Aktiebolags återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Ett företag kan återköpa aktier om de t.ex. har en stor kassa och inte vill använda den till investeringar eller dela ut den till aktieägarna.

Vanligtvis makulerar företaget aktierna de återköper vilket gör att framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Det blir alltså ett sätt att överföra pengar från bolagets kassa till ägarna. Historiskt har man ofta sagt att detta har en fördel jämfört med utdelning, som ju också innebär en överföring av pengar från bolagets kassa till ägarna, eftersom det inte utlöser någon skatt. En annan fördel med återköp kan vara att bolagen kan använda detta under enstaka år där de har mycket pengar i kassan som inte inte riktigt vet vad de ska göra med. Istället för att höja utdelningen ett år och sen behöva sänka den igen nästa år.

Vissa bolag har haft väldigt omfattande och långsiktiga återköp. Swedish Match har exempelvis mer än halverat antalet aktier sedan 2005 och Apple har återköpt aktier för svindlande 250 miljarder dollar.

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal. Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

Ett sätt att se på återköp är alltså att bolaget själva anser aktien vara köpvärd för närvarande. Men här får vi ett tydligt exempel på hur svår börsen och bolagets aktiekurs är att förutspå, till och med för bolagets styrelse som borde känna till bolagets framtid bäst av alla. Ett exempel som brukar nämnas är Fingerprint som återköpte aktier under 2016 för över 100 kr per aktie. Nu 5 år senare är är kursen 20kr per aktie.

Ett annat exempel på tajming av återköp är Kindred. Under två månader från slutet av juli till slutet av september 2021 återköpte Kindred varje börsdag 50 000 aktier när aktien stod i ca 150 kr och nu ett par månader senare så handlas aktien för under 120 kr.

En annan anledning till återköp kan vara om en storägare vill sälja. Ett exempel är när Sampo hösten 2021 sålde en stor del av sina aktier i Nordea. Mycket av de aktierna återköptes av Nordea. En del av pengarna som Sampo fick loss vid försäljningen av Nordea-aktier användes till just återköp av egna Sampo-aktier.

Hur påverkas bolagets och aktiens värde av återköp?

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Kanske är det uppköp på gång och aktierna ska användas som betalning vid uppköpet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *