SigmaStocks aktierobot

SigmaStocks tillhandahåller en aktierobot som automatiserar aktiesparandet åt dig utifrån din sparplan, dina värderingar tidshorisont och inställning till risk.

Med SigmaStocks investeras dina pengar direkt i aktier, i en skräddarsydd portfölj till låga avgifter utan mellanhänder försvinner.

En av marknadens lägsta avgifter

Den totala avgiften för aktieroboten ligger på 0,35-0,39% inklusive courtage och valutaväxling.

Portföljer utifrån matematiska modeller

SigmaStocks matematiska modeller går igenom runt 900 bolag varje dag, jämför dem med varandra och sätter ihop en portfölj som passar just dig. Vi tar hänsyn till de nyckeltal som forskning, tillsammans med våra egna tester, visar kan indikera överavkastning över tid. Bolagens specifika värden vägs även samman med aktiepriser, krav på riskspridning och dina personliga preferenser.

Skaffa ett konto på SigmaStocks här och kom igång med automatiska aktieinvesteringar på några minuter

Aktiebolags återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Ett företag kan återköpa aktier om de t.ex. har en stor kassa och inte vill använda den till investeringar eller dela ut den till aktieägarna.

Vanligtvis makulerar företaget aktierna de återköper vilket gör att framtida vinster ska delas upp på färre aktier. Det blir alltså ett sätt att överföra pengar från bolagets kassa till ägarna. Historiskt har man ofta sagt att detta har en fördel jämfört med utdelning, som ju också innebär en överföring av pengar från bolagets kassa till ägarna, eftersom det inte utlöser någon skatt. En annan fördel med återköp kan vara att bolagen kan använda detta under enstaka år där de har mycket pengar i kassan som inte inte riktigt vet vad de ska göra med. Istället för att höja utdelningen ett år och sen behöva sänka den igen nästa år.

Vissa bolag har haft väldigt omfattande och långsiktiga återköp. Swedish Match har exempelvis mer än halverat antalet aktier sedan 2005 och Apple har återköpt aktier för svindlande 250 miljarder dollar.

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal. Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

Ett sätt att se på återköp är alltså att bolaget själva anser aktien vara köpvärd för närvarande. Men här får vi ett tydligt exempel på hur svår börsen och bolagets aktiekurs är att förutspå, till och med för bolagets styrelse som borde känna till bolagets framtid bäst av alla. Ett exempel som brukar nämnas är Fingerprint som återköpte aktier under 2016 för över 100 kr per aktie. Nu 5 år senare är är kursen 20kr per aktie.

Ett annat exempel på tajming av återköp är Kindred. Under två månader från slutet av juli till slutet av september 2021 återköpte Kindred varje börsdag 50 000 aktier när aktien stod i ca 150 kr och nu ett par månader senare så handlas aktien för under 120 kr.

En annan anledning till återköp kan vara om en storägare vill sälja. Ett exempel är när Sampo hösten 2021 sålde en stor del av sina aktier i Nordea. Mycket av de aktierna återköptes av Nordea. En del av pengarna som Sampo fick loss vid försäljningen av Nordea-aktier användes till just återköp av egna Sampo-aktier.

Hur påverkas bolagets och aktiens värde av återköp?

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Kanske är det uppköp på gång och aktierna ska användas som betalning vid uppköpet.

Tjäna pengar på online annonser

Unsplash 

Internet ger idag många möjligheter till att skaffa en inkomst som inte följer traditionella yrken och strategier. En passiv och ganska simple källa till inkomst är att bli en affiliate partner i någon utsträckning. Enkelt uttryckt handlar det hela om annonser online som du ger plats åt på exempelvis en hemsida, en blogg eller ditt instagramkonto. Det kan verka krångligt och svårt men det krävs inte speciellt mycket för att bli en affiliate.

Det rör sig ofta om en länk som skickar dina besökare vidare till exempelvis en online shop för t-shirts med speciella tryck, till Amazon eller en så kallad lead generation-site. Det smidigaste sättet att visa annonser på din plattform är att ansluta sig, bli en affiliate i ett affiliatenätverk, även kallat ett annonsnätverk. Några av de mest lönsamma branscherna att vara affiliate i är t.ex. casino-branschen (där bland annat svenska online casinot Casumo har ett affiliate program), hemlarm (se t.ex. svenskaalarm.se) och finans (se lanekoll.se).

En snabb sammanfattning av hur det fungerar är princip följande:

Du tjänar pengar när besökare till din plattform, låt oss säga din blogg, klickar sig vidare och köper något eller uppfyller något annat krav. Exempelvis skapar ett konto hos en spelsajt, vilket ger dig som annonsförmedlare en provision. Denna provision kan vara en förutbestämd summa eller en viss procent av summan på ett köp.

I dag finns det många olika affiliatenätverk att gå med i och det enda du egentligen behöver är någonstans att förmedla annonserna. Bloggar är ett ganska vanligt sätt starta med affiliatemarketing men som sagt, ett instagramkonto kan fungera det också.

En mer praktisk aspekt av det hela handlar om din målgrupp. Det är knappast värt att delta i, låt oss säga, Casumos affiliate program om du inte vanligtvis riktar dig till personer med ett intresse för online spel. Ditt val av annonser bör, till viss del, åtminstone stämma överens med resten av det conten du skapar. Handlar din blogg om film eller böcker kanske du ska annonsera för Netflix eller Storytel.

Börjar du annonserar för mängder av olika saker riskerar du att tappa besökare vilket blir kontraproduktivt och du tjänar inget alls på att vara en affiliate.

Eftersom du är mellanhanden mellan annonsören och nätverket så måste du också vara beredd på att det är annonsörerna som avgör om de vill ha ett samarbete med dig. 

Registrera dig hos ett affiliatenätverk och anmäl ditt intresse, resten är upp till de företag som har annonser för ditt intresseområde. Några nätverk som finns tillgängliga är bland annat Adtraction, Awin, Adservice och Adrecord. Du har alltså stora möjligheter att tjäna pengar som affiliate så länge som du och annonsörerna klickar med varandra.

Hitta det lån som passar just din situation

Det finns en mängd olika lån på marknaden som alla fyller olika funktioner. Ska du ta ett lån så är det viktigt att du tittar på vad det finns för tillgängliga lån och vad de har för paketering. Alltså vad de avser vara till för. Det skiljer sig stort mellan olika former av lån och att ta fel form av lån kan innebära att du riskerar högre kostnader än nödvändigt.

Om du funderat på vilket lån du ska ta så har du säkert redan noterat att det finns många olika sorters lån. Lånen är utformade för att passa olika situationer och olika behov. De kan vara uppdelade på kortare eller längre avbetalningstid. Samtidigt kan räntan och avgifterna man ska betala variera stort också.

Detta kan verka stort och komplext för en person som inte är inne i branschen. Men det brukar vara ganska lättförståeligt om man bara känner till ett par grundprinciper. Låt oss därför gå igenom ett par vanliga begrepp.

Snabblån

Ett snabblån är ett mindre lån med en kortare avbetalningstid. Summan är lägre för att passa de gånger man tar ett lån för att täcka en lägre avgift. Avbetalningstiden kan då regleras och bli lägre då det är troligt att man har råd att betala av lånet snabbare.

Det finns många långivare som idag erbjuder dessa lån och det är värt att jämföra dessa för att hitta de som har ett erbjudande som passar just dig.

Bostadslån

Att köpa en bostad är kostsamt. En lägenhet i en storstadsregion går på ett par miljoner och de mindre städerna kommer tätt därefter. Det handlar då om betydligt större summor som behöver lånas. De lån som betecknas som bostadslån är normalt sett uppdelade på mycket lång tid. Det handlar om 30 år eller mer.

Detta då man ska ha en rimlig chans att betala de amorteringar man ska göra varje månad. Skulle återbetalningstiden vara kortare hade inte många haft råd att betala av på sina bostadslån.

Ränta

Räntan som tas ut på ett lån är en procentsats om läggs på lånet varje månad. Om räntan är fem procent så läggs fem procent på den totala lånesumman varje månad. Räntan är det sätt som långivaren tar betalt för lånet och den varierar mellan olika låneformer och lånegivare.

På de två exempel vi har ovan är skillnaderna mycket stora. På snabblånet är räntan betydligt högre då långivaren ska ta ut den summa de ska tjäna på lånet på kortare tid. Bostadslånet har i kontrast en betydligt lägre ränta, men den tas också ut över betydligt längre tid.

Jämförelsetjänster

Det finns jämförelsetjänster online där man kan jämföra olika typer av lån. De presenterar lånen på ett pedagogiskt sätt och redovisar de räntor och avgifter som kommer med lånet. På detta sätt får du en god överblick över vad lånen kommer ha för totalkostnad och vilka villkor som kommer med lånen.

Villkor

Det är viktigt att titta på de övriga villkoren också när man tar ett lån. Det är bra att vara välinformerad så du vet vad som gäller i olika situationer. Till exempel vad gäller om du skulle behöva uppskov på att betala på lånet en månad? Kan du då begära detta och nästkommande månad betala extra?

En annan viktig fråga gäller avbetalningstiden. Kan du lösa hela lånet i förtid om du får möjlighet till detta? Eller om du skulle ha extra pengar en månad, är det då okej att betala lite extra för att sänka kostnaderna andra månader? Detta är bara ett par exempel på saker du bör vara uppmärksam på när du tar ett lån.

Tjäna pengar på NFT:s

NFT står för Non-Fungible Token. Icke-fungibel pollett vilket antagligen kräver ytterligare förklaring. Fungibla ting är saker som är så lika varandra att de är direkt utbytbara. T.ex. mynt. Alla enkronor från ett visst år är lika mycket värda. Om jag byter min enkrona mot din enkrona så är de fortfarande lika mycket värda. Såvida det inte är något ovanligt tryckfel som gör ett mynt unikt och ger det ett samlarvärde av den anledningen.

På samma sätt är kryptovalotor fungibla. Du kan växla en bitcoin och få tillbaka en annan bitcoin och de kommer vara lika mycket värda. De är utbytbara mot varandra.

Men en NFT är alltså inte fungibel. En NFT kan vara en unik digital bild, filmklipp eller liknande med inkluderad metadata försett med en kryptografisk stämpel härbärgerad på en blockkedja. Det har skapats något som är unikt och som bara kan ha en ägare åt gången och som inte kan förvanskas. Alla kan titta på bilden, men bara en person kan äga det signerade exemplaret. Och genom blockkedjan kan man se vem som äger den och vilka som har ägt dessa tidigare.

Jämförelsen blir alltså mer med konst eller samlarobjekt. Vem som helst kan ha en avbildning av en känd tavla men bara en person kan ha orginalet. Eller så kan alla ha samlarkort med ett visst motiv men bara en person kan ha ett visst unikt samlarkort.

Vill du ha mer tips om hur man ska tänka och olika strategier om hur man tjänar pengar på NFTs?
Läs denna artikel på kryptobull.se

Det finns flera olika marknadsplatser för NFT:s där en av de största och första är OpenSea.

På en marknadsplats för NFT kan man skapa ett konto, koppla den till en plånbok för kryptovalutor t.ex. coinbase wallet och skapa sina egna NFT:s och sälja. Eller köpa NFT:s som finns till salu.

Om man inte är en känd person eller har många fans som är intresserad av ens verk kommer det naturligtvis vara svårt att hitta någon som vill köpa din NFT eftersom värdet ofta är kopplat till personen bakom ett verk. Men man kan även köpa verk eller samlarsaker som ligger ute till försäljning och hoppas att efterfrågan på objekten kommer att stiga och att man kan sälja dem vidare framöver till ett högre pris.

Skapa ditt konto på OpenSea nu för att börja handla med NFT:s

Posted in |

Tjäna på att delta i tävlingar

Att delta i tävlingar kan vara ett bra sätt att få lite extra prylar utan att det kostar något. Även om de flesta tävlingar har någon form av prestationsmoment t.ex. skriva en slogan eller svara rätt på frågor så är utfallet ofta ganska slumpmässigt så att ju fler tävlingar man deltar i desto större chans att man vinner något.

Men för att få en bra chans till fina vinster i förhållande till den tid och energi man lägger ner så finns det några saker att tänka på.

Titta på hur stor spridning tävlingen verkar ha. Om den lokala butiken har en tävling kan man vara ganska säker på att vinstchansen är större än om någon stor varuhuskedja har en tävling eller om tävlingen ligger online på internet där vem som helst kan delta.

Men man ska naturligtvis också titta på värdet på vinsterna och antal vinster som tävlas ut. Om det är något man ändå har tänkt att skaffa, något som har ett högt pris och som inte är reklamprodukter har naturligtvis ett högre värde än någon pryl man egentligen inte behöver och som kanske också har företagets tryck på sig.

Slutligen kan man bedöma hur stor arbetsinsats man behöver göra för att delta. Ska man bara svara på en enkel fråga, kan det vara värt att delta även om vinstchansen inte är så stor. Om det krävs en stor ansträngning för att delta t.ex. svara på ett antal ganska svåra frågor kan det vara värt att delta just för att antalet tävlande då kan väntas vara mindre då många inte orkar engagera sig.

Sist men inte minst ska man fråga sig hur kul eller lärorikt det är att delta i tävlingen. Om det är kunskapsfrågor eller ett korsord som ska lösas kan det vara värt att delta just för att det är underhållande och ger bra hjärngympa under tiden.

Du hittar aktuella tävlingar här.

Fördelar med att ligga under radarn som rik

Det finns olika anledningar till att man vill bli rik. Många nyrika vill gärna flasha med dyra saker och levnadsvanor. Även många som inte alls är rika vill uppfattas som rika och bygger upp en fasad med dyra bilar med lån, märkeskläder, elektronikprylar och smycken på avbetalning.

Men de som är rika på riktigt brukar ofta vilja leva gott för sin egen skull, veta att man kan hjälpa andra eller skänka till välgörenhet och vill snarare ligga lågt med att visa andra att man är rik.

Fördelarna med det kan vara att man minskar risken för rån, kidnappningar och utpressning. En annan fördel är att den livsstilen hjälper till att bygga förmögenheten istället för att urholka den som den flashiga livsstilen gör.

Man kan fortfarande ha bra saker men istället för att välja den mest iögonfallande sportbilen så kanske man väljer en mer diskret bil men med en riktigt bra motor under huven. Eller så lägger man mer pengar på riktigt bra mat istället för dyra kläder att visa upp. Spenderar på upplevelser eller saker man mår bra av .t.ex. en PT, massage och resor.

Det kan också vara bra att sprida sina tillgångar, både som riskspridning men även för att det inte blir lika uppenbart hur mycket pengar man har om det är utspritt på flera banker och aktiemäklare. Visserligen kan man få fördelar om man har mycket pengar hos t.ex. en enskild aktiemäklare men genom att sprida ut det får man mer kapital som täcks av den statliga insättningsgarantin.

Tjäna pengar som frilansjournalist


Att skriva artiklar kan vara en heltidssysselsättning, men det kan också vara ett lönande extraknäck. Här får du tipsen hur du kan bli en bättre skribent och få dina artiklar publicerade.

Hitta en aktuell krok att hänga upp din artikel på
För att sälja in din artikel behöver du en krok som fångar redaktören. Vad gör artikelidén säljbar och aktuell, relevant och attraktiv just nu?

  • Krokar som du kan hänga upp din artikel på är
  • Aktuella helgdagar.
  • Okända unika detaljer. Gräv i forskning och statistik för att hitta nya eller annorlunda fakta på temat.
  • Citat från kända experter.
  • Vänd upp och ner på ämnet. Fokusera på motsatsen till det man vanligtvis fokuserar på inom ett visst ämne.
  • Ny litteratur som givits ut eller produkter som lanserats.
  • Politisk koppling
  • Heta trender inom musik, mode, film, böcker eller internet.
  • Spådomar. Expert inom ett ämne ger väl underbyggda förutsägelser om framtiden t.ex. inom ekonomi, skolsystemet, hälsa etc.

Välj vinkel
Man behöver se någonting, en person, ett ämne, en händelse, en historia från ett specifikt perspektiv, med en specifik målgrupp/läsare i åtanke, formulerat på ett relevant och engagerat sätt.
T.ex. Yoga för bättre sömn. Skild och lycklig.

Vinkeln måste alltid passa målgruppen för magasinet.

De bästa vinklarna kommer från din egen erfarenhet.

Som journalist skriver man inte om sig själv och behöver inte heller ha expertkunskap. Du får en idé från dig själv, men använder andra källor och experter när du skriver.

Ifrån en enda intervju kan man skapa flera olika artiklar med olika vinklar.

Fundera över hur du kan få din vinkel att passa in i den traditionella artikelmallen.

Artikelmall
De flesta artiklar är uppbyggda på samma sätt;
Gå direkt till saken. Börja med den viktigaste och mest uppseendeväckande informationen. Fortsätt med information som är bra att ha, men inte avgörande.

Titel
Ingress
Byline – Vem som skrivit artikeln.
Introtext – En kort inledning till artikeln, eventuellt med ett citat från en källa du intervjuat.
Mellantitel 1
Brödtext
Mellantitel 2…
Brödtext
Osv.


Bilder

Faktarutor

Wow-ruta – med uppseendeväckande fakta.Fokusera på din vinkling när du säljer in din artikel. Vad får magasinet och läsaren ut av det hela.
Det är viktigt att hitta rätt person, inköparen, vanligtvis redaktionschefen för att sälja in din artikel.
Se kontaktsidan i magasinet eller kolla upp sociala medier. Är du osäker, ring till förlaget och fråga vem som ansvarar för inköp av frilansmaterial.

Vad är det mest intressanta / uppseendeväckande / unika du kan säga om din idé.

Nämn något kort om dig själv och varför du är rätt person att skriva om detta ämne.

Naturligtvis kan det vara svårt att avgöra vilket pris man ska ta för sin artikel. Det beror naturligtvis på artikelns längd.  Visst kan du acceptera ett lite lägre pris i början för att få in en fot och få några artiklar publicerade i ledande magasin, men vanligtvis mellan 2000 kr – 20000 kr för en välskriven lite längre artikel.

Ränta på ränta

Det är många som har hört talas om att ”ränta på ränta”- effekten men inte alla har förstått innebörden av den. Så vad är ränta på ränta, vilken nytta har man av den som sparare och hur är det enklast att förstå denna princip?

Om du sparar med ränta kommer du efter det första året att få en viss ränta/avkastning efter ett år. Året därpå kommer du få ränta på ditt ursprungliga kapital, men dessutom så får du ränta på avkastningen som du fick efter det första året. Med andra ord, ränta på räntan. Detta blir inte så jättemycket efter det första året med ränta på ränta.

Om du t.ex. har 1000kr och får 5% ränta så har du efter ett år fått 50kr i ränta. Efter andra året så får du ytterligare 50kr i ränta på ditt ursprungliga kapital men även 5% ränta på de 50kr som du fick i ränta efter år 1. Alltså får du efter det andra året 52,5kr i ränta.

Detta låter inte så mycket mer än de 50 kr man fick första året men det som ger den otroliga effekten är att tillväxten blir exponentiell.

Du kan enkelt se hur stor effekten blir efter ett visst antal år med en ränta på ränta kalkylator.

Efter 15 år kommer din tusenlapp mer än att fördubblas i värde vilket innebär att du då kommer att ha fått sammanlagt drygt 1000kr i ränta. Och efter ytterligare ett år så är räntan på räntan alltså inte alls så liten längre utan bara den är större än räntan du fick på ditt kapital efter det första året.

Denna ränta på ränta effekt kan man dra nytta av oavsett om man sparar på ett räntekonto eller om man sparar i aktier eller fonder. Om det är en volatil marknad ska man dock vara försiktig. Även om t.ex. en börs i snitt avkastar 8 % per år så finns ju risken att värdet minskar det första året.

Då uteblir inte bara avkastningen utan räntan eller avkastningen för år två kommer beräknas på ett mindre kapital än det ursprungliga.

Om man t.ex. investerar 1000kr på börsen och börsen minskar i värde med 10% under det första året har man bara 900kr kvar. Om börsen sedan går upp med 10 år två ökar värdet till 990kr så det är viktigt att inte förlora en stor del av kapitalet inledningsvis för att få en bra effekt av ränta på ränta. Det kan man göra genom att investera regelbundet eller välja tillgångsslag med låg volatilitet d.v.s. som inte riskerar att minska så mycket i värde.