Tjäna pengar på att hyra ut rum eller hus

För den som vill öka friheten i sitt liv är passiva inkomster något att sträva efter.
Passiva inkomster handlar inte om pengar som kommer från ingenstans, utan i de flesta fall handlar det om ett arbete som görs initialt kan generera pengar även senare när arbetet har avslutats. För att det ska vara fördelaktigt bör pengarna som tjänas in överstiga summan man hade fått om man jobbat som anställd lika länge som den tiden man lagt ner.

Det kanske tydligaste exemplet på passiva inkomster är en författare som tjänar pengar genom att förlaget säljer böcker som denne skrivit vid ett tidigare tillfälle.

Det kan också handla om att tjäna pengar på andra sätt än arbete, t.ex. avkastning på kapital. Även här måste man normalt arbeta initialt för att tjäna ihop startkapitalet.

Att hyra ut ett hus eller del av hus kan också ses som en passiv inkomst. Man får betalt månadsvis, och inte i direkt korrelation till nedlagt arbete med fastigheten. Inkomsten bör också vara avsevärt större, än vad man hade tjänat om man lagt ner motsvarande tid på lönearbete, eftersom man förmodligen också satsat en del tidigare intjänade pengar vid köp av fastigheten.  Alternativet är att låna pengar till köp av fastigheten, vilket är lite mer riskfyllt, men ändå ofta fördelaktigt då bostadslån normalt har låg ränta eftersom man har kvar fastigheten som säkerhet.

Och man behöver inte ha ett flertal lägenheter att hyra ut, utan det kan räcka med ett hus eller lägenhet som man hyr ut för att det ska ge en ansenlig extrainkomst. Kanske man t.o.m. kan hyra ut ett rum i sin befintliga bostad för att minska sina egna boendekostnader.

Även skattereglerna för den som hyr ut rum eller bostad är fördelaktiga.

Du får dels göra ett schablonavdrag från den ersättning (hyran) som du får för uthyrningen. För inkomståret 2013 (2014 års deklaration)  får man göra ett schablonavdrag på 40 000kr per år och bostad.  Om ett par hyrt ut sitt gemensamma sommarhus (som ägs med 50 procent vardera) under år 2013 får var och en göra avdrag med 20 000 kronor (40  000 kronor x 50 procent).

Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet (t.ex. villa eller fritidshus) får du dessutom göra avdrag med 20 procent av hyran.

Vid uthyrning av  en privatbostadsrätt eller en hyreslägenhet får du avdrag för den avgift eller hyra som du själv betalar, under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. Hyr du ut en bostadsrätt får du inte avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott.

Blir det ett överskott av uthyrningen, efter att du gjort de avdrag du har rätt till, ska du betala 30 procent i skatt på detta. Överskottet tas upp som en kapitalinkomst i inkomstdeklarationen.

One comment to “Tjäna pengar på att hyra ut rum eller hus”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *