God Jul och ett grått nytt år

Naturligtvis önskar jag er en God Jul, och det är nog många som kommer att få det. Åtminstone om man tittar på den ekonomiska situationen. Många har varit med på en ordentlig börsuppgång under året, även om folkaktierna inte stigit riktigt lika mycket som generalindex. Räntor och elpriser och många andra kostnader för villaägare är rekordlåga, även om elpriset på nordpool börsen hickade upp med flera 1000 procent häromdagen när kylan slog till innan de stoppade kärnkraftsverken startat upp. En komplott från elbolagen tror en del. Visserligen var priserna nere på mer normala priser dagen efter, men det gav en liten varningssignal för vad som kan hända. Även mat- och konsumentpriser är relativt låga då ökade priser på råvaror inte påverkat konsumentpriserna så mycket.

Risken är dock att det inte blir ett så gott nytt år nästa år som många förväntar sig. Även om regeringen backat lite för kritiken och gett långtidssjukskrivna som ska slussas in i arbetslivet förbättrade ekonomiska villkor, så kommer en del av dessa inte lika enkelt kunna sitta i sin bostadsrätt och få sina tusenlappar för att de känner sig lite utbrända. En del kommer få försämrad ekonomi vilket kan ge minskad konsumtion. Även företagare har fått statiliga subventioner genom att de fått uppskov med skatter och arbetsgivaravgifter, som regeringen i all hast beslutade om i början av 2009 i spåren av finanskrisen. Uppskovet eller undantagsregeln gäller i ett år och hittills handlar det om drygt 5 miljarder kronor. Därför kommer det bli riktigt jobbigt för många företag även nästa år.

Dessutom så ökar både företagens och hushållens skulder lavinartat vilket kommer att ge ökat antal företagaskonkurser, vilket även drabbar andra företag som inte får betalt, samt att många kommer att behöva lämna sina hem när räntorna börjar stiga, vilket ger ett fall på bostadsmarknaden.

Men som sagt, ha en God Jul

Försäkring mot boprisfall

Snart kan man kunna försäkra sig mot prisfall i sitt bostadsområde. Och i framtiden kommer man även kunna spekulera i en fallande bostadsmarknad.

Det är försäkringsbolaget Valueguard som i samarbete med KTH och Stockholmsbörsen tagit fram ett nytt boprisindex. Till detta index kopplas en rad produkter. Till exempel kommer oroliga bostadköpare kunna köpa en försäkring som ger ekonomisk kompensation om värdet på bostäder där du bor faller mellan ditt köp- och säljtillfälle.

Så småningom kommer man även kunna köpa olika former av derivat och därmed kunna spekulera i en fallande bostadsmarknad, precis som man i dag kan spela på en fallande aktiekurs genom att köpa säljoptioner.

Det nya boprisindexet kommer heta ”Nasdaq OMX Valueguard KTH Housing Index” ( HOX ).

Olika sätt att bli rik

Den som enbart byter sin tid mot pengar (lönearbete) kan bli rik, men det kommer ta lång tid. Några andra sätt för att komplettera eller helt ersätta denna inkomst med är:

• Hyr ut boende
Om man har pengar över kan en möjlighet vara att köpa ett hyreshus. Detta kräver en kapitalinsats och är också till viss del riskfyllt då värdet på fastigheten kan sjunka i värde eller kräva omfattande renoveringsarbete. Enklare kan vara  att hyra ut ett rum eller en del av sitt hem.

• Skapa en ny produkt eller starta något annat företag
Granska vilka behov du själv och dina närstående har. Kontrollera om det inte finns en rad andra människor som har samma behov. Leta upp en enkel lösning på problemet och ta reda på hur du kan tjäna pengar på den.

• Köp billigt – sälj dyrt
Här gäller det att använda fantasin; från att köpa läsk på Ica som du sedan säljer dyrt på stranden till att köpa lägenheter i dåligt skick för att rusta upp dem och sälja dyrt. Tillgång och efterfrågan är nyckelorden.

• Starta en uthyrning
Att köpa in något för att sedan hyra ut det är ett smart sätt att skaffa sig passiva inkomster. Det kan vara allt från cyklar, släpvagnar, maskeradkostymer till golvslipar och mässmöbler. Eller någonting helt annat.

• Handla med aktier
Den som har brist på kunskap inom området kan gå med i en investerarklubb. Ta reda på vad du får när du blir medlem och om det är värt pengarna. Att handla med aktier är alltid en risk, men kan på längre sikt ge passiva inkomster.

• Låna till låg ränta och investera i något som ger högre avkastning
Självklart ska man vara försiktig med att låna pengar. Men säg ändå att du har ett obelånat hus. Om du då får ett lån med låg ränta kan det vara möjligt att finna en investering som ger en högre avkastning än räntan. Det kan t.ex. vara aktier eller andra investeringar. Ibland kan man t.o.m. hitta säkra sparformer som ger mer i ränta än bottenlånet på bostaden om man binder pengarna under en längre tid.

• Slå mynt av ditt nätverk
Mot provision tar du på dig rollen som sälj- och marknadsavdelning av ett företags produkter och tjänster. Du säljer framför allt inom ditt eget kontaktnät. När dina kontakter blir återförsäljare får du provision på deras arbete.

Arbitrage
Arbitrage beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller fler marknader, en kombination av matchande handelsmöjligheter utnyttjas för att utnyttja obalansen mellan marknaderna, som består av skillnader i marknadspriser. När termen används av akademiker så refererar den till en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en riskfri vinst.

Det kan handla om valutor, betting eller online marknadsföring

Glöm inte lagfarten

Ofta när man köper hus så blir försäljningspriset så högt att trots att många lånar till största delen av köpeskillingen så får de ta till hela besparingsbeloppet till kontantinsatsen.

Det många då glömmer är att det finns en hel del övriga kostnader som tillkommer. Inte bara kostnaden för flytt och nya möbler. Om det närmar sig årsskiftet går ett par tusen till den fastighetsavgiften (tidigare fastighetsskatt) men den största utgiften i samband med köpet utöver köpeskillingen är lagfarten.

Lagfart söks hos den så kallade Inskrivningsmyndigheten, men formaliteterna brukar banken sköta. Vad som kan vara bra att känna till är att vissa banker tar betalt även för sitt eget jobb med det här, medan vissa andra gör det gratis.

Lagfarten är hur som helst en inskrivning i fastighetsregistret där du blir upptagen som fastighetens ägare. Du får också ett papper på att det är du som äger fastigheten. Skulle fastighetsregistret totalhaverera en dag är det detta papper som bevisar att huset är ditt! När du väl fått det är det därför säkrast att förvara det i ett bankfack.

I nuläget kostar lagfarten 1,5 % av köpeskillingen plus 825 kronor i fast avgift.

Om du lånar mer än vad tidigare ägare har belånat fastigheten tillkommer också avgift för pantbrev. Pantbrev motsvarar en inteckning av fastigheten vilket krävs för att kunna belåna den. Du behöver därför ha pantbrev så det täcker det belopp du tänkt låna.  Nya Pantbrev kostar 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev. I dom flesta fall räcker det med ett nytt pantbrev.

Om du skulle köpa ett hus 2 miljoner, som sedan tidigare har pantbrev på en miljon, och vill lägga en kontantinsats på 300.000 så kostar alltså lagfarten 30.825 och pantbrevet 14.375.

Lagfartskostnad = 2.000.000 * 0,015 + 825 = 30.825
Pantbrevsbelopp = 2.000.000 – 1.000.000 – 300.000 = 700.000
Pantbrevskostnad = 700.000 * 0,02 + 375 = 14.375

Sammanlagt en extra kostnad på 45.200. Du behöver alltså ha 345.200 kronor kontant för att lägga den insatsen i det här fallet.

Notera också att du som bygger eget hus bara betalar lagfartskostnad för tomten, då det bara är tomten du köper. Huset bygger du ju!

Warren Buffets analysmetod

Warren Buffet har genom aktie och företagsinvesteringar blivit en av usa:s rikaste personer. Redan 1997 avslöjades en del av hans investeringsstrategi av ex.hustrun Mary Buffet och en börsanalytiker i boken ”Buffettology”. Flera andra böcker har skrivits bl.a. ”The warren buffet way” av Robert Hagstrom Jr.

Men Buffets strategi är inte så uppseendeväckande som man skulle kunna tro, utan handlar mycket om sunt förnuft. Hans rättesnören kan sammanfattas med:

 • Köp aktier i företag där så stor del av vinsten som möjligt återinvesteras i rörelsen. Begränsad utdelning till aktieägarna alltså. På så sätt ökar bolaget det egna kapitalet bäst.
 • Bolagets förmögenhet, det egna kapitalet, ska ha ökat med minst 400% (15% per år) under de senaste 10 åren.
 • Bolagets produkter ska ha en unik ställning hos kunderna, något som Buffet kallar konsumentmonopol. D.v.s. kända varumärken som säljs under både hög och lågkonjunktur.
 • Företaget ska kunna höja sina priser i takt med inflationen. På så sätt skapas det förutsättningar för en säker vinsttillväxt.
 • Undvik bolag som påverkas av yttre marknadsförändringar. T.ex. skogsindustrin (massapriser). gruvor och stålindustrin (råvarupriser), fastighet och byggbolag (fastighetspriser). Dessa företag kan oavsett skicklig företagsledning och en utmärkt affärside få sina rörelser sönderslagna p.g.a. svängningar på andra marknader.
 • Undvik det du inte förstår dig på t.ex. förhoppningsbolag eller bolag med kort historik.
 • Köp bara aktier i bolag med en företagsledning som visat att den kan förvalta sina produkter på ett vinstgivande sätt. D.v.s. bolaget ska ha haft en jämn vinstutveckling de senaste 10 åren med hög avkastning på det egna kapitalet.
 • Köp bara aktier i bolag med låg skuldsättning (Hög soliditet).
 • Bolaget ska öka sin förmögenhet och vinst i jämn takt, även under lågkonjunktur.
 • Bolaget ska bara syssla med verksamhet inom sitt kompetensområde.
 • Handla när aktien är billig. P/E-talet ska ligga lägre än det gjort de senaste 10 åren i genomsnitt.
 • Behåll dina aktier länge.

Om ett företag uppfyller Buffets grundkriterier är det dags att beräkna om de är köpvärda idag och om de tillhör vinnarna om tio år.

Steg 1.
Så rikt är ditt företag om tio år.
1. Leta upp bolagets förmögenhet för tio år sedan under rubriken ”eget kapital” i årsredovisningen.
2. Leta upp årets förmögenhet under samma rubrik.
3. Dividera årets värde med värdet för tio år sedan.
4. Du får då fram den siffra som visar hur mycket bolagets förmögenhet ökat på tio år.
5. Multiplicera sedan denna siffra med årets eget kapital och du får fram bolagets beräknade förmögenhet om tio år.

Steg 2.
Företagets vinst om tio år.
1. Leta upp rubriken ”Avkastning på eget kapital” de senaste tio åren i årsredovisningen. Lägg ihop (addera) dessa sifrror och dela med tio. Du får då fram den genomsnittliga avkastningen på bolagets förmögenhet om tio år.
2. Multiplicera den siffran med den siffran du fick fram i steg 1, nämligen bolagets förmögenhet om tio år.
3. Du har nu fått fram bolagets förväntade vinst om tio år, under förutsättning att det kommer växa lika mycket de kommande tio åren som det gjort under de senaste tio åren.
4. Nu ska du räkna ut företagets vinst per aktie. Leta upp hur många aktier som finns totalt i bolaget (står ofta längst bak i årsredovisningen) Dividera bolagets förväntade vinst om tio år med detta tal.
5. Den siffran du fått fram är företagets vinst per aktie om tio år.

Steg 3.
Beräknad aktiekurs om tio år.
1. Leta upp bolagets P/E-tal de senaste tio åren.
2. Lägg ihop (addera) dessa P/E tal och dela summan med tio.
3. Den siffran du får fram är företagets genomsnittliga P/E-tal de senaste tio åren.
4. Multiplicera sedan denna siffra med vinsten per aktie om tio år som du fick fram i föregående steg.
5. Du har nu fått fram bolagets beräknade aktiekurs om tio år.

Samband mellan ekonomiska skulder och fetma

En ny undersökning har funnit ett starkt samband mellan fetma och dålig ekonomi. Den som känner att det är omöjligt att någon gång i framtiden kunna betala av sina skulder är mer än dubbelt så benägen att bli överviktig.

Undersökningen drog också slutsatsen att de skuldsatta blivit allt yngre och saknar i större utsträckning utbildning på högre nivå. Dessa individer är också mer benägna att bli deprimerade och överviktiga. I Tyskand, som exempel , är 11 % av befolkningen överviktig samtidigt som 25 % av alla skudsatta tyskar är överviktiga.

Forskarna menar att folk som är skuldsatta tenderar att kompensera med olika former av ”belöning” som till exempel mat. Maten blir då en form av självmedicinering för att hantera stressen.

Dessutom har den som har säme ställt dåligt med  pengar över till frukt och grönsaker, och risken är att de överlag köper billig skräpmat med dåligt näringsvärde när de handlar. Det hela blir en ond och ohälsosam cirkel som är mycket svår att bryta utan hjälp.

Inkomster till musiker från Stim och Sami

Medan skivförsäljningen befinner sig i fritt fall ökar musiklivets inkomster från annat håll.

Varje gång en låt framförs i radio, tv, affärer, restauranger, frisersalonger, väntrum, gym och på konserter har de två upphovsrättsorganisationerna Stim och Sami laglig rätt att kräva in ersättning åt sina medlemmar. Stim samlar in pengar till dem som skrivit musik och text, Sami för sångarna, musikerna och producenterna som spelat in låtarna.

År 2008 inkasserade svenska Stim totalt 904 miljoner kronor för framföranden av musik. Det är en ökning med drygt tre procent jämfört med året före och Ett nytt rekord.

Sami å sin sida ökade insamlingen i fjol med 14 procent till 160 miljoner kronor, också det ett nytt rekord.

Enligt Grammofonleverantörernas förening såldes det musik för drygt 780 miljoner kronor i Sverige 2008. Det innebär att Stims inkasserade pengar för offentliga framföranden nu överstiger värdet av den samlade skivförsäljningen i Sverige.

Medan endast en mindre del av pengarna för varje såld skiva går till artist och upphovsmän går huvuddelen av Stims och Samis insamlade medel direkt ner i musikskaparnas fickor.

Stim och Sami får in listor från radio- och tv-kanaler och konsertarrangörer om vilka låtar som spelas.
Verksamheter som använder bakgrundsmusik, till exempel butiker och frisörer, rapporterar däremot inte in låtvalen. Där använder Stim istället en så kallad fördelningsnyckel, som baseras på att ett urval verksamheter tillfrågats om vilka radiokanaler de brukar spela. Sedan används spellistorna från de kanalerna för att räkna ut vilka upphovsmän som ska få betalt.

Av de 23374 upphovsmän som fick pengar från Stim 2008 fördelades pengarna så här:
89 upphovsmän fick över 500000 kronor.
4223 upphovsmän fick mellan 5000 och 500000 kronor.
4327 upphovsmän fick mellan 1000 och 5000 kronor.

100 kronor går till upphovsmän och förlag varje gång en tre minuter lång låt spelas i en riksradiokanal.

Artisten får för närvarande 0,23 öre varje gång en låt spelas på spotify.

passiva inkomster

Det finns många sätt att skaffa sig passiva inkomster. Många tror att passiva inkomster är en myt. Kanske för att de tänkt att det bara ska vara att trycka på en knapp och därefter erhålla en passiv inkomst utan något arbete. Så är det naturligtvis inte. Passiva inkomster innebär istället att man får en inkomst från något man gjort tidigare istället för att ersättning för något man gör för tillfället. Men ofta krävs det ett hårt bakgrundsarbete. För en del kan det vara frustrerande att behöva arbeta utan att initialt få någon ersättning över huvudtaget, så det krävs en hel del framförhållning tålamod och positivt tänkande för att nå dit man vill.

De flesta inkomster är heller inte helt passiva på så sätt att inget inkomstflöde varar för evigt och det krävs ofta att man håller sig uppdaterad inom sitt ämne för att det ska kunna rulla på. Många får t.ex. stora inkomster genom reklamfinansierade sidor som rankats högt i sökmotorer, men om man inte uppdaterar sidorna och håller sig uppdaterad kring vad som händer kommer de förr eller senare att rankas ned och de passiva inkomsterna minskar.

Passiva inkomster kan delas upp i inkomst av kapital och passiva inkomster som inte kräver något större startkapital. Det är den senare kategorin som de flesta brukar vara intresserade av så vi börjar med den.

Passiva inkomster som inte kräver något större startkapital
MLM
Det som mest förknippas med passiva inkomster är MLM, multi level marketing. Det kanske också är här som många har fått sina negativa erfarenheter. Man har hoppat på något erbjudande som lovar guld och gröna skogar om att pengarna ska trilla in genom bara ett par timmars arbete om dagen. Så kanske det kan bli efter ett antal år av hårt slit med försäljning och värvande och nya försäljare. För det är det som multi level marketing går ut på. Att sälja en produkt, samt att man får provision när de som man själv värvat till företaget säljer eller värvar nya medarbetare som säljer.

Skillnaden mot ett pyramidspel är att i ett pyramidspel finns ingen fysisk produkt utan man kanske betalar en summa för att ansluta och sedan ska man hitta fler som betalar denna summa för att ansluta och man får då en del av vad de betalar och det som dem som de i sin tur värvar betalar. Lönsamt för de som är tidigt ute men en förlust för de som kommer in innnan hela pyramidspelet rasar ihop. Dessutom olagligt, så många pyramidspel har någon form av imaginär produkt för att dölja upplägget.

Affiliate
Affiliate innebär att man får betalt för att värva kunder eller besökare till butiker och webbsidor. Om man lyckas bygga en välbesökt sida kan man få betalt för annonser som man placerar på sidan och om sidan upprätthåller ett stort besöksantal utan att man behöver lägga ned alltför mycket arbete på den kan det ge stora inkomster i förhållande till arbetsinsatsen, d.v.s. till stor del passiva inkomster. Nivån på inkomsterna kan dock variera mycket eller helt utebli om webbhotellet får driftstörningar.  Det krävs därför ofta att man har ett stort innehåll, kanske uppdelat på flera olika webbsidor och webbhotell och man kan då också dra nytta av den s.k. långa svansen (the long tail) d.v.s. att man kan få besökare från en mängd olika källor och sökord. Även om de var för sig inte ger så mycket så kan det tillsammans bli mycket.
Man kan också jobba med mindre och mer nishade sidor. Då behöver man ofta inte inte lika många besökare utan kan dra fördel av att konverteringen från klick till sale är hög.

Revenue share
Främst spelbolag använder en form av ersättning som de kallar revenue share, eller del av omsättningen. Det innebär att man istället för att få betalt när man förmedlar trafik till sidan eller värvar en ny kund får man en andel av vad den värvade kunden ger i inkomst. Om man når framgång här kan man tala om helt passiva inkomster eftersom inkomsterna kan fortsätta att komma även efter att sidan är nedlagd, men man kan naturligtvis aldrig veta hur länge de värvade kommer att stanna kvar som kunder.

Företagsledande
Att vara chef för ett företag kanske inte förknippas med passiva inkomster då en chef ofta arbetar extremt mycket. Men om man lyckas skapa ett företag som gör god vinst och om man hittar anställda som kan utföra sysslorna på ett bra sätt kan man tjäna pengar med en förhållandevis liten arbetsinsats. Det krävs dock ofta hårt arbete för att komma dit och man behöver naturligtvis jobba med rekrytering och se till att de anställda sköter sitt jobb. Många i den här situationen väljer dock inte att dra ner på arbetstakten utan istället att jobba ännu mer och expandera företaget.

Bidrag
Bidrag är väl inte det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster. Även om ingen motprestation krävs i form av arbete ges bidrag endast till personer i en viss situation t.ex. om man inte kan försörja sig på annat sätt och det har ofta ett antal villkor förknippade med sig så det ger inte den ekonomiska frihet som förknippas med andra former av passiva inkomster, så  det är därför bidrag inte brukar vara det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster, även om det i allra högsta grad är det.

Skriv en bästsäljare eller en slagdänga

Om man skriver en bok eller producerar en låt kan man få passiva inkomster lång tid framöver. om den fortsätter att vara populär kan t.o.m. arvingarna inkassera stora belopp under lång tid framöver. Dels genom ersättning för sålda böcker, eller ljudfiler men även genom stim och sami samt författarpenning.

Semester
En vanlig anställning är ju inte vad man förknippar med passiva inkomster, men semesterlagen ger varje anställd 25 dagar passiv inkomst varje år. Det är mer än vad många hårt arbetande företagare lyckas nå upp till. Dessutom får den anställda en rad tillfällen av vidareutbildning, dötid och liknande som de får betalt för utan att jobba. För att en företagare ska kunna unna sig det krävs att han lyckas generera någon form av passiv inkomst.

Passiva inkomster från kapital

Uthyrning

Veksamheter som kan ge passiva inkomster och som kräver ett startkapital är t.ex. uthyrning av boende. Detta är naturligtvis inte en helt passiv inkomst eftersom det går åt en del jobb att hitta hyresgäster och stå för underhållet av fastigheten.  Men om man har tur och hittar bra objekt kan man få bra avkastning i förhållande till investerat kapital. Man kan naturligtvis leja ut underhållsarbete  och liknande men då minskar också inkomsterna.

Den som har förvärvat ett stort kapital, kan få ytterligare passiva inkomster i form av t.ex. aktieutdelningar, värdeökningar i fonder eller aktier, ränta eller annan avkastning. Men kan också låna ut till andra och få en högre ränta än bankräntan genom peer-to-peer plattformar som t.ex. lendify. Just nu får du 500kr extra på ditt konto om du lånar ut minst 25000kr via lendify via denna länken.

Hur mycket kostar en invandrare samhället

Någonstans mellan 39,1 och 58,7 miljarder kronor kostade invandringen Sverige år 2006, mätt som skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in. Det konstaterar Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet, i Invandringen och de offentliga finanserna (ESO 2009:3), en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Det är förstås vanskligt att räkna på ekonomiska effekter av invandring. Först och främst är det ju inte nödvändigtvis invandringen i sig som ska betraktas som kostnaden. Man kan istället se den låga sysselsättningsgraden bland invandrare som huvudproblemet. Ekberg visar också att höjd sysselsättning skulle kunna vända röda siffror till svarta.

Den norske ekonomiprofessorn Kjetil Storesletten bedömde för sex år sedan att en genomsnittlig invandrare till Sverige gav en samhällelig utgift på cirka 170000 kronor under sin livstid, vilket ger en något annorlunda bild.

Det finns vidare många andra sätt att utföra själva beräkningen. Vissa skulle hävda att exempelvis kostnader för invandrares överrepresentation i brottsligheten borde räknas med, medan andra skulle vilja räkna in det tillskott i internationell handel som uppkommer med de nya kontakter i andra länder som invandrare har med sig hit.

Ekberg håller fast vid den metod han använt tidigare, alltså beräkningar av hur de offentliga transfereringarna utfaller. Invandringen har alltsedan början av 1990-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av BNP. Dessförinnan utgjorde invandringen en statsfinansiell vinst. Miljardbelopp blir lätt abstrakta, men som jämförelse kan sägas att det motsvarar mer än vad exempelvis försvaret eller rättsväsendet kostar. 

För det första måste arbetsmarknaden här hemma vidgas. Det kan antagligen bara ske genom att servicesektorn växer, med sådana lågkvalificerade och lågbetalda jobb som normalt saknas i Sverige.

För det andra måste arbetskraftsinvandringen få högre prioritet. Ta lärdom av Kanada, där jobbskapande invandrare i praktiken försörjer flyktinginvandringen.

Världens bästa aktie

Ofta får den som håller på med aktie frågan vilken aktie som är ”bäst”? Frågan är naturligtvis omöjlig att svara på eftersom det beror på vad man menar med en bra aktie, vilket tidsperspektiv man tittar på, och vad man har för avsikt att göra med aktien etc. men oftast menar den antagligen ganska okunniga frågeställaren att en bra aktie är en aktie som ökar extremt mycket i värde under en längre tidsperiod, så att man kan köpa den och ta hem en ordentlig vinst nästan oavsett när man säljer.  Om man istället tittar på vad en aktie är, en andel av ett företag, så borde det inte finnas några sådana aktier om inte börsen är ett pyramidspel. Visst kan ett företag öka ofantligt i värde, men inga träd växer till himlen utan någon gång kommer säkerligen företaget möta motgångar i form av misslyckade affärer eller konkurrens från bättre anpassade aktörer.

Men om vi återgår till frågan i frågeställarens perspektiv så skulle man idag skulle kunna svara svenska handelsbanken. Handelsbanken noterades år 1900 och hade då en nettovinst på 1 miljon kronor och ett börsvärde på ca 6 Mkr vilket skulle motsvara ett p/e-tal på 6. Handelsbanken har aldrig gjort fusioner men väl ett antal köp som oftast betalats med egna medel. En jämförelse med dagens börsvärde ger en uppgång på 1,9 miljoner procent eller med knappt 10 procent om året i genomnsnitt. Då är inte de oftast generösa utdelningarna inräknade.  En annan kandidat skulle kunna vara schweiziska Nestlé som gick till börsen redan 1873 under namnet Anglo Swiss Condensed Milk Company. Uppgången sedan 1900-talets  början kan beräknas till 980 000 procent. Om man tycker att 100 år är för lång period att titta på kanske man istället skulle svara Berkshire Hathaway som  en av världens ”bästa” aktier. Sedan 1964 har aktien Berkshire Hathaway haft en kursuppgång på 362 300 procent.

Att aktier har kunnat ha en sådan dramatisk ökning i värde beror på en dramatisk förändring av aktiers värde. Tidigare var aktier en källa till avkastning. Aktieutdelningen var ett alternativ till ränta och det var historiska vinster som var intressanta. Det är en stor skillnad mot dagens värderingsmodeller som bygger på framtida vinster eller t.o.m. kassaflöden som ju inte alls hör till aktieägarna.

Även om de flesta aktier inte ökat lika mycket som dessa aktier så har värderingen av aktier ständigt ökat. Det betyder att aktier som varit noterade länge generellt har haft en kursuppgång som varit större än företagets värdeökning och nya aktier som noteras säljs till en kurs som ligger mycket högre i förhållande till företagets värdering eller förväntade vinst än vad företag gjordes som introducerades för 50 eller 100 år sedan. Det innebär att aktier inte kan väntas ha samma värdeökning de kommande 100 åren. Såvida inte börsen är ett pyramidspel och bubblan inte har hunnit punkteras innan dess. Och då menar jag inte korrigeringarna som varit vid 2000-talets it-krash eller 2008 års finanskrash utan korrigeringar som värderar aktier efter substans på en nivå som när handelsbanken introducerades i början på 1900-talet.