Ränta på ränta

Det är många som har hört talas om att ”ränta på ränta”- effekten men inte alla har förstått innebörden av den. Så vad är ränta på ränta, vilken nytta har man av den som sparare och hur är det enklast att förstå denna princip?

Om du sparar med ränta kommer du efter det första året att få en viss ränta/avkastning efter ett år. Året därpå kommer du få ränta på ditt ursprungliga kapital, men dessutom så får du ränta på avkastningen som du fick efter det första året. Med andra ord, ränta på räntan. Detta blir inte så jättemycket efter det första året med ränta på ränta.

Om du t.ex. har 1000kr och får 5% ränta så har du efter ett år fått 50kr i ränta. Efter andra året så får du ytterligare 50kr i ränta på ditt ursprungliga kapital men även 5% ränta på de 50kr som du fick i ränta efter år 1. Alltså får du efter det andra året 52,5kr i ränta.

Detta låter inte så mycket mer än de 50 kr man fick första året men det som ger den otroliga effekten är att tillväxten blir exponentiell.

Du kan enkelt se hur stor effekten blir efter ett visst antal år med en ränta på ränta kalkylator.

Efter 15 år kommer din tusenlapp mer än att fördubblas i värde vilket innebär att du då kommer att ha fått sammanlagt drygt 1000kr i ränta. Och efter ytterligare ett år så är räntan på räntan alltså inte alls så liten längre utan bara den är större än räntan du fick på ditt kapital efter det första året.

Denna ränta på ränta effekt kan man dra nytta av oavsett om man sparar på ett räntekonto eller om man sparar i aktier eller fonder. Om det är en volatil marknad ska man dock vara försiktig. Även om t.ex. en börs i snitt avkastar 8 % per år så finns ju risken att värdet minskar det första året.

Då uteblir inte bara avkastningen utan räntan eller avkastningen för år två kommer beräknas på ett mindre kapital än det ursprungliga.

Om man t.ex. investerar 1000kr på börsen och börsen minskar i värde med 10% under det första året har man bara 900kr kvar. Om börsen sedan går upp med 10 år två ökar värdet till 990kr så det är viktigt att inte förlora en stor del av kapitalet inledningsvis för att få en bra effekt av ränta på ränta. Det kan man göra genom att investera regelbundet eller välja tillgångsslag med låg volatilitet d.v.s. som inte riskerar att minska så mycket i värde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *