Så mycket betalar försäkringskassan ut i sjukpenning, sjukersättning och VAB

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 186,2 miljarder kronor i sjukersättning och sjukpenning. Av dessa var 112,3 miljarder kronor sjukersättning och 73,9 miljarder kronor sjukpenning.

Sjukersättningen utgör den största delen av Försäkringskassans kostnader för sjukförsäkringen. Den betalas ut till personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte kan arbeta eller söka arbete. Sjukersättningen är inkomstgrundad, vilket innebär att den baseras på den försäkrades tidigare inkomster.

Sjukpenningen betalas ut till personer som är sjuka och inte kan arbeta. Den är också inkomstgrundad, men är lägre än sjukersättningen. Sjukpenningen betalas ut i upp till 364 dagar.

Det totala antalet personer som fick sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 660 000 personer berättigade till sjukersättning och 940 000 personer berättigade till sjukpenning.

De vanligaste diagnoserna som leder till sjukersättning är psykiska diagnoser, följt av rörelseorganiska diagnoser och neurologiska diagnoser. De vanligaste diagnoserna som leder till sjukpenning är luftvägsinfektioner, följt av rörelseorganiska diagnoser och psykiska diagnoser.

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 12,2 miljarder kronor i ersättning för vård av barn (vab) under året. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med 2021.

Den genomsnittliga vab-ersättningen per dag var 729 kronor före skatt.

Det totala antalet dagar som ersättning för vab betalades ut för under 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 1,2 miljoner dagar för barn under 1 år och 400 000 dagar för barn mellan 1 och 12 år.

De vanligaste diagnoserna som gav upphov till vab under 2022 var luftvägsinfektioner, följt av magsjuka och allergier.

Den genomsnittliga vab-perioden var 5,3 dagar.

Så mycket kostar administrationen av utbetalning av sjukersättning och sjukpenning

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 kostade administrationen av sjukpenning och sjukersättning 11,2 miljarder kronor.

Administrationskostnaderna hade ökat med 1,8 procent jämfört med 2021. Den största kostnadsökningen beror på att antalet ärenden har ökat.
Under 2022 handlade Försäkringskassan 7,5 miljoner ärenden om sjukpenning och sjukersättning, vilket är en ökning med 2,3 procent.

De största delarna av administrationskostnaderna är kostnader för handläggning (6,5 miljarder kronor), kostnader för IT (3,1 miljarder kronor) och kostnader för utredningar (1,7 miljarder kronor).

Handläggningskostnaderna inkluderar kostnader för att ta emot och granska ansökningar, bedöma rätten till ersättning och fatta beslut. IT-kostnaderna inkluderar kostnader för att utveckla och underhålla Försäkringskassans IT-system. Utredningskostnaderna inkluderar kostnader för att anlita läkare, psykologer och andra experter för att utreda ärenden.

Upptäck fördelarna med att teckna inkomstförsäkringar som egenföretagare

Risken finns alltid att småföretag oförutsett får svårt med ekonomin och blir tvungna att lägga ned verksamheten. Som egenföretagare är det därför viktigt att ta reda på vilka alternativ som finns för att skydda sin ekonomi. Ett av de bästa sätten att göra detta är genom teckningen av en inkomstförsäkring som ett komplement till a-kassan. Inkomstförsäkringen ger dig möjlighet att skydda dig mot ekonomiska förluster om du inte kan arbeta på grund av skada, sjukdom eller annan orsak. Genom att teckna en extra inkomstförsäkring kan du säkerställa att din månadsinkomst inte blir avsevärt lägre för att fortsatt kunna betala kostnader även när du inte är i arbete. Upptäck fördelarna med inkomstförsäkring som egenföretagare och se till att din verksamhet har det skydd som krävs.

Hur fungerar en inkomstförsäkring för egenföretagare?

En inkomstförsäkring för egenföretagare är en försäkring som ger dig skydd om du skulle bli tvungen att lägga ned din verksamhet och inte längre kan arbeta. Försäkringen är ett komplement till arbetslöshetsersättningen som du får från a-kassan. Det innebär att ersättningen är högre än a-kassans maxtak och baseras procentuellt på din bruttoinkomst upp till 80%. Inkomstförsäkringen ersätter då din inkomst under en viss tid, vilket gör att du kan fortsätta att betala räkningar och leva på samma nivå som innan. Vanligtvis kan man välja mellan att ha 120 eller 300 ersättningsdagar. Den längre ersättningsperioden är särskilt användbar för personer som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Inkomstförsäkringen fungerar genom att du betalar in en premie varje månad till försäkringsbolaget, som i sin tur kommer att ge dig ersättning om du skulle bli sjuk eller skadad. Det finns olika typer av inkomstförsäkringar beroende på hur mycket skydd du behöver, men det vanligaste är en grundlagsförsäkring som ger dig upp till 80% av din normala inkomst under en viss period.

Inkomstförsäkring är särskilt bra om du har hög inkomst som egenföretagare

Som egenföretagare är det viktigt att ha en inkomstförsäkring för att skydda sig mot oförutsedda händelser som kan leda till förlust av inkomst. En extra inkomstförsäkring ger dig trygghet och säkerhet, oavsett om företaget läggs ned eller har andra problem som gör att du inte kan jobba. Om du skulle bli arbetslös, täcker din a-kassa bara till en specifik nivå. Maxtaket för närvarande ligger på 26 400 kronor, vilket kan vara ett stort steg nedåt i inkomst för en höginkomsttagare. Men om du har den bästa inkomstförsäkring kommer din försäkring att betala ut en ersättning på upp till 80% av din lön vilket hjälper dig att fortsätta betala dina räkningar och leva ett normalt liv. Det finns olika typer av inkomstförsäkringar beroende på vilken typ av verksamhet du driver, men alla ger dig samma grundläggande skydd. Fördelen med en inkomstförsäkring är att den ger dig möjligheten att fortsatt ha en acceptabel månadsinkomst utan risk för stora finansiella förluster om något oväntat inträffar. Speciellt om du har en hög inkomst kan det vara bra att investera i en inkomstförsäkring.

Hur mycket kostar det att ha en inkomstförsäkring?

Priset för en inkomstförsäkring varierar beroende på vilken typ av försäkring du väljer och hur mycket skydd du vill ha. Generellt sett kostar det mellan 50-100 kronor per månad att teckna en inkomstförsäkring, men det kan även variera beroende på din ålder, ditt yrke och andra faktorer. Antalet ersättningsdagar som du väljer har också en påverkan på priset. Det finns olika typer av inkomstförsäkring pris från olika företag som ger olika nivåer av skydd, så det är viktigt att först ta reda på vilken typ som passar dig bäst innan du tecknar en. Du kan undersöka marknaden online och använda webbsidor som jämför olika alternativ för att hitta den bästa inkomstförsäkring. Om du har frågor om priser eller vill veta mer om de olika typerna av inkomstförsäkringar som finns tillgängliga, rekommenderas det att du tar kontakt med dina lokala försäkringsbolag eller rådfrågar en professionell rådgivare.

Som egenföretagare är det viktigt att vara förberedd på oförutsedda händelser som kan skada din verksamhet och din privatekonomi i förlängningen. Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du skydda dig och ditt företag mot risker som kan leda till stora ekonomiska konsekvenser. Genom att försäkra dig om att få en större ersättning vid arbetslöshet kan du undvika de ekonomiska problem som kan uppstå. Upptäck alla fördelar med att ha en inkomstförsäkring som egenföretagare!

Utbildningar med lön under studietiden

Kock, servitör, receptionist, nutritionist, kallskänka

På Hotel- og restaurantskolen i Köpenhamn får svenska studenter lön under merparten av utbildningen och som företagslärling, upp till 24 000 kronor.

Tunnelbaneförare MTR

MTR betalar den tre månader långa utbildningen till MTR tunnelbaneförare. Ersättningen kan variera men kan ligga på 25 000 kronor per månad.

Elektriker

Du anställs som företagslärling med lön under två års utbildning. Ett samarbete mellan Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet.

Hantverkare

Hos JM är du lärling med lön i fyra år för att bli murare, anläggnings-, trä- eller betongarbetare. JM och Skanska söker specifikt kvinnor som lärlingar.

Kustbevakare

2,5-årig utbildning inklusive högskolestudier. 26 000 kronor i aspirantlön. Som färdig tjänsteman lägst 29 840 kronor.

VVS-montör, installationselektriker, larm- och säkerhetstekniker

Du skriver anställningsavtal med ett företag, får lön och går installationsbranschens skola i Katrineholm i två år.

Plåtslagare

Du blir i uppemot fyra år anställd av ett företag som utbildar dig samt parallell utbildning på branschens skola i Katrineholm.

Lokförare

Ett års utbildning med lön på SJ eller MTR. Även företaget VR har utbildning med lön för Saltsjöbanan i Stockholm, som dock rustas upp nu, och Transdev har för Roslagsbanan.

Spårvagnsförare

Du får betalt under utbildningens två månader av Göteborgs spårvägar eller företaget VR i Stockholm.

Ventilationsmontör

Du blir företagslärling i uppemot fyra år med parallell utbildning på en branschskola i Katrineholm.

Tullinspektör

Under utbildningen på 1,5 år är månadslönen 24 000 kronor och ett år efter skolan lägst 31 000 kronor. Minst tre års tidigare arbetslivserfarenhet krävs.

Spelutveckling som yrke: fördelar och Nackdelar

Sverige är och har länge varit ett hett land för online casino. Men som framgår av den länkade artikeln råder det idag brist på svenska spelutvecklare, vilket hindrar svenska företag från att expandera. Många spelintresserade ser spelutvecklare som det roligaste tänkbara jobbet, men alla inser inte hur stora möjligheter det finns med spelutveckling som yrke inom Sverige. Hur bra är spelutvecklare som inkomstkälla egentligen, och vad krävs av dig på jobbet?

Equipo, Ordenador Portátil, Tecnología

Fördelar med att vara spelutvecklare

Hög lön är väl något alla strävar efter. Enligt Utvecklarjobb.nu låg medianlönen för spelutvecklare på 43 800 kronor (2019) vilket är rejält mycket högre än den övergripande medellönen i Sverige. Dessutom finns det en lovande framtid; Inte bara är lönen hög nu, men den har dessutom stadigt ökat de senaste åren. Sedan 2014 då den låg på 40 500 kr har den ökat med flera tusen på bara några få år.

Spelutveckling är dessutom ett roligt, kreativt jobb. Visst är du inte fri att göra precis vad du vill, men det betyder inte att jobbet som spelutvecklare inte är kreativt. Vare sig du är del av designen eller utvecklingen så finns det gott om plats för kreativitet.

Nackdelar med att vara spelutvecklare

Fördomar är något som kan stoppa dig. Tyvärr finns det fortfarande de som inte tar spelutveckling seriöst. Om man har “spel som jobb” kan man bemötas med vissa fördomar och en del misstro. Detta är dock något som blir mindre och mindre av ett problem.

Jobbet kan också vara stressigt. Som spelutvecklare jobbar du ofta med deadlines som hänger över dig, och det är inte alltid saker går som planerat när man utvecklar spel. Du jobbar dessutom i team, och ibland kan det bli missförstånd vilket inte gör det hela enklare.

Passar du som spelutvecklare?

Det finns tre grundläggande saker man jobbar med inom spelutveckling: design, grafik och programmering. De flesta håller sig inom en av dessa och en del jobbar med alla tre. Om du vill bli spelutvecklare gäller det att du är en kreativ person som jobbar bra i team, har bra kommunikationsförmåga och kan lösa problem. Dessutom behöver du ha bra självdisciplin eftersom du måste kunna jobba under stress och möta strikta deadlines.

Framtiden inom spelutveckling

Många svenska casinon är underbemannade, och det gör att vissa företag letar efter andra lösningar. Det handlar bland annat om att anställa folk med lägre utbildning och själv träna upp dem; fördelarna är att de anställda tränas specifikt för det de behöver kunna, men detta kräver pengar och tid. Utlandsrekrytering är ett annat alternativ, men även det har sina nackdelar, som språkbarriärer och andra begränsningar.

Sammanfattningsvis finns det mycket goda karriärmöjligheter för den som är intresserad av att jobba inom spelbranschen. Man har redan börjat se personalbrist, och troligtvis kommer den bristen att fortsätta öka, vilket gör att nu är den perfekta tiden att utbilda sig till spelutvecklare ifall man har den ambitionen. Lönerna är redan bra och lär dessutom bara öka med efterfrågan, vilket gör yrket attraktivare än någonsin. 

Tjäna pengar på enklare småjobb

Har du lite tid över kan du göra enklare småjobb åt andra i närheten och få betalt för det. Ofta kan man själv ange en prisnivå och betalning per uppdrag så om man väljer saker som man är duktig på och kan utföra snabbt så kan det bli bra ersättning.

Med internet och geografisk positionering blir det lätt att hitta jobb i närheten.

taskrunner.se
Förmedlar kontakten mellan den som vill jobba lite extra och den som behöver hjälp med enklare småjobb t.ex. montering av möbler eller bortforsling av skräp.  Finns som webbtjänst eller app och försäkring ingår när tjänsten utnyttjas.

Instawork.se
Webbtjänst och app för enklare småjobb.

Happytail.com/sv
Förmedlar kontakt mellan hundägare och hundvakt eller hundrastare. Finns även som app.

 

Extrainkomst genom att dela med sig av sin kunskap

Ett bra sätt att få en extra inkomst är att sprida sin kunskap som man redan besitter till andra. Det kan vara genom att skriva en blogg, föreläsa, eller skriva en bok.  Gärna en kombination av dessa då man får synergieffekter. Om du har en välbesökt blogg så blir det lättare att få åhörare om du ska ha en föreläsning och det blir lättare att sälja en bok eftersom många känner till dig och förhoppningsvis gillar det du gör.  Man kan också hålla utbildningar.

De flesta företag och kommunala arbetsplatser har regelbundet konferenser med syfte att utbilda deltagarna men också ett tillfälle att komma bort från kontoret och lära känna andra på arbetsplatsen.  Genom att marknadsföra dig som talare till företag inom ditt område har du god chans att kunna hålla en utbildning som en del av ett konferensupplägg. Antingen kan du som en del av din verksamhet ha en konferenslokal där deltagarna kan vara.  Visserligen har man då en återkommande kostnad för lokalen, men när man väl har skaffat en lokal och inrett den med konferensmöbler kan man kanske förutom att använda den själv, hyra ut den när den är ledig och på så sätt få ytterligare en inkomstkälla. Det som behövs är naturligtvis tillräckligt många konferensstolar så att alla deltagare får en sittplats.  Beroende på upplägg så kan deltagarna sitta runt bord, alternativt sitta vända mot en scen eller talarplats.

Kombinera olika mindre jobb och uppdrag

Många ser en heltidsanställning som ett mål och enda möjligheten för en trygg ekonomi.

Och visst är vårt välfärdssystem skapat för den anställda. Man förväntas söka sig till en heltidsanställning och om man blir av med den kan man få a-kassa och hjälp från arbetsförmedlingen att hitta ett nytt heltidsjobb. Eller om man blir sjukskriven får man också ersättning baserat på tidigare inkomst, s.k. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Men fler och fler känner att de inte trivs med att jobba större delen av livet på samma företag eller kommun. Många blir entreprenörer, men det kan periodvis vara svårt att få ett företag att gå runt och då finns det inte alls samma möjlighet till trygghet som för den anställde.

Det finns dock många typer av jobb eller uppdrag som går bra att kombinera med t.ex. eget företagande. Ersättningen kan variera från att kunna faktureras eller betalas ut som lön, till att betalas ut som ersättning baserat på SGI.

Och här har entreprenören en fördel jämfört med arbetstagaren. En heltidsanställning ger en bra och regelbunden inkomst, men man är också beroende av en arbetsgivare och behöver ofta dennes tillstånd om man har uppdrag där man behöver vara borta från jobbet under den normala arbetstiden.

Här är några förslag på uppdrag eller jobb som passar för den vill kombinera olika verksamheter med t.ex. företagande.

Politiker
De flesta som är engagerade politiskt har inte politiken som huvudsysselsättning, utan är vad man kallar fritidspolitiker. Visst krävs det att man lägger ner en del tid som inte ger någon ersättning, men om man blir invald i en nämnd får man ersättning för jnedlagd mötestid etc.Ersättningen baseras på förlorad arbetsinkomst, som man kunde förväntas tjäna in om man istället hade jobbat motsvarande tid, så den som enbart driver eget företag vid sidan av politiken bör ha ett vinstdrivande företag.

Nämndeman
I Tingsrätten sitter, förutom den anställda domaren, ett par nämndemän, som inte behöver ha någon juridisk utbildning. Dessa lekmän ska ge sin syn på vad som anses rättvist i tvister i tingsrätten. Tiden som nämndeman är ca 15 dagar per år och man får ersättning för den tid man lägger ner samt restiden dit.
Nämndemän utses av tradition politiskt, så det kan vara bra att ha kontakter inom ngt politiskt parti om man vill bli utsedd, men man kan också anmäla sitt intresse på blinamndeman.se

Styrelseuppdrag
Som egen företagare kan du också vara aktiv i andra företag genom att bli invald i styrelsen. Ofta söker företagsstyrelser någon specifik kompetens, t.ex. kunskaper inom marknadsföring, ekonomi, it eller liknande, men det kan även vara att man har ett visst kontaktnät som är betydelsefullt. Den roll man får då kan liknas vid en rådgivare till företaget, d.v.s. styrelsen stakar ut vägen som man anser att företaget bör gå. Normalt har man styrelsemöte någon gång per månad, men förväntas även göra en del jobb däremellan. Ofta har man uppgifter som delegerats och som ska förberedas inför styrelsemötet. Ofta varierar arbetsbelastningen beroende på vilken roll man har i en styrelse, där ordförande och kassör oftast har mest att göra.
Man kan också ingå i en förenings styrelse, men det är ofta ett ideelt updrag, men som kan vara lärorikt och ge kontakter eller erfarenheter som leder till uppdrag i företagsstyrelser.Ersättningen kan variera från att vara ingenting i föreningar och mindre företag till över hundra tusen kronor per år i vissa börsbolag. Ersättningen kan också vara aktier i företaget eller optioner som ger rätt att köpa aktien till ett visst pris vilket innebär att ersättningen blir bättre ju bättre det går för företaget.
God man
Om man har ett gott ekonomiskt sinne kan man kan ansöka hos kommunen om att bli ”god man” åt individer som inte själva klarar att hantera sin ekonomi. Det kan vara mycket gamla personer, dementa, förståndshandikappade eller andra personer som själva inte klarar att hantera sin ekonomi. Den mängd jobb som man behöver lägga ner varierar mycket från period till period.Ersättningen ligger normalt på ca 8000kr per år.

Fosterhem
Den som har ett tryggt och stabilt hem kan ansöka om att vara fosterhem, kortare eller längre tidsperioder. Kommunen kan då placera barn, som bedöms fara illa i fosterhemet, längre eller kortare perioder. Ofta handlar det om barn till alkoholister eller missbrukare, men det kan också handla om barn som förlorat sina biologiska föräldrar.
Man får ersättning för att fungera som fosterhem, samt ersättning för merkostnader som mat och slitage.

Hemvärnet
Den som har gått en grundläggande militär utbildning kan ansöka om att vara med i hemvärnet. Vissa krav ställs på fysik etc. Man kan också gå med genom någon av frivilligorganisationerna, t.ex. bilkåren och utbildas till fordonsförare etc.
Man rycker in antingen 4 dagar per år (bevakningskompanier) eller 8 dagar per år (insatskompanier) och får ersättning baserat på uträknad SGI.

Deltidsbrandman
Räddningstjänsten är indelad i ett antal heltidsstationer, ofta belägna i större städer, samt ett antal deltidsstationer, placerade i mindre orter. Deltidsstationerna bemannas av personer som jobbar eller bor så att de kan ta sig till stationen och vara klara för utryckning inom vanligtvis fem minuter. Man har som deltidsbrandman jour t.ex. var tredje vecka och ska då kunna rycka ut inom den angivna tiden.  Man behöver också ha relativt god fysik. Innan anställning görs ett konditionstest och lämplighetsbedömning och man får sedan den betald även under den utbildning som krävs.  Ersättningen är normalt ca 150kr per arbetad timma, 250kr första utryckningstimman och ca 20kr per jourtimme.

 

passiva inkomster

Det finns många sätt att skaffa sig passiva inkomster. Många tror att passiva inkomster är en myt. Kanske för att de tänkt att det bara ska vara att trycka på en knapp och därefter erhålla en passiv inkomst utan något arbete. Så är det naturligtvis inte. Passiva inkomster innebär istället att man får en inkomst från något man gjort tidigare istället för att ersättning för något man gör för tillfället. Men ofta krävs det ett hårt bakgrundsarbete. För en del kan det vara frustrerande att behöva arbeta utan att initialt få någon ersättning över huvudtaget, så det krävs en hel del framförhållning tålamod och positivt tänkande för att nå dit man vill.

De flesta inkomster är heller inte helt passiva på så sätt att inget inkomstflöde varar för evigt och det krävs ofta att man håller sig uppdaterad inom sitt ämne för att det ska kunna rulla på. Många får t.ex. stora inkomster genom reklamfinansierade sidor som rankats högt i sökmotorer, men om man inte uppdaterar sidorna och håller sig uppdaterad kring vad som händer kommer de förr eller senare att rankas ned och de passiva inkomsterna minskar.

Passiva inkomster kan delas upp i inkomst av kapital och passiva inkomster som inte kräver något större startkapital. Det är den senare kategorin som de flesta brukar vara intresserade av så vi börjar med den.

Passiva inkomster som inte kräver något större startkapital
MLM
Det som mest förknippas med passiva inkomster är MLM, multi level marketing. Det kanske också är här som många har fått sina negativa erfarenheter. Man har hoppat på något erbjudande som lovar guld och gröna skogar om att pengarna ska trilla in genom bara ett par timmars arbete om dagen. Så kanske det kan bli efter ett antal år av hårt slit med försäljning och värvande och nya försäljare. För det är det som multi level marketing går ut på. Att sälja en produkt, samt att man får provision när de som man själv värvat till företaget säljer eller värvar nya medarbetare som säljer.

Skillnaden mot ett pyramidspel är att i ett pyramidspel finns ingen fysisk produkt utan man kanske betalar en summa för att ansluta och sedan ska man hitta fler som betalar denna summa för att ansluta och man får då en del av vad de betalar och det som dem som de i sin tur värvar betalar. Lönsamt för de som är tidigt ute men en förlust för de som kommer in innnan hela pyramidspelet rasar ihop. Dessutom olagligt, så många pyramidspel har någon form av imaginär produkt för att dölja upplägget.

Affiliate
Affiliate innebär att man får betalt för att värva kunder eller besökare till butiker och webbsidor. Om man lyckas bygga en välbesökt sida kan man få betalt för annonser som man placerar på sidan och om sidan upprätthåller ett stort besöksantal utan att man behöver lägga ned alltför mycket arbete på den kan det ge stora inkomster i förhållande till arbetsinsatsen, d.v.s. till stor del passiva inkomster. Nivån på inkomsterna kan dock variera mycket eller helt utebli om webbhotellet får driftstörningar.  Det krävs därför ofta att man har ett stort innehåll, kanske uppdelat på flera olika webbsidor och webbhotell och man kan då också dra nytta av den s.k. långa svansen (the long tail) d.v.s. att man kan få besökare från en mängd olika källor och sökord. Även om de var för sig inte ger så mycket så kan det tillsammans bli mycket.
Man kan också jobba med mindre och mer nishade sidor. Då behöver man ofta inte inte lika många besökare utan kan dra fördel av att konverteringen från klick till sale är hög.

Revenue share
Främst spelbolag använder en form av ersättning som de kallar revenue share, eller del av omsättningen. Det innebär att man istället för att få betalt när man förmedlar trafik till sidan eller värvar en ny kund får man en andel av vad den värvade kunden ger i inkomst. Om man når framgång här kan man tala om helt passiva inkomster eftersom inkomsterna kan fortsätta att komma även efter att sidan är nedlagd, men man kan naturligtvis aldrig veta hur länge de värvade kommer att stanna kvar som kunder.

Företagsledande
Att vara chef för ett företag kanske inte förknippas med passiva inkomster då en chef ofta arbetar extremt mycket. Men om man lyckas skapa ett företag som gör god vinst och om man hittar anställda som kan utföra sysslorna på ett bra sätt kan man tjäna pengar med en förhållandevis liten arbetsinsats. Det krävs dock ofta hårt arbete för att komma dit och man behöver naturligtvis jobba med rekrytering och se till att de anställda sköter sitt jobb. Många i den här situationen väljer dock inte att dra ner på arbetstakten utan istället att jobba ännu mer och expandera företaget.

Bidrag
Bidrag är väl inte det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster. Även om ingen motprestation krävs i form av arbete ges bidrag endast till personer i en viss situation t.ex. om man inte kan försörja sig på annat sätt och det har ofta ett antal villkor förknippade med sig så det ger inte den ekonomiska frihet som förknippas med andra former av passiva inkomster, så  det är därför bidrag inte brukar vara det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster, även om det i allra högsta grad är det.

Skriv en bästsäljare eller en slagdänga

Om man skriver en bok eller producerar en låt kan man få passiva inkomster lång tid framöver. om den fortsätter att vara populär kan t.o.m. arvingarna inkassera stora belopp under lång tid framöver. Dels genom ersättning för sålda böcker, eller ljudfiler men även genom stim och sami samt författarpenning.

Semester
En vanlig anställning är ju inte vad man förknippar med passiva inkomster, men semesterlagen ger varje anställd 25 dagar passiv inkomst varje år. Det är mer än vad många hårt arbetande företagare lyckas nå upp till. Dessutom får den anställda en rad tillfällen av vidareutbildning, dötid och liknande som de får betalt för utan att jobba. För att en företagare ska kunna unna sig det krävs att han lyckas generera någon form av passiv inkomst.

Passiva inkomster från kapital

Uthyrning

Veksamheter som kan ge passiva inkomster och som kräver ett startkapital är t.ex. uthyrning av boende. Detta är naturligtvis inte en helt passiv inkomst eftersom det går åt en del jobb att hitta hyresgäster och stå för underhållet av fastigheten.  Men om man har tur och hittar bra objekt kan man få bra avkastning i förhållande till investerat kapital. Man kan naturligtvis leja ut underhållsarbete  och liknande men då minskar också inkomsterna.

Den som har förvärvat ett stort kapital, kan få ytterligare passiva inkomster i form av t.ex. aktieutdelningar, värdeökningar i fonder eller aktier, ränta eller annan avkastning. Men kan också låna ut till andra och få en högre ränta än bankräntan genom peer-to-peer plattformar som t.ex. lendify. Just nu får du 500kr extra på ditt konto om du lånar ut minst 25000kr via lendify via denna länken.

Öka din inkomst med 1000%

Brian Tracy har föreläst för miljontals människor världen över och även tusentals svenskar har hört honom. Bl.a. hans föreläsning i Globen i Stockholm oktober 2009.

Hans formel för att öka inkomsten med 1000% är att varje dag öka sin effektivitet med1/10 % varje dag. Efter 1 år kommer man att vara 26% bättre och efter 10 år 1004%  bättre.

När man väl har börjat bli mer effektiv kommer man att få ett hävmoment som gör att man fortsätter i den riktningen. Om man är säljare kommer kanske den extra förberedelsen inför ett kundmöte att

Andra saker som hans metod innehåller är att börja dagen med att läsa uppbyggande litteratur inom ditt område eller det område du vill förbättras inom 1 timma varje dag. Utnyttja också tid i bilen eller när du lagar mat genom att lyssna på uppbyggande och utbildande talböcker.

Skriv en lista vad du ska göra denna dag och rangordna vilka uppgifter som är viktigast och börja med dem. Arbeta målinriktat med dem tills uppgiften är avklarad.

Fråga dig själv två frågor efter en uppgift. Vad gjorde jag rätt? samt vad kunde jag göra annorlunda. Och skriv ner vad du gjorde rätt och vad du kunde göra annorlunda.

Slutligen anser han att man ska behandla alla man möter som om de vore den viktigaste personen i världen. Det kommer att förbättra dina relationer och kommer att ge mycket tillbaka.

Mycket användbara råd från Brian Tracy. Även om risken blir att man fokuserar så mycket på arbetet och att förbättra sin effektivitet där och också ökar tiden man lägger på arbetet i samma omfattning. Då slutar man snart som arbetsnarkoman. Men att följa råden för att kunna vara effektivare på mindre tid i en egen business eller i privatlivet kommer att göra underverk för de flesta.

http://services.jatak.dk/click.agent/i132419260c1518/track.adform.net/C/?bn=277330

Lägre a-kassa ger jobb snabbare

Arbetslösa som brutit mot a-kassans regler och fått får en sanktion, exempelvis lägre ersättning lämnar arbetslösheten snabbare än de annars skulle ha gjort. Det nya jobbet är dock ofta deltidsjobb och jobb med lägre lön. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Studien visar att de lämnar arbetslösheten 23 procent snabbare än vad de annars skulle ha gjort.

De accepterar i genomsnitt ett jobb som ger cirka 4 procents lägre lön och tar även mindre kvalificerade yrken, skriver IFAU.

Detta visar också att de som får en hög a-kassa inte gör vad de kan för att så snabbt som möjligt få ett nytt jobb utan är nöjda med att kunna gå hemma och få sina pengar.