Så mycket betalar försäkringskassan ut i sjukpenning, sjukersättning och VAB

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 186,2 miljarder kronor i sjukersättning och sjukpenning. Av dessa var 112,3 miljarder kronor sjukersättning och 73,9 miljarder kronor sjukpenning.

Sjukersättningen utgör den största delen av Försäkringskassans kostnader för sjukförsäkringen. Den betalas ut till personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte kan arbeta eller söka arbete. Sjukersättningen är inkomstgrundad, vilket innebär att den baseras på den försäkrades tidigare inkomster.

Sjukpenningen betalas ut till personer som är sjuka och inte kan arbeta. Den är också inkomstgrundad, men är lägre än sjukersättningen. Sjukpenningen betalas ut i upp till 364 dagar.

Det totala antalet personer som fick sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 660 000 personer berättigade till sjukersättning och 940 000 personer berättigade till sjukpenning.

De vanligaste diagnoserna som leder till sjukersättning är psykiska diagnoser, följt av rörelseorganiska diagnoser och neurologiska diagnoser. De vanligaste diagnoserna som leder till sjukpenning är luftvägsinfektioner, följt av rörelseorganiska diagnoser och psykiska diagnoser.

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 betalade myndigheten ut sammanlagt 12,2 miljarder kronor i ersättning för vård av barn (vab) under året. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med 2021.

Den genomsnittliga vab-ersättningen per dag var 729 kronor före skatt.

Det totala antalet dagar som ersättning för vab betalades ut för under 2022 var 1,6 miljoner. Av dessa var 1,2 miljoner dagar för barn under 1 år och 400 000 dagar för barn mellan 1 och 12 år.

De vanligaste diagnoserna som gav upphov till vab under 2022 var luftvägsinfektioner, följt av magsjuka och allergier.

Den genomsnittliga vab-perioden var 5,3 dagar.

Så mycket kostar administrationen av utbetalning av sjukersättning och sjukpenning

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2022 kostade administrationen av sjukpenning och sjukersättning 11,2 miljarder kronor.

Administrationskostnaderna hade ökat med 1,8 procent jämfört med 2021. Den största kostnadsökningen beror på att antalet ärenden har ökat.
Under 2022 handlade Försäkringskassan 7,5 miljoner ärenden om sjukpenning och sjukersättning, vilket är en ökning med 2,3 procent.

De största delarna av administrationskostnaderna är kostnader för handläggning (6,5 miljarder kronor), kostnader för IT (3,1 miljarder kronor) och kostnader för utredningar (1,7 miljarder kronor).

Handläggningskostnaderna inkluderar kostnader för att ta emot och granska ansökningar, bedöma rätten till ersättning och fatta beslut. IT-kostnaderna inkluderar kostnader för att utveckla och underhålla Försäkringskassans IT-system. Utredningskostnaderna inkluderar kostnader för att anlita läkare, psykologer och andra experter för att utreda ärenden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *