Så mycket betalas ut i a-kassa per år i Sverige

Enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation (AKS) betalade de svenska a-kassorna ut sammanlagt 43,7 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning 2022. Av dessa var 38,8 miljarder kronor arbetslöshetsersättning och 4,9 miljarder kronor föräldrapenningtillägg till arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsersättningen betalas ut till personer som är arbetslösa och har varit medlem i en a-kassa i minst ett år. Den är inkomstgrundad, vilket innebär att den baseras på den försäkrades tidigare inkomster. Arbetslöshetsersättningen betalas ut i upp till 300 dagar.

Det totala antalet personer som fick arbetslöshetsersättning från a-kassorna 2022 var 440 000. Av dessa var 390 000 personer berättigade till arbetslöshetsersättning och 50 000 personer berättigade till föräldrapenningtillägg till arbetslöshetsersättning.

De vanligaste orsakerna till arbetslöshet är uppsägning, konkurs och egenföretagarverksamhet som upphört.

Den genomsnittliga månadsersättningen för arbetslöshetsersättning var 18 900 kronor före skatt 2022.

Kostnaderna för administration av a-kassa

Enligt en rapport från Svensk Arbetsförmedling från 2022 ligger de genomsnittliga administrationskostnaderna för utbetalning av a-kassa i Sverige på cirka 10 procent av de totala utbetalningarna. Det innebär att utbetalningar på ca 40 miljarder medför administrationskostnader på ca 4 miljarder kronor.

De största delarna av administrationskostnaderna är kostnader för handläggning (60-70 procent), kostnader för IT (20-30 procent) och kostnader för lokalhyror och andra overheadkostnader (10-20 procent).

Handläggningskostnaderna inkluderar kostnader för att ta emot och granska ansökningar, bedöma rätten till ersättning och fatta beslut. IT-kostnaderna inkluderar kostnader för att utveckla och underhålla a-kassans IT-system. Lokalhyror och andra overheadkostnader inkluderar kostnader för kontor, personalutrymmen, IT-infrastruktur och andra gemensamma kostnader.

A-kassorna arbetar kontinuerligt med att effektivisera administrationen. Bland annat har man infört e-tjänster för att underlätta för kunderna att ansöka om ersättning och man har investerat i automatiseringslösningar för att minska manuell handläggning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *