Olika former av marknadsmanipualtion

De två varianterna av aktiemanipulation är antingen genom handel eller informationsspridning, eller en kombination av dessa.

Enpetare eller kursvård
Ett klassiskt sätt att manipulera kursen genom handel är att genomföra s.k. enpetare, att köpa ett litet antal aktier i syfte att höja kursen eller kursvård, små aktieaffärer med syfte att hålla uppe kursen t.ex. bland storägare.

Momentum Ignition
Momentum ignition, handel som genomförs för att ”starta brasan” innebär relativt aggressiv handel med stora volymer för att starta en trend uppåt med förhoppningen om att fler ska haka på.

Layering eller spoofing
Layering eller spoofing innebär att man ligger med stora ofta dolda säljordrar, samtidigt som man försöker påverka kursen på köpsidan med köpordrar som ligger lite längre ner i orderboken, som är tänkta att pressa upp kursen.

Cross market manipulation
Genom cross market manipulation kan man utnyttja att det finns derivat på en marknad medans den underliggande tillgången handlas på en annan och man kan då lyckas påverka spreaden på den underliggande tillgången för att kunna köpa derivatet till ett lägre pris.

Cross product manipulation
Cross product manipulation innebär att man sålt ner en aktie för att sedan kunna köpa ett bullcertifikat med hävstång billigare för att sedan försöka handla upp aktien för att kunna sälja certifikatet dyrt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det omtalade maniulationssättet ”pump and dump” ofta handlar om kombinationer av manipulation genom handel och genom informationsspridning för att driva upp kursen för att sedan sälja sitt eget innehav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *