Mitt träningsminne

Det här är ju en blogg om extrainkomster och vi har tidigare tipsat om tourn, där man kan få betalt genom att skriva sponsrade inlägg.

Därför har jag nu även med ett sponsrat inlägg i denna bloggen, och deltar i tävlingen om en iPad mini genom att skriva om mitt bästa respektive sämsta träningsminne.

Faktum är att dessa sammanfaller till en dag med utförsåkning i den svenska fjällvärlden.

Min familj hade hyrt en stuga tillsammans med mina bröder och deras familjer.

Genom att dela upp barnpassandet blev det även tid till åkning i backarna på egen hand, vilket inte är helt vanligt som småbarnsförälder.

Denna kombination av frihet och gemenskap på fjället gjorde dessa dagar till ett av mina bästa träningsminnen. Skidåkning är en bra träningsform eftersom det är så roligt så håller man utan problem igång hela dagen vilket ger riktigt bra träning, samtidigt som man har kul.

När jag åkte med brorsan passade vi naturligtvis på att leka lite genom att hoppa lite i de pistade backarnas utkant.

Och vid ett sådant hopp kom jag ur balans och trillade ganska ordentligt. Ena skidans stålkant slog i höger underben och vänster knä, fick en ordentlig vridning. Det verkade ok, men vänsterknäet gjorde ordentligt ont. Så pass att höger underben inte kändes särskilt skadat alls.

Vi fortsatte åka de sista timmarna, om än lite mer försiktigt. Vi begav oss till stugan och när jag tog av höger pjäxa var den röd invändigt av blod.  Jag tittar på höger underben och det har blivit ett rejält jack. Dock hade understället fungerat som något slags blodstoppande förband, så det blödningen hade stoppats ganska tidigt.  När jag får av understället blöder det ganska kraftigt. Nu börjar frågorna snurra i huvudet. Hur allvarligt är det? Behöver det sys? Var finns närmaste sjukvårdsmottagning?

Det visar sig att det finns en sjukvårdsmottagning i anslutning till anläggningen, så jag beger mig dit och får såret sytt med sju stygn.  Slutet gott, allting gott. Även smärtan i knäet försvann, men hade säkert varit bättre om man hade haft ett vulkanskydd att stabilisera med.

 

 

 

Tjäna pengar på blogg

Den som lägger mycket tid på att blogga vill naturligtvis ha någon form av ersättning för den tid man lägger ner. Om man har många besökare är det också ganska lätt att tjäna pengar på sin blogg.

Naturligtvis kan man tjäna pengar som affiliate, eller andra typer av bannerannonsering och liknande som man ofta har på andra typer av webbsidor.

Men som bloggare finns också möjligheten att tjäna pengar på sponsrade inlägg. Man kan naturligtvis kontakta företag som skulle kunna vara intresserade av att synas på den typ av blogg som man driver, men det finns också nätverk som samlar annonsörer och bloggare i ett nätverk.

Exempel på detta är blogvertiser, bloggerfy och tourn.

Upplägget är liknande i de olika nätverken. Ofta finns det både  fast betalning per inlägg och t.ex. betalt per klick eller liknande.

Strukturerade produkter

Investeringar  i strukturerade produkter har expanderat kraftigt under 2000-talet. 2013 omsatte strukturerade produkter runt 40 miljarder kronor på den svenska marknaden, vilket är hela 2/3 av handeln med fonder som omsatte omkring 60 miljarder kronor.

Aktieindexobligation
Utvecklingen av strukturerade produkter i Sverige började i mitten av 1990-talet med aktieindexobligationerna.
Aktieindexobligationen bestod av köpoptioner och en obligation och följde därmed indexutvecklingen på den avsedda börsen genom optionsdelen samtidigt som pengarna var värdesäkrade via den köpta obligationen (nollkupongare).
Produkterna blev populära genom att de garanterade pengarna tillbaka, samtidigt som produkten gav spararna möjlighet att vara med på en börsuppgång.
Kritiken mot aktieindexobligationen var omfattande, eftersom avgifterna ansågs höga, men aktieindexobligationen blev ändå mycket populär.

Strukturerade produkter
Efter aktieindexobligationen har över 1000 olika utestående strukturerade investeringsalternativ lanserats på den svenska marknaden, och produkterna är inte bara inriktade mot aktiemarknaden utan också mot valuta- och räntemarknaderna.

Utvecklingen beror på att folk vill ha fler placeringsalternativ. Men den beror också på att branschen varit tvungen att utvecklas i takt med att marknadsräntorna har sjunkit sedan mitten av 1990-talet. Då var räntan 10 procent, vilket gjorde att aktieindexobligationen kunde laddas med många optioner för den ränteintäkt som placeraren avstod under investeringsperioden. När räntan är 1–4 procent, blir andelen optioner lägre.

Man kan dela in marknaden för strukturerade produkter i två delar. Den ena är produkter där insatsen är kapitalsäkrad (förutsatt att banken som gett ut produkten kan fullfölja sitt åtagande), det vill säga insatsen återbetalas i sin helhet vid slutdatumet – normalt efter 2–5 år. I den andra typen av strukturerade produkter  är  insatsen inte  säkrad.

Kapitalsäkrade strukturerade produkter
Exempel på en kapitalsäkrad produkt kan t.ex. följa den genomsnittliga kursutvecklingen för tio stora  börsbolag under en femårsperiod. Avkastningen motsvarar kursuppgången för aktierna i aktiekorgen (plus/minus valutaförändringen mot svenska kronor om det är en utländsk investering) under perioden.
Skulle aktiekorgen minska i värde får du tillbaka insatsen.

Avgiften eller courtage för en sådan produkt är normalt runt 2 procent. Man får heller inte del av de utdelningar som börsbolagen ger sina aktieägare under löptiden.

Anledningen till att denna typ av produkt säljs just nu är att utdelningens andel av en aktieinvesterings framtida värde har ökat på senare år genom att bolagen tenderar att dela ut mer av sina vinster än förr.

Ofta väljer banken också ut just aktier som har en  hög utdelningsandel, varför produkten är lönsam för bankerna.

Icke kapitalsäkrade strukturerade produkter
Den andra typen av strukturerade produkter är icke kapitalsäkrade investeringar. Dessa kallas ofta autocalls (eller barriär- eller villkorsobligationer på svenska) och har blivit populära eftersom de ger en på förhand årlig avkastning givet att underliggande marknader utvecklas på ett visst sätt.
Dock kan kapitalet kan försvinna om den underliggande aktie-, ränte- eller valutamarknaden utvecklas fel.

Den nederländska banken ING konstruerade en sådan barriärprodukt som i början av 2013 såldes på den svenska marknaden.
Den ger en avkastning på 8,8 procent per år, förutsatt att ingen av de svenska, amerikanska, kinesiska eller ryska börserna skulle sjunka med 50 procent det kommande året.

Om någon av börserna faller mer än 50 procent utbetalas ingen utdelning, utan denna ackumuleras då till året därpå – förutsatt att indexet eller indexen har stigit tillbaka över gränsen på –50 procent. Är något av indexen även år 2 fortsatt ned med mer än 50 procent från start ackumuleras avkastningen till nästföljande år och så vidare fram till produktens slutdatum fem år senare.

Om samtliga index, däremot, skulle vara ned med mindre än 10 procent vid något årsskifte de kommande fem åren stängs investeringen, och insatsen plus upplupna utdelningar återbetalas.

Skulle någon av den amerikanska, svenska, kinesiska eller ryska aktiemarknaden vara mer än halverad på slutdagen i januari 2018, jämfört med startdagen i januari 2013, drabbas den strukturerade produkten av hela nedgången.
Skulle den kinesiska eller ryska börsen falla med 80 procent under femårsperioden blir förlusten på produkten också 80 procent.

Det räcker alltså med att  en av de fyra aktiemarknaderna halveras i värde. Det spelar ingen roll om de övriga tre samtidigt mångdubblas i värde under perioden.

Visst är ett 50-procentigt börsfall tämligen sällsynt, men under några månader år 2008 föll just den ryska aktiemarknaden med 80 procent på några månader.

Inte heller autocallen återlägger aktieutdelningen. Inget av de fyra aktieindexen som används för att mäta utvecklingen är nämligen konstruerat av index som återlägger utdelningen. På fem år motsvarar en årlig direktavkastning på 3,5 procent en sammanlagd avkastning på 18,8 procent. Det betyder att de 50 procentens kursfallsskydd för något av indexen i själva verket är säkrat för en nedgång på bara 31,2 procent.

Även här är courtage normalt 2 procent. Denna kostnad betalas i förskott, vilket gör att avkastningen om allt skulle gå väl inte är 8,8 procent utan 98 procent av 8,8 procent, det vill säga 8,62 procent. För att få en rättvis bild av totalavkastningen måste även hänsyn tas till de 2 procenten i kurtage, vilket gör att avkastningen i bästa fall uppgår till 8,2 procent om produkten lever i fem år och 6,6 procent om den stängs efter ett år.

Fördelen med strukturerade produkter är att de  kan skräddarsys efter investerarens önskemål, men det kräver att denne är insatt i hur de fungerar och de risker och alternativkostnader de innebär.

Att skriva en barnbok kan ge en extra inkomst

Att skriva en barnbok är en dröm för många och om du blir utgiven på ett förlag kan det också bli en extra inkomst.
Naturligtvis går det att ge ut och trycka den själv också men då får man räkna med en ganska begränsad upplaga eftersom de etablerade förlagen har kontakterna och marknadsföringskanalerna som behövs för en större spridning.

Det är inte så konstigt att det ofta är småbarnsföräldrar som får ideer till nya barnböcker. Dels för att de läser många barnböcker och också kanske ser vilka typer av böcker de tycker saknas.
En bra början är just att läsa många barnböcker. För att se strukturen och hur de är uppbyggda. Titta också på hur barn reagerar och vad de gillar i de böcker som finns.

Skicka inte med illustrationer till förlaget.
om du inte är professionell tecknare är det oftast en bra ide att låta någon annan göra illustrationerna och normalt görs de efter att förlaget antagit ditt manus.

Tänk på att en barnbok inte ska vara för lång. Omfånget bör vara 12 uppslag för åldrarna ca 2 – 5 år. D.v.s. 32 sidor inklusive pärm och försättsblad.
Skriv kort. Det bör max vara 2-3 korta meningar per uppslag.
Ha inte med för många karaktärer. Detta förvirrar bara barn. Det bästa brukar vara att ha 1-3 karaktärer i boken.
Handlingen består normalt av:
Presentera en karaktär (eller några).
Skapa en miljö.
Introducera en konflikt.
Bygg upp konflikten.
Avsluta den på ett tillfredsställande vis.
Lägg till en avslutning knorr eller ett ahaa-moment på slutet.

Humor är  otroligt viktigt när det gäller barnböcker. Fundera över vad målgruppen tycker är roligt.

Försök hitta ett förlag som har publicerat något liknande som det du publicerar.
Om du blir kontaktad av förlaget. Var flexibel. Om de vill göra ändringar så är det antagligen för att deras erfarenhet säger att förändringen är till det bättre.

För äldre barn kan man naturligtvis ha en längre historia men det ska fortfarande vara enkelt och lättläst. Se t.ex. aristocats

lejonkungen och djungelboken

Undvik att bli ruinerad om du blir sjuk när du reser inom EU

Glöm inte EU-kortet när du reser inom EU.
Som EU medborgare har vi när vi reser inom EU rätt till allmän sjukvård inom EU på samma villkor som de som bor i landet.

Den som inte har denna rättighet kan riskera att få betala många tusenlappar för att få vård. Som EU-medborgare med EU-kortet kan man söka hjälp för akuta skador eller sjukdomar, visa kortet och bara betala vanlig patientavgift i landet.


Kortet är en del av det stora EU-regelverket som reglerar förhållanden mellan länderna.  Schweiz, Island, Norge Lichtenstein och kroatien  som inte är med i EU, är även de med i  avtalet, så samma villkor gäller här.

Skulle man råka illa ut och inte ha EU-kortet kan man klara sig i alla fall. Antingen kan det räcka med att man kan påvisa att man bor i Sverige. Alternativt får man betala och spara alla kvitton och begära ersättning från försäkringskassan i efterhand.

EU-kortet ersätter inte reseförsäkringen, men är ett bra komplement.  Du beställer EU-kortet från försäkringskassan genom att ange personnummer och så kommer kortet med posten. Det gäller i tre år.

Gratis godis

Ett av de bästa sätten att bli rik är att ha en bra inkomst i kombination med låga utgifter.
Om du sparar in 100kr på minskade utgifter så är det bättre än att tjäna 100kr genom att jobba eftersom  pengarna du tjänar ska du också betala skatt på.
Och det bästa sättet att minska sina utgifter är naturligtvis att få saker gratis.
Det finns många sidor på nätet som ger ut gratissaker.  En av de äldsta, mest etablerade och pålitligaste är gratisgodis.se.
Alla förtjänar lite godis ibland men det är dumt att betala för det.
På gratisgodis.se samlar du gratis godis genom att ta del av kampanjer eller andra erbjudanden.

Och när du har samlat tillräckligt många poäng kan du välja vilka godissorter du vill ha och det kommer hem i din brevlåda. Helt gratis.

Tjäna pengar som affiliate

Ordet affiliate kommer från engelskan och betyder ”ansluta”. I praktiken handlar det om att den som vill marknadsföra en produkt kan ansluta sig som marknadsförare för ett företag och få ersättning för det resultat man åstadkommer. Detta förekommer naturligtvis även offline t.ex. telefonförsäljare som säljer tidningsprenumerationer eller personer som står i en galleria och säljer kontantkort.

Betalningsmodeller
Vanligtvis används begreppet affiliate dock vid internetmarknadsföring där en webmaster  kan ansluta  sig för att marknadsföra ett företags produkter genom att placera banners eller textlänkar till företagets produkter på webben.

Betalningsmodellen ser olika ut. Om man har en välbesökt sida kan man komma överens med företag om att få betalt baserat på hur många gånger annonsörens banner visas, där man får en viss summa (t.ex. 70kr) per tusen visningar (CPM cost per mille) av en banner. Detta används ofta vid varumärkesbyggande då annonsören vill exponera sitt varumärke, men annonsören får naturligtvis en del besök till sin sida på köpet. En annan betalningsmodell är betalt (t.ex. 1kr) per klick (CPC cost per click), men det vanligaste är att annonsören betalar en viss summa eller procentandel (t.ex. 15% av köpeskillingen) (CPS, cost per sale) när någon klickar sig vidare från annonsen och beställer något på annonsörens webbplats.

Affiliatenätverk fungerar som mellanhand mellan annonsör och webbplats
För att den som har en webbsida inte ska behöva hålla kontakt med varje enskilt företag och för att visningar, klick och försäljningssumma ska kunna spåras finns det s.k. affiliatenätverk som samlar flera annonsörer i sitt nätverk och som tillhandahåller banners och länkar som ska användas för att trafiken ska kunna spåras.

Exempel på affiliatenätverk som är verksamma i Sverige är Tradedoubler, Adrecord och Adtraction.

även om det finns ett svenskt ord, affilierad som har samma betydelse så är det det engelska ordet affiliate som kommit att användas även i Sverige.

Sälja bilen

Med de bensinpriser som är just nu är det nog många som väljer att sälja bilen. Speceiellt bensintörstiga bilar tappar sitt andrahandsvärde.

Själv åker jag bil så sällan det går, och cyklar eller promenerar hellre. Det har ju även blivit dyrare att försäkra bilen.

stagflation

Stagflation innebär att det är lågkonjunktur med hög inflation och hög arbetslöshet.

Nu när inflationen har tagit fart och inflationsförväntningarna stiger är det också bara en tidsfråga innan arbetslösheten kommer att börja ta fart och stagflationen är ett faktum. Många högt uppsatta ekonomer spår att det kommer vara en liten nedgång nu, men sedan kommer det ta fart igen 2009. Jag tror däremot att det här kommer vara en nedgång som varar längre och blir djupare än de flesta verkar tro. Anledningen till detta är att effekterna av stagflationen, och dess bakgrund, stigande pris på olja och livsmedel, sätter igång en snöbollseffekt som påverkar det ena området efter det andra. Antagligen kommer riksbanken höja räntan i Juli 2008, vilket kommer att få högt belånade husägare att konsumera mindre och slutligen tvingas sälja sitt hus. Redan idag ser vi ett ökat utbud på marknaden, och då många fortfarande tjänar bra och är i högkonjunkturens rus finns det köpare som betalar överpriser, men så kommer det inte att vara så länge till. Det sjunkande priset kommer också medföra att folk dras med  och vill betala mindre, på samma sätt som de drogs med och ville betala mer när huspriserna steg år efter år. Vi ser redan dessa effekter i USA och baltikum och den som tror att det inte kommer drabba Sverige är ganska blåögd, vilket de flesta ekonomer mäklare och politiker verkar vara. Eller så är de medvetna, men talar emot nedgången för att fördröja dess effekt, alternativt talar i egna intressen. Stagflationen kommer också göra att många får det riktigt knapert, då många har stora lån, och inte är med i någon a-kassa. Visserligen är det oljepris vi ser nu antagligen lite av en bubbla, men på lång sikt kan oljepriset förväntas ligga högt och även råvarupriser lär stiga.

Tjäna pengar på dina blogginlägg

Om du har en välbesökt blogg finns det många sätt att tjäna pengar på den. Det vanligaste är att man placerar annonser från något affiliatenätverk eller t.ex. via google adsense.

Du kan även genom blogvertiser tjäna pengar genom att skriva om, recensera och länka till  relaterade tjänster eller produkter i dina blogginlägg. Inläggen är beställda, men inte påverkade av, annonsörerna i syfte att skapa intresse för deras produkter eller tjänster.

Anmäl din blogg till blogvertiser redan idag för att få veta vilka företag eller webbsidor som är intresserade av att betala för att du ska skriva om dem på din blogg.
Du bör dock någonstans ange att du fått betalt för dessa inlägg eftersom det handlar om en form av produktplacering.