad på en blockkedja. Det har skapats något som är unikt och som bara kan ha en ägare åt gången och som inte kan förvanskas. Alla kan titta på bilden, men bara en person kan äga det signerade exemplaret. Och genom blockkedjan kan man se vem som äger den och vilka som har ägt dessa tidigare.

Jämförelsen blir alltså mer med konst eller samlarobjekt. Vem som helst kan ha en avbildning av en känd tavla men bara en person kan ha orginalet. Eller så kan alla ha samlarkort med ett visst motiv men bara en person kan ha ett visst unikt samlarkort.

Vill du ha mer tips om hur man ska tänka och olika strategier om hur man tjänar pengar på NFTs?
Läs denna artikel på kryptobull.se

Det finns flera olika marknadsplatser för NFT:s där en av de största och första är OpenSea.

På en marknadsplats för NFT kan man skapa ett konto, koppla den till en plånbok för kryptovalutor t.ex. coinbase wallet och skapa sina egna NFT:s och sälja. Eller köpa NFT:s som finns till salu.

Om man inte är en känd person eller har många fans som är intresserad av ens verk kommer det naturligtvis vara svårt att hitta någon som vill köpa din NFT eftersom värdet ofta är kopplat till personen bakom ett verk. Men man kan även köpa verk eller samlarsaker som ligger ute till försäljning och hoppas att efterfrågan på objekten kommer att stiga och att man kan sälja dem vidare framöver till ett högre pris.

Skapa ditt konto på OpenSea nu för att börja handla med NFT:s

Posted in |

Tjäna på att delta i tävlingar

Att delta i tävlingar kan vara ett bra sätt att få lite extra prylar utan att det kostar något. Även om de flesta tävlingar har någon form av prestationsmoment t.ex. skriva en slogan eller svara rätt på frågor så är utfallet ofta ganska slumpmässigt så att ju fler tävlingar man deltar i desto större chans att man vinner något.

Men för att få en bra chans till fina vinster i förhållande till den tid och energi man lägger ner så finns det några saker att tänka på.

Titta på hur stor spridning tävlingen verkar ha. Om den lokala butiken har en tävling kan man vara ganska säker på att vinstchansen är större än om någon stor varuhuskedja har en tävling eller om tävlingen ligger online på internet där vem som helst kan delta.

Men man ska naturligtvis också titta på värdet på vinsterna och antal vinster som tävlas ut. Om det är något man ändå har tänkt att skaffa, något som har ett högt pris och som inte är reklamprodukter har naturligtvis ett högre värde än någon pryl man egentligen inte behöver och som kanske också har företagets tryck på sig.

Slutligen kan man bedöma hur stor arbetsinsats man behöver göra för att delta. Ska man bara svara på en enkel fråga, kan det vara värt att delta även om vinstchansen inte är så stor. Om det krävs en stor ansträngning för att delta t.ex. svara på ett antal ganska svåra frågor kan det vara värt att delta just för att antalet tävlande då kan väntas vara mindre då många inte orkar engagera sig.

Sist men inte minst ska man fråga sig hur kul eller lärorikt det är att delta i tävlingen. Om det är kunskapsfrågor eller ett korsord som ska lösas kan det vara värt att delta just för att det är underhållande och ger bra hjärngympa under tiden.

Du hittar aktuella tävlingar här.

Fördelar med att ligga under radarn som rik

Det finns olika anledningar till att man vill bli rik. Många nyrika vill gärna flasha med dyra saker och levnadsvanor. Även många som inte alls är rika vill uppfattas som rika och bygger upp en fasad med dyra bilar med lån, märkeskläder, elektronikprylar och smycken på avbetalning.

Men de som är rika på riktigt brukar ofta vilja leva gott för sin egen skull, veta att man kan hjälpa andra eller skänka till välgörenhet och vill snarare ligga lågt med att visa andra att man är rik.

Fördelarna med det kan vara att man minskar risken för rån, kidnappningar och utpressning. En annan fördel är att den livsstilen hjälper till att bygga förmögenheten istället för att urholka den som den flashiga livsstilen gör.

Man kan fortfarande ha bra saker men istället för att välja den mest iögonfallande sportbilen så kanske man väljer en mer diskret bil men med en riktigt bra motor under huven. Eller så lägger man mer pengar på riktigt bra mat istället för dyra kläder att visa upp. Spenderar på upplevelser eller saker man mår bra av .t.ex. en PT, massage och resor.

Det kan också vara bra att sprida sina tillgångar, både som riskspridning men även för att det inte blir lika uppenbart hur mycket pengar man har om det är utspritt på flera banker och aktiemäklare. Visserligen kan man få fördelar om man har mycket pengar hos t.ex. en enskild aktiemäklare men genom att sprida ut det får man mer kapital som täcks av den statliga insättningsgarantin.