Bull or Bear

Den stående enkla regeln när man investerar på börsen är att köpa När det är billigt och sälja när det är dyrt. I praktiken är det dock inte så lätt.  Ett annat uttryck som används är ”let the trend be your friend” som syftar på att en uppåtgående eller nedåtgående trend ofta fortsätter under en längre period. Den tekniska analysen har en rad figurer och kännetecken för att indikera potentiell uppgång eller nedgång, men sidan bullorbear.se har gjort det lättare än så. För olika index och investeringsslag har man en pil som visar trenden i det korta perspektivet och en pil som visar trenden i det långa perspektivet.

Trendindikatorn ger varje dag en trendsignal och tanken är att signalen skall användas som en del bland flera hjälpmedel för rätt investeringsbeslut.

Men för den som vill investera med trenden kan man lämpligen se när trenden är t.ex. positiv på både kort och lång sikt och satsa på att köpa tillgångsslaget. Och det är inte svårt att se den rådande trenden. Grön signal = trend upp Röd signal = trend ner.

Målsättningen med Trendindikatorn är också att  i ett tidigt skede varna så att man kan gå ur marknaden och på så sätt kapa de värsta fallen. Man kan också under alla långsiktig nedåtgående  trend hitta perioder med korta trender av uppgång och vice verca. Den långa trenden kan sträcka sig flera månader medans den korta trenden vanligtvis sträcker sig några dagar eller veckor Just nu körs modellen på OMX 30 och S&P 500, fler index är på gång.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *