Finanskrisens andra våg

Det finns risker för en andra våg av finanskris i Europa när den djupa ­ekonomiska krisen drabbar bankernas stora kunder, som företagen i Sverige och ­övriga Europa. Det medgav ­finansminister Anders Borg efter måndagens möte i Bryssel med EU:s finansministrar.

”Det är sannolikt att bankerna så småningom får mer bekymmer på grund av sjunkande aktivitetsnivå, stigande arbetslöshet och dålig lönsamhet från kreditförluster”, sade Anders Borg.  

 

Krisen en andeviskning

Dominic Waughray, chef för miljöfrågor på World Economic Forum har på Dagens industris debattsida skrivit ett debattinlägg om att vårt ekonomiska system inte är hållbart på ett djupare plan, som verkligen är huvudet på spiken och i linje med tankarna på denna blogg. Den finanskris vi nu går igenom är bara en mild föraning om vad som kan inträffa om vi inte tar itu med problemen på allvar menar han då vi står inför ett miljösäkerhetsproblem som är djupare, mer fundamentalt och komplext och mycket mer systematiskt än den finansiella krisen.

– 2008 var bara en andeviskning jämfört med den perfekta ekonomiska stormen, olik allt vi har sett förut, som vi annars riskerar att drabbas av, skriver Dominic Waughray.

De senaste 50 åren har vi undervärderat riskerna i det sätt som vi har utnyttjat världens naturtillgångar på. Förbättringarna av levnadsstandarden har finansierats genom en systematisk underprissättning av varor och tjänster baserade på jordens naturtillgångar, resonerar

– Vi kommer inte att kunna hålla de utsläppsgränser som vetenskapsmännen har ålagt oss för att undvika klimatförändringar. Det får dramatiska ekonomiska och humanitära konsekvenser för oss alla, skriver Dominic Waughray.

Han skriver vidare att finanskrisen är en stark varning om vad som kan hända om kända ekonomiska risker lämnas utan åtgärd. De fundamentala miljöriskerna måste åtgärdas, enligt miljöchefen, och han säger också att det krävs en mer progressiv riskförvaltning för att förbättra livet för alla.

– 2008 gav oss tydliga varningssignaler om att allt inte kan fortsätta som vanligt. 2009 måste vi hitta de kreativa lösningarna för en värld efter krisen, skriver Dominic Waughray.

Gå på aktiviteter

Att gå på olika aktiviteter som anordnas av föreningar eller företag är ofta ett billigt nöje. Ofta bjuds det på tilltugg och man kan få intressanta samtal och information. Så istället för att sitta ensam på ett cafe och betala 40kr för kaffe och kaka kan du ansluta till en aktivitet, mingla och få både sällskap och kaffe och smörgås gratis.

Långvarig kris

Det ser ut som att världens ledare nu försöker lösa krisen med samma medicin som systemet blev sjukt av, d.v.s. pumpa in mer pengar och sänkta räntor för ökad kreditgivning. Det kanske kommer göra att systemet att håller sig med näsan ovanför vattenytan ett par år till, d.v.s. så länge de som styr nu sitter kvar på sina poster, men det kommer också att innebära att det dröjer många många år innan vi tar oss upp ur skiten. Ingen bestående vändning förrän 2015 alltså.

Bajskaffe. Världens dyraste kaffe

Världens dyraste kaffe är det indonesiska Kopi Luwak-kaffet. Det är gjort på bönor som färdats genom matsmältningssystemet hos det lilla djuret palmmården. Palmmården bryter ner bitterheten i bönorna vilket gör att kaffet får en mycket speciell smak. Kopi Luwak-kaffet kostar över 6000kr kilot vilket gör att en kopp bryggkaffe kostar 45kr att tillverka.

Grundläggande behov

Något som avgör om en person är nöjd med en sysselsättning handlar till stor del om hur väl 4 av våra grundläggande behov tillfredsställs. Oavsett om det handlar om att jobba som egen eller anställd. Om man känner till dessa får man lättare att motivera sig själv och andra.

Dessa behov är:

 Förvärande (acquire)

Det handlar om att få ut något av det man lägger ner tid på . Det kan handla om pengar, ägodelar eller status. För att tillfredsställa detta krävs normalt skälig lön för arbetet men det kan också handla om befodringar eller statussymboler.

Knyta an (Bonding)

Att känna en samhörighet med en organisation eller grupp. Stolthet att jobba på ett visst företag eller en uppmuntrande företagskultur triggar motivationen.

Förståelse (Comprehend)

Behovet av att förstå och bemästra sin omvärld. Att känna meningsfullhet med det man gör och att man bidrar med något meningsfullt i samanhanget.

Försvar (Defend)

Drivkraften att försvara sig mot yttre hot och kämpa för rättvisa. Den här drivkraften gör sig gällande vid fusioner och uppköp. Det kan uppstå ett motstånd mot fusionen eftersom man vill försvara det gamla.

Nyckeln till framgång är att tillgodose organisationens deltagares alla 4 behov och inte bara ett eller ett par av dem.

Arbeta till 72

Kd vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Men ideen att man kan trappa ner arbetad tid de sista åren är bra. Det är nog många som där omställningen från heltidsarbetande till pensionär blir ganska chockartad. Men varför ska ett sådant lagförslag krävas? En arbetsgivare anställer väl vem man vill oavsett om denne är 19 eller 79. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras livssituation. Och få betalt utifrån vad man kan erbjuda sin arbetsgivare.

Ökad byråkrati och kostnader med energideklaration av hus

Fr.o.m. 2009 måste alla som säljer ett radhus eller en villa förse köparen med en energideklaration. I den ska man redovisa husets energianvändning, samt förslag om vad man kan göra för att minska energiförbrukningen. En certifierad energiexpert måste bedöma och kontrollera dina uppgifter och därefter skicka dem till Boverket. Dessa s.k. experter tar upp till 5000kr för att godkänna en energideklaration. ( källa di.se ) Man får hoppas att denna till synes helt ogenomtänkta regel inte blir långlivad i det redan överbyråkratiserade Sverige.

Antagligen kommer villaägare att kontra med att enbart sälja till de som accepterar att köpa utan energideklaration eller kräva 5000kr mer från den som inte accepterar detta.