Skatt vid privatförsäljning och privatuthyrning

När behöver jag betala skatt på försäljning av varor?

Försäljning av varor som du haft för personligt bruk, till exempel möbler, kläder, elektronik etc, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattningen är. Läs mer hos Skatteverket.  

När behöver jag betala skatt på uthyrning av bostäder?  

Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad – bostadsrätt, småhus och hyresrätt, och även vid uthyrning av semesterboende. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. Sammanfattningsvis gäller att du kan behöva betala skatt om du hyr ut din bostad för mer än 40 000 kronor på ett år. På Skatteverkets webbsida kan du få hjälp att räkna ut om du ska betala skatt och i så fall hur mycket skatt du ska betala. Läs mer om beskattning av bostadsuthyrning hos Skatteverket

Ny lag 1 januari 2023 innebär att marknadsplatser måste rapportera in vissa uppgifter till Skatteverket 

Från och med den 1 januari 2023 är marknadsplatser i EU som t.ex. tradera, blocket, ebay etc. skyldiga att rapportera in uppgifter till Skatteverket om användare som säljer saker och hyr ut bostäder via marknadsplatsen. 

Rapportering till skatteverket sker vanligtvis om en säljare ha gjort mer än 30 transaktioner eller fått mer än 2 000 Euro i ersättning under ett kalenderår för. För uthyrning av bostäder finns ingen lägre gräns, varje uthyrning rapporteras till Skatteverket. 

Vilka uppgifter delas med Skatteverket?

För den som berörs av rapporteringen kommer marknadsplatsen vanligtvis att rapportera:  

  • Säljarens identitet – baserat på de uppgifter när användarens identitet verifieras.
  • Säljarens hemadress
  • I vilket land säljaren har sin hemvist 
  • Antal transaktioner som säljaren gjort under året
  • Hur mycket ersättning som betalats ut till säljaren under året
  • Eventuella avgifter som marknadsplatsen har tagit ut av säljaren i samband med dessa transaktioner
  • I vissa fall och vilket konto som säljaren fått utbetalningar till.

För den som hyr ut bostäder kommer information också att delas om:

  • Bostadens adress
  • Antal dagar som bostaden har hyrts ut 

Uppgifterna skickas vanligtvis till Skatteverket en gång om året.

Rapportering till Skatteverket behöver inte betyda någonting för din skyldighet att betala skatt. De nya reglerna om rapportering innebär inte någon förändring av reglerna för hur inkomster vid försälkning beskattas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *