Bokföring har blivit enklare

Dubbel italiensk bokföring

Principen bakom bokföring är enkel. Det man ska göra är ju att redovisa ett företags, eller en individs inkomster och utgifter. Ändå väljer många småföretagare att låta en redivisningsfirma sköta bokföringen mot betalning.
Det som har gjort att många har dragit sig för att sköta bokföringen själv i ett företag är att  man sedan många hundra år tillbaka använder sig av det som kallas dubbel bokföring eller dubbel italiensk bokföring, även om detta inte är det enda sättet att sköta sin bokföring på, utan det finns olika varianter.

Ofta brukar den italienska franciskanermunken Luca Pacioli (1445-1517) kallas ”bokföringens fader”, på grund av sin bok Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita från 1494. En vetenskaplig lärobok, där ett av kapitlen beskriver dubbel italiensk bokföring, och då han med detta var den första att nedteckna principen för denna bokföring. Pacioli var dock inte den som hittade på detta sätt att bokföra på. Det är känt att dubbel bokföring användes i Italien redan 200 år innan Paciolis bok utkom, och användes brett av handelsmännen i Venedig vid den tiden som boken gavs ut.

Dubbel italiensk bokföring etablerades i Sverige av Abraham Cabiljau som år 1607 flyttade till Göteborg, där han innehade flera olika viktiga positioner, bland annat som direktör för myntverket i Göteborg och spelade en viktig roll i stadens grundande. 1624 utnämndes han av Gustav Adolf till generalbokhållare och flyttade till Stockholm. Utnämningen innebar att han blev ansvarig för riskbokföringen, där han införde dubbel bokföring i den offentliga förvaltningen.

Det som kännetecknar dubbel italiensk bokföring är att allting bokförs dubbelt, på två olika konton; dels som debet och dels som kredit. Enkelt uttryckt kan debet sägas stå för inkomst och kredit för utgift. Om man säljer en vara, bokför man den först som debet på ett konto för inkomst, och sedan som kredit på ett konto för försäljning. Detta kan verka vara onödigt krångligt, men det faktum att det använts så länge pekar på att det har vissa stora fördelar, främst blir lättare att undvika fel, då skillnaden mellan debet och kredit alltid ska vara 0. Eller med andra ord; på ett konto som tar upp utgifter så innebär kredit att utgifter minskar och debet att de ökar. På ett konto som tar upp inkomster innebär debet ökade inkomster och kredit minskade. Ett av de vanligare misstagen i dubbel italiensk bokföring är att dessa två förväxlas, speciellt om man inte är van vid bokföring.
Och när allt behövdes föras in för hand på papper var det naturligtvis både tidsödande och lite omständigt.
Givetvis så har datoriseringen inneburit många förändringar rent praktiskt för hur man sköter sin bokföring – det går definitivt mycket snabbare nu, och är lättare att komma igång.
Bokföringsprogrammen har med tiden blivit bättre och kan hjälpa till med debit och kredit och kontohändelser på bankkontot kan direkt föras över till vissa bokföringsprogram.

Men grunderna för hur man sköter sin bokföring har i grund och botten inte förändrats särskilt mycket på över 500 år.

I Sverige regleras vilka som måste göra bokföring, och hur denna ska gå till av Bokföringslagen (1999:1078).
Enligt denna skall bland annat god bokföringssed följas, och vad som är god bokföringssed bestäms av Bokföringsnämnden. Enligt denna lag är det också tillåtet med två olika bokföringsmetoder, faktureringsmetoden och kontantmetoden. Faktureringsmetoden är den vanligaste men kontantmetoden är enklare att komma igång med.
Zervant är ett online bokförings- och faktureringsprogram som är enkelt att använda även för nybörjaren. Programmet lämpar sig bäst för enskilda firmor eftersom bokföringen görs automatiskt enligt kontantmetoden. Man har en gratis testperiod på 30 dagar och efter testperioden kan man fortsätta använda bokföringsdelen kostnadsfritt och om man vill utnyttja faktureringsfunktionen får man betala en månadsavgift.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *